empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
Otwórz konto

Formuła na obliczanie

Dla każdego dnia obliczano dwie kwoty. Pierwsza to kwota warunkowa "silnych" zmian cen:

S1 = Sum(k, j=1) n(j)m(j)s(j)

gdzie "k" jest to okres rozliczenia (zazwyczaj równy 8). Pierwszy warunek:

jeśli ((High[j - 2] < Close[j - 7]) && (High[j - 2] < Close[j - 8]) && (High[j] < High[j - 5]) && (High[j] < High[j - 6])) n(j) = 0, w przeciwnym przypadk, n (j) = 1

m(j) - to drugi warunek:

jeśli ((Low[j - 2] > Close[j - 7]) && (Low[j - 2] > Close[j - 8]) && (Low[j] > Low[j - 5]) && (Low[j] > Low[j - 6])) m(j) = 0, w przeciwnym przypadku, m(j) = 1

а s(j) - jest to opcja zmiany ceny:

s(j) = High[j]-High[j-2]+Low[j] - Low[j-2]

Druga kwota jest obliczana według formuły:

S(2) = Sum(k, j=1) |High[j]-High[j-2]|+|Low[j] - Low[j-2]|

Dla każdego dnia handlowego wartość wskaźnika oblicza się w następujący sposób:

REI = S1/S2*100

Zastosowanie w handlu

Indeks rozszerzenia zakresu może być stosowany zarówno na długich, jak i na krótkich odcinkach czasowych, w ramach dodatkowego oscylatora, wskazując na możliwości ekstremalnych zmian cenowych.

Wskaźnik ten waha się w zakresie od +100 do -100%. Strefa powyżej +60 jest strefą wykupienia, osiągnięcie wskaźnika tej strefy wskazuje na przewagę ekstremalnych wartości kupn i świadczy o bliskim zawrocie ceny w dół. Spadek wskaźnika poniżej poziomu -60 wskazuje na to, że cena dość mocno spadła na wybranym odcinku czasu i wkrótce może wznowić wzrost.

Ciekawą cechą tego wskaźnika jest to, że w trakcie bocznego ruchu cenowego (flat) na rynku wskaźnik ten zachowuje swoje wartości w "neutralnej" strefie (zakres od -60 do +60). Właściwość ta, zawarta we wskaźnik przez jego twórcę Thomasa De Marco, dobrze pracuje na nowoczesnych rynkach finansowych: jeśli obserwuje się trend boczny, w procesie jego rozwoju wskaźnik nie będzie generować ekstrema w strefach wykupienia lub wyprzedania, a tym samym nie będzie dawać fałszywe sygnały o zawrotach tam, gdzie one nie mogą być stworzone przez rynek.

W przypadku wykorzystania wskaźnika na przedziałach czasowych poniżej H4, zalecane jest zwiększenie standardowego parametru obliczania wskaźnika z "8" do "12", aby zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów i szumów.

Handel na podstawie sygnałów wskaźnika (powstawanie ekstremów w miejscach wykupienia lub wyprzedania) musi być prowadzony ze stosowaniem filtra, gdy odbywałby się wybór pojawiających się sygnałów. Jednym z najbardziej aktualnych i prostych metod filtracji jest wykorzystanie Simple MA z okresem 50. W związku z tym należy użyć następującego modelu handlu:

– krótka pozycja otwiera się w przypadku kształtowania ekstremum przez wskaźnik REI nad poziomem +60 i znalezieniem ceny poniżej SMA(50);
– długa pozycja otwiera się w przypadku kształtowania ekstremum przez wskaźnik REI pod poziomem -60 i znalezieniem ceny powyżej SMA (50).

Przy użyciu tego filtra łączna liczba transakcji spada prawie o jedną trzecią, ale wyklucza się handel przeciw rozwijającemu się średnioterminowemu trendowi, co pozytywnie wpływa na wynik operacji.

Indeks rozszerzenia zakresu

Parametry wskaźnika Instaforex REI

REI_period = 8

Pobierz


Back to the list
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.