Facebook
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet

Typy provádění příkazů

Existují dva hlavní typy provádění příkazů:

Tržní příkaz (Market Execution)
Okamžitý příkaz (Instant execution)

Každý z těchto typů má svá specifika a je vhodný pro určité obchodní strategie. Nováčci se mohou mylně domnívat, že hlavním rozdílem mezi nimi je rychlost provedení. Jejich názvy však nemají nic společného s rychlostí, jsou to různé mechanismy pro provádění obchodních operací.

Termín tržní příkaz je jasný. Obchody jsou prováděny na základě samotného trhu, přesně podle tržní ceny, která je stanovena v určitém časovém období. Jinými slovy, poté, co broker příkaz obdrží, provede ho bez ohledu na pohyb ceny, který může být směrem nahoru nebo dolů. Brokeři samozřejmě uzavírají obchod za nejvýhodnější cenu, ale mohou se objevit poklesy výkonu, když se skutečná cena liší od té očekávané. Obvykle k tomu dochází v období vyšší volatility.

Okamžitý příkaz instant execution zajišťuje okamžité provedení příkazů. Je důležité, že obchodníci mohou vstoupit na trh na předem stanovené pevné ceně. Kromě toho se obchody provádějí za cenu, která je určena v příkazu, tj. cena je pevná v okamžiku, kdy obchodníci kliknou na možnost KOUPIT nebo PRODAT. V opačném případě, kdy tržní cena neodpovídá přednastavené ceně, je příkaz zrušen a obchodník uvidí zprávu o změně kotací.

Chcete-li získat jasnou představu o tom, jaký typ provedení příkazu vám bude vyhovovat, níže uvádíme výhody a nevýhody obou typů provedení.

Tržní příkaz (Market execution)*
Výhody:
 • příkazy jsou vždy prováděny na ceně, kterou vidíte na obchodní platformě;
 • tento typ je vhodný pro většinu obchodních strategií;
 • poskytuje nejvyšší rychlost provádění.
Nevýhody:
 • spread se neustále mění v závislosti na volatilitě trhu;
 • riziko ztrát se zvyšuje v období vyšší volatility;
 • nemůžete nastavit úrovně take profit a stop loss při zadávání příkazu, můžete tak učinit pouze až je obchod otevřen.
Okamžitý příkaz (Instant execution)
Výhody:
 • možnost vstoupit na trh na stanovené ceně;
 • vysoká přesnost provedení;
 • pevně stanovené spready.
Nevýhody:
 • často dochází k rekotacím a broker často žádá o povolení k otevření obchodu za jinou cenu, pokud se cena změní od momentu podání příkazu;
 • investoři mohou mít potíže s určitými obchodními strategiemi;
 • investoři mohou mít problémy při otevírání nebo uzavírání obchodu za rychlých tržních podmínek, tj. při zveřejňování klíčových ekonomických zpráv.

Když to tedy shrneme, musíte zvážit klady a zápory těchto dvou typů provádění příkazů a vybrat ten, který více vyhovuje vašim obchodním cílům, strategii a úrovni zkušeností. Typ Instant Execution je vhodný pro nováčky, zatímco ostříleným borcům, kteří mají jasnou představu o výhodách a rizicích obchodování na měnovém trhu bude více vyhovovat typ Market Execution.

*Společnost si vyhrazuje právo přejít z okamžitého provedení na tržní provedení, pokud je splněna některá z následujících podmínek: celkový zůstatek na všech obchodních účtech přesahuje 10 000 EUR, max. objem otevřených lotů na obchod je vyšší než 10, kumulovaný počet otevřených lotů na všech obchodních účtech je vyšší než 100.


Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.