empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet
Indikátor IFX_KasePeakOscillator

Indikátor IFX_KasePeakOscillator

IFX_Kase Peak Oscillator byl vytvořen Cynthií Kase, která je známou americkou obchodnicí. Je zahrnut v Kase StatWare balíčku pro eSignaly. Tento oscilátor umožňuje obchodníkovi zhodnotit velké množství různých signálů vhodných pro aktivní obchodování.

Vzorec

KPO = RWI(high) - RWI(low), kde


RWI(high) = (High[0]-Low[n])/ATR*sqrt(n),

RWI(low) = (High[n]-Low[0])/ATR*sqrt(n).

Využití při obchodování

IFX_KasePeakOscillator je v podstatě unikátní oscilátor, který navíc kromě histogramu obsahuje čáru zobrazující dna a vrcholy histogramu hlediska dna a vrcholy ceny. Tato čára je významná při obchodování proti rozvíjejícímu se trhu.

Změna barvy indikátoru dává signál pro vstup na trh.

Pokud se trh vyvíjí celkově v býčím trendu a IFX_KasePeakOscillator změní červenou barvu na modrou, znamená to, že je správný čas na nákup aktiv, protože cena může později stoupnout vůči aktuální ceně.

            

Pokud trh ukazuje celkově medvědí trend a IFX_KasePeakOscillator se změní z modré barvy na červenou, znamená to, že je správný čas pro prodej aktiv protože cena může později klesnout vůči aktuální ceně.

            

V případě, že se histogram dotkne vrcholu signální čáry, obchodník musí být varován vůči obrácení ceny když cena dosáhne své střednědobé dno nebo vrchol.

            

Pokud histogram oscilátoru překříží nulovou čáru zdola nahoru, říká to, že celkové cenové směrování se změnilo z klesajícího na stoupající, čili je správný čas na nákup. Naopak pokud histogram indikátoru překříží nulovou čáru shora dolů, znamená to, že obchodník by se měl připravit na prodej, protože trend se obrátil z rostoucího na klesající.

            

Vrcholy a dna histogramu se mohou použít pro vyhledání klasických signálů divergence a konvergence.

Indikátor IFX_KasePeakOscillator

Parametry IFX_KasePeakOscillator

KPeriod = 30

CalsBars = 1000

Stáhnout


Zpět na seznam
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off