empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
Otwórz konto

Formuła na obliczanie

KC Middle = MA(Price, n, Type),

KC Upper = KC Middle + MA(ATR, n, Type) * Dev,

KC Lower = KC Middle - MA(ATR, n, Type) * Dev, где


Price — cena do bieżącego okresu (podczas otwierania, zamykania, itp.);

ATR — prawdziwy zakres;

Dev — mnożnik odchylenia.

Zastosowanie w tradingu

Wskaźnik trendowy "Kanały Keltnera" podobny jest do takich wskaźników technicznych, jak "Wstęgi Bollingera", "Kanał Donchiana", "Silver Channel" i wielu innych dostosowanych do "ekstremalnych" wartości cenowych.

W tym wskaźniku sygnały kupna lub sprzedaży aktywów generują ceny, które przez długi czas poruszając się wewnątrz utworzonego kanału, wykraczają poza jego granice. W związku z tym najbardziej udanym momentem do wejścia na przebicie jest sytuacja, w której świeca, która wygenerowała sygnał, całkowicie zakrywa swoim ciałem górną lub dolną granicę kanału Keltnera. W tym przypadku można uniknąć dużej ilości fałszywych sygnałów, kształt i rozmiar ciała nie ma znaczenia, ważne, aby przebicie zostało zrealizowane w pełni przez ciało świecy.

Wybór dla tradingu starszych przedziałów czasowych – to jeden z warunków skutecznego tradingu z "Kanałami Keltnera": przy zmniejszeniu przedziału czasowego fałszywe sygnały, generowane przy przebiciu granic kanału, rosną w swojej ilości, co negatywnie odbija się na wynikach. Optymalnym wariantem jest stosowanie tego wskaźnika technicznego na przedziały czasowe powyżej H1.

Ważnym wymaganiem korzystania z "Kanałów Keltnera" jest filtracja sygnałów, które napływają przy przebiciu przez cenę zakresu kanałów. W związku z tym wskaźnik ten wymaga szczególnie starannego badania w celu wyboru najlepszej metody filtrowania, jednak jednym z najbardziej udanych rozwiązań jest używanie razem z "Kanałami Keltnera" powszechnie znanego wskaźnika ADX, wskazującego na siłę trendu:

  • jeśli generowany jest sygnał na przebicie górnej granicy kanału, a wartość ADX powyżej poziomu 30, należy kupować aktywa;
  • jeśli generowany jest sygnał na przebicie dolnej granicy kanału, a wartość ADX przekroczy poziom 30, to należy sprzedawać aktywa.

Wskaźnik "Kanały Keltnera" jest mniej skuteczną metodą do określenia momentu zamknięcia pozycji, dlatego polecany jest do stosowania jako punkt orientacyjny dla otwarcia transakcji.

Kanały Keltnera

Parametry wskaźnika Instaforex Keltner Channel

MA_period = 10

Mode_MA = 0

Price_Type = 5

Pobierz


Back to the list
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.