You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Otwórz konto

Formuła kalkulacji

L0:=((1-g)*C) + (g*PREV);

L1:=(-g*L0) + Ref(L0,-1) + (g*PREV);

L2:=(-g*L1) + Ref(L1,-1) + (g*PREV);

L3:=(-g*L2) + Ref(L2,-1) + (g*PREV);

cu:= If(L0 > L1, L0-L1,0) + If(L1 > L2, L1-L2,0) + If(L2 > L3, L2-L3,0);

cd:= If(L0 < L1, L1-L0,0) + If(L1 < L2, L2-L1,0) + If(L2 < L3, L3-L2,0).

Zastosowanie w handlu

Podobnie jak w wielu innych oscylatorach, główną metodą wykorzystania tego wskaźnika jest otwarcie zleceń kupna po przekroczeniu poziomu wskaźnika powyżej poziomu 0,15 i otwarciu zleceń sprzedaży po przekroczeniu wskaźnika poniżej poziomu 0,75.

Głównym parametrem wskaźnika RSI Laguerre dla MetaTrader jest współczynnik gamma, który domyślnie wynosi 0,7. Warto odnotować, że gdy wartość jest niższa niż (na przykład 0,5), wskaźnik sugeruje agresywny handel z dużą liczbą sygnałów handlowych, które mają zły wpływ na wyniki. Wysokie znaczenia współczynnika wskaźnika (więcej niż 0,85) nie są zalecane, ponieważ zawyżenie znaczenia parametru może prowadzić do opóźnień w działaniu wskaźnika.

Ważną cechą wyróżniającą wskaźnika technicznego RSI Laguerre jest sytuacja, w której linia wskaźnika otrzymuje minimalną lub maksymalną wartość przesuwającą się poziomo; świadczy to o potężnym ukierunkowanym ruchu. Tak więc, jeśli wskaźnik jest równy 1 i porusza się poziomo, na rynku dominuje silna wzrostowa tendencja wskazanego ruchu. Jeśli wskaźnik jest równy zeru i porusza się poziomo, należy wówczas otworzyć transakcje sprzedaży przy tendencji spadkowej.

Wskaźnik RSI Laguerre

Parametry wskaźnika InstaForex RSI Laguerre

gamma = 0.7

Pobierz


Back to the list
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.