Facebook
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet
Co je InstaForex?

InstaForex je registrovaná značka a ochranná známka.

InstaForex je celosvětová značka, která je prezentována v mnoha zemích. S ohledem na Evropskou unii provozuje značku InstaForex a její webové stránky instaforex.eu společnost Instant Trading EU Ltd. Společnost je regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (CySEC). Ostatní společnosti mohou provozovat značku InstaForex v rámci své jurisdikce prostřednictvím jiných webových stránek.

Z tohoto hlediska je InstaForex prezentován jako skupina společností sdružených pod značkou „InstaForex“.

Kterými nařízeními se InstaForex řídí?

Jako člen značky InstaForex jedná Instant Trading EU Ltd v souladu se zákonem L. 87(I)/2017, který upravuje poskytování investičních služeb, výkon investičních činností, provoz regulovaných trhů a další související záležitosti; se Směrnicí o trzích finančních nástrojů 2014/65 / EU (MiFID II); s Nařízením o trzích finančních nástrojů 600/2014 (MiFIR); se zákony týkající se prevence a potlačování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jakož i dalšími předpisy, směrnicemi, oběžníky, pokyny, rozhodnutími, která čas od času vydává CySEC a jakýkoliv jiný příslušný regulační orgán.

Jaké služby InstaForex poskytuje a pro koho jsou určeny?

Instant Trading EU LTD poskytuje následující služby:
- obchodování s CFD na širokou nabídku nástrojů: Forex, indexy, akcie, futures, komodity.
- Správa portfolia
- Investiční výzkum a finanční analýza
Můžete se stát naším zákazníkem a začít obchodovat jako retailový a profesionální obchodník jednající jako fyzická nebo právnická osoba, která iniciuje obchody samostatně.
Úplný seznam Služeb a produktů poskytovaných InstaForexem je dostupný na webové stránce zde.

Co neděláme?
Při nákupu nebo prodeji konkrétního CFD našim klientům neposkytujeme investiční poradenství. Obsah webových stránek by neměl být vykládán jako nabídka nebo navádění k prodeji nebo nákupu. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztráty utrpěné v důsledku investičního poradenství kdekoliv jinde.

Omezení odpovědnosti za obsah webových stránek

InstaForex může čas od času a dle svého uvážení zveřejňovat na webu zprávy, komentáře k trhu, tržní analýzy a další informace tohoto druhu. Tyto informace jsou poskytovány výhradně za účelem umožnění klientům přijímat vlastní investiční rozhodnutí; informace nepředstavují investiční poradenství nebo nevyžádané finanční propagace. Neručíme ani neposkytujeme žádnou garanci či záruku, pokud jde o přesnost, správnost nebo úplnost těchto informací, ani pokud jde o daňové nebo právní důsledky jakýchkoliv souvisejících transakcí;

Webová stránka může poskytovat obsah, služby a / nebo odkazy na jiné společnosti nebo webové stránky patřící pod společnou značku, které jsou řízeny a nabízeny výhradně těmito společnostmi nebo webovými stránkami patřícími pod společnou značku, a které jsou poskytovány pouze pro potřeby klientů. Veškeré takové informace jsou klientům předávány bez omezení, úprav a s absencí jakéhokoliv způsobu zpracování, analýzy a úprav jménem Instant Trading EU Ltd. Takové informace by neměly být vykládány jako informace obsahující investiční rady nebo doporučení ze strany Instant Trading EU Ltd. Ani explicitně, ani implicitně nepodporujeme, ani neschvalujeme žádné produkty, obsah, informace nebo služby nabízené jinými společnostmi nebo webovými stránkami patřícími pod společnou značku. Neručíme za přesnost, vhodnost, úplnost nebo praktičnost takových informací a / nebo služeb. Informace a / nebo služby poskytované jinými společnostmi nebo webovými stránkami patřícími pod společnou značku jsou zveřejňovány pouze pro informativní účely. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty, které by vám mohly vzniknout v důsledku používání informací, služeb a / nebo softwaru jiných společností nebo webových stránek patřícími pod společnou značku, mimo jiné včetně škod způsobených webovou stránkou a / nebo poškozeným malwerem obsahujícím viry.

Žádná veřejná nabídka

Žádné informace na webových stránkách by v žádném případě neměly být považovány za veřejnou nabídku nebo jakýkoliv druh dohody. Aby bylo možné využívat služby společnosti Instant Trading EU Ltd a používat její produkty, měli by všichni potenciální klienti nejdříve souhlasit seVšeobecnými smluvními podmínkami first.

Copyright

Autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví týkající se obsahu webových stránek patří společnosti Instant Trading EU Ltd.


Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.