empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Archiv kotací InstaForex

Před zobrazením archivu nastavte požadované parametry: obchodní nástroj, jeden ze čtyř dostupných časových rámců (H1, M15, M5, M1) a datum. Historie kotací bude zobrazena jako tabulka obsahující otevírací a uzavírací ceny pro požadovaný časový rámec, jakož i nejvyšší a nejnižší cenové hladiny.

Symbol:
Časový rámec:
Datum:
calendar icon

Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off