empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet
Co je InstaForex?

InstaForex je registrovaná značka a ochranná známka.

InstaForex je celosvětová značka, která je prezentována v mnoha zemích. S ohledem na Evropskou unii provozuje značku InstaForex a její webové stránky instaforex.eu společnost Instant Trading EU Ltd. Společnost je regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (CySEC). Ostatní společnosti mohou provozovat značku InstaForex v rámci své jurisdikce prostřednictvím jiných webových stránek.

Kterými nařízeními se InstaForex řídí?

Jako člen značky InstaForex jedná Instant Trading EU Ltd v souladu se zákonem L. 87(I)/2017, který upravuje poskytování investičních služeb, výkon investičních činností, provoz regulovaných trhů a další související záležitosti; se Směrnicí o trzích finančních nástrojů 2014/65 / EU (MiFID II); s Nařízením o trzích finančních nástrojů 600/2014 (MiFIR); se zákony týkající se prevence a potlačování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jakož i dalšími předpisy, směrnicemi, oběžníky, pokyny, rozhodnutími, která čas od času vydává CySEC a jakýkoliv jiný příslušný regulační orgán.

Jaké služby InstaForex poskytuje a pro koho jsou určeny?

Instant Trading EU LTD poskytuje následující služby:
- obchodování s CFD na širokou nabídku nástrojů: Forex, indexy, akcie, futures, komodity.
- Správa portfolia
- Investiční výzkum a finanční analýza
Můžete se stát naším zákazníkem a začít obchodovat jako retailový a profesionální obchodník jednající jako fyzická nebo právnická osoba, která iniciuje obchody samostatně.
Úplný seznam Služeb a produktů poskytovaných InstaForexem je dostupný na webové stránce zde.

Co neděláme?
Při nákupu nebo prodeji konkrétního CFD našim klientům neposkytujeme investiční poradenství. Obsah webových stránek by neměl být vykládán jako nabídka nebo navádění k prodeji nebo nákupu. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztráty utrpěné v důsledku investičního poradenství kdekoliv jinde.

Omezení odpovědnosti za obsah webových stránek

InstaForex may, from time to time and at its discretion, publish news, market commentary, market analysis and other information of that kind on the Website. This information is provided solely to enable the clients to make their own investment decisions and does not amount to investment advice or unsolicited financial promotions. We give no representation, warranty or guarantee as to the accuracy, correctness or completeness of such information or as to the tax or legal consequences of any related transaction;

The Website may provide content, services and/or links to other companies or co-branded websites, controlled and offered exclusively by those companies or co-branded websites, which are provided only as a convenience to the clients. Any such information is being forwarded to the clients without limitation, amendments and without going through any method of processing, analysis and editing on behalf of Instant Trading EU Ltd. This information should not be construed as containing investment advice or recommendation of the Instant Trading EU Ltd. We neither explicitly nor implicitly endorse or approve any products, content, information or services offered by any other companies or co-branded websites. We do not guarantee the accuracy, suitability, completeness or practicality of such information and/or services. Information and/or services provided by other companies or co-branded websites are made available for information purposes only. We bear no responsibility for any damage or losses that you might suffer as a result of using other companies or co-branded websites information, services and/or software, including but not limited to the damages incurred through a website and/or software that is maliciously corrupted or contains viruses.

The TP firm’s failure may be administered under Cyprus jurisdiction.

Žádná veřejná nabídka

Žádné informace na webových stránkách by v žádném případě neměly být považovány za veřejnou nabídku nebo jakýkoliv druh dohody. Aby bylo možné využívat služby společnosti Instant Trading EU Ltd a používat její produkty, měli by všichni potenciální klienti nejdříve souhlasit seVšeobecnými smluvními podmínkami first.

Copyright

Autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví týkající se obsahu webových stránek patří společnosti Instant Trading EU Ltd.

Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off