empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Keltnerov kanál je technický indikátor, ktorý bol vyvinutý Chesterom W. Keltnerom v roku 1960. Prvý krát bol predstavený v jeho knihe Ako zarábať peniaze na komoditách. Neskôr Linda Bradford Raschke zverejnila modifikáciu Keltnerovho kanála, ktorá poskytuje viac údajov k analýze. Dnes sa používa k obchodovaniu práve tento variant.

Vzorec

KC Stredný = MA(Price, n, Type),

KC Horný = KC Stredný + MA(ATR, n, Type) * Dev,

KC Dolný = KC Stredný - MA(ATR, n, Type) * Dev, kde


Price - cena za aktuálne časové obdobie (uzatváracia, otváracia atď.);

ATR - Average True Range;

Dev - odchýlka.

Využitie pri obchodovaní

Keltnerov kanál je trendový indikátor podobnej štruktúry ako sú Bollingerové pásma, Donchianov kanál, Strieborný kanál a ostatné indikátory, ktoré sú založené na práci s cenovými extrémami.

Predajné aj nákupné signály v tomto indikátore sú vytvorené cenou, ktorá sa pohybuje v rámci kanála po dlhý čas až dôjde k jeho prerazeniu. Preto je najlepší moment na vstup do trhu v momente prerazenia, čo je situácia kde telo sviečky, ktoré dáva signál kompletne prekrýva horné alebo dolné pásmo Keltnerovho kanála. V tomto prípade sa môže obchodník vyhnúť mnohým falošným signálom. Veľkosť a tvar tela sviečky nie je dôležitá. Celé telo sviečky by malo pretnúť kanál.

Jedna z podmienok efektívneho obchodovania s pomocou Keltnerovho kanála je použitie vyšších časových rámcov. Počet falošných signálov s použitím nižších časových rámcov narastá pretože dochádza k častejšiemu prelomeniu kanála. K tomu aby sme sa vyhli tomuto negatívnemu efektu, je doporučované používať tento technický indikátor na časovom rámci H1 a viac.

Dôležitým aspektom používania Keltnerovho kanála je filtrovanie signálov generovaných počas prelomenia kanála. V tomto kontexte, by mal byť indikátor dôkladne testovaný, aby sme dokázali vybrať najlepšiu metódu filtrovania. Avšak jednou z najlepších možností je používať ho spoločne s dobre známym indikátorom vypovedajúcim o sile trendu ADX:

  • Obchodník by mal nakupovať, ak dôjde k signálu prerazením horného pásma kanála a úroveň ADX je nad 30;
  • Obchodník ba mal predávať ak dôjde k signálu prerazením dolného pásma kanála a úroveň ADX je nad 30.

Indikátor Keltnerovho kanála je menej efektívny na určenie momentu kedy zatvárať pozíciu, čiže je doporučované aby ho obchodník používal iba pre otváranie pozícií.

Keltnerov kanál

InstaForex parametre nastavení Keltnerovho kanála

MA_period = 10

Mode_MA = 0

Price_Type = 5

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off