empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Opis

Wskaźnik Schaff Trend Cycle opracowany został przez Douga SChaffa w roku 2008. Opiera się on na założeniu, że tendencje walutowe przyspieszają i spowalniają cyklicznie.

Formuła kalkulacji

1. Wartości średnich kroczących (23- i 50- dni) i wskaźnika MACD są obliczane.


EMA1 = EMA(Close, ShortLength);

EMA2 = EMA(Clost, LongLength);

MACD = EMA1 – EMA2;


2. Wartości 10-okresowego wskaźnika Stochastic są obliczane na podstawie wskaźnika MACD (cykle wskaźnika Schaff Trend Cycle).


%K(MACD) = %KV(MACD, 10);

%D(MACD) = %DV(MACD ,10);

Schaff = 100 * (MACD – %K(MACD)) / (%D(MACD) – %K(MACD));

Zastosowanie w handlu

Wskaźnik techniczny Schaff Trend Cycle w swojej zasadzie działania jest oscylatorem opartym na cykle, który się bazuje na zasadach oscylatora stochastycznego, a także wskaźnika MACD. Wskaźnik ten reaguje na skoki cen, ignorując wiele małych okresów hałasu.

Zgodnie z koncepcją autora wskaźnika, po pewnym czasie na rynkach walutowych tendencja powraca do punktu rozwoju początkowego, cykl dalszych ruchów zaczyna się powtarzać. Tak więc, w zmianach cen na rynku Forex, istnieje pewna cykliczność, która ujawnia wskaźnik dla metatradera Schaffa Trend Cycle.

Oprócz uwzględnienia cykli podczas tworzenia wskaźnika zastosowano kombinację dwóch różnych podejść do estymacji wektora rozwoju tendencji - wyrównanego oscylatora stochastycznego i MACD.

Główną metodą handlu na giełdzie Forex za pomocą wskaźnika analizy technicznej Schaff Trend Cycle jest sprzedaż aktywów walutowych przy przekraczaniu linii wskaźnika poniżej 75% i kupowanie przy przekraczaniu poziomu powyżej 20%.

Ponadto autor koncepcji zaproponował następującą metodę filtrowania sygnałów: jeśli pasek następujący po pasku sygnału zamyka się powyżej maksymalnego poziomu poprzedniego, wskazuje to na większe prawdopodobieństwo zmiany ceny, i w efekcie zakupów. Sygnałem do sprzedania jest sytuacja odwrotna, gdy pasek następujący po pasku sygnału zamyka się poniżej minimalnego poziomu poprzedniego paska. Wskazuje to na wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku ze sprzedaży.

Wskaźnik Schaff Trend Cycle

Parametry wskaźnika InstaForex Schaff Trend Cycle

MAshort = 23

MAlong = 50

Cycle = 10

Pobierz


Back to the list
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off