empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Licence

Instant Trading Eu Ltd je licencován a regulován Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (CySEC).

Číslo licence 266/15

Společnost Instant Trading EU Ltd poskytuje služby v EU a třetích zemích: Egyptě, Nigérii, Švýcarsku, Spojených arabských emirátech, Svatém Vincentu a Grenadinách, Indonésii, na Britských Panenských ostrovech a na Ukrajině.

* S těmito neschválenými doménami CySEC a/nebo osobami/subjekty, které je provozují, nemáme žádný přímý ani nepřímý vztah.

PrimeU
https://www.insta-markets.com/, https://instanttrade.nethttps://panel.instanttrade.nethttps://trading.instattrade.nethttps://inforexeu.com, https://inforexeu.com/, https://instanttradingeu.ltd/ a https://www.instantrade.com/index.php

Evropské směrnice a členství

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID)

Vytváří rovné podmínky na trzích patřících do Evropského hospodářského prostoru, slouží k ochraně investorů a zároveň zvyšuje transparentnost trhu.

Investor Compensation Fund (ICF, Kompenzační fond pro investory)

Instant Trading Eu Ltd je členem Kompenzačního fondu pro investory, který slouží k ochraně drobných klientů vyplácením náhrady v případě, že společnost neproplatí finanční prostředky nebo peněžní nástroje z důvodu finančních problémů.

Registrace

Společnost Instant Trading Eu Ltd je registrována u následujících regulačních orgánů:

FMA
Finanzmarktaufscicht
Datum autorizace: 09.12.2015
FSC
Financial Supervison Commission
HANFA
Hrvatska Agencija Za Nadzor Financijskih Usluga
Datum přijetí: 09.12.2015
CNB
Czech National Bank
Datum autorizace: 11.12.2015
FSA
Finanstilsynet
Datum autorizace: 09.12.2015
FI
Finantsinspektsioon
Datum autorizace: 09.12.2015
REGAFI
Autorité des marchés financiers
Evidenční číslo registrace: 75426
BaFin
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
ID:146395
Greece
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
MNB
Magyar Nemzeti Bank
Evidenční číslo registrace: K8801964
Ireland
Central Bank of Ireland
CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Evidenční číslo registrace: 4281
FCMC
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Evidenční číslo registrace: NCB 373
LB
Lietuvos Bankas
Datum autorizace: 09.12.2015
CSSF
Commission de Surveillance du Secteur Financier
MFSA
Datum oznámení: 09.12.2015
AFM
Autoriteit Financiële Markten
Datum autorizace: 09.12.2015
FSAN
FINANSTILSYNET
ID: FT00091066
KNF
Komisja Nadzoru Finansowego
Datum autorizace: 09.12.2015
CMVM
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Datum autorizace: 09.12.2015
ASF
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Registrační certifikát: 6/09.02.2016
NBS
Národná banka Slovenska
Datum autorizace: 09.12.2015
ATVP
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Datum přijetí: 11.12.2015
CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Evidenční číslo registrace: 4058
FI
Finansinspektionen

daňové identifikační číslo: 38383
FCA
Financial Conduct Authority
Referenční číslo: 728735

Platební systémy

1. SEPAGA E.M.I. LTD: Pod dohledem Kyperské centrální banky

2. Skrill Limited: (FRN: 900001) je oprávněn britskou FCA (Financial Conduct Authority) v rámci předpisů o elektronických platbách Electronic Money Regulations z roku 2011 k vydávání elektronických peněz a platebních nástrojů. Skrill je registrovaná ochranná známka společnosti Srill Limited.

3. Neteller: Paysafe Holdings UK Limited.
NETELLER a NTE+ jsou registrované ochranné známky společnosti Paysafe Holdings UK Limited.
Společnost Paysafe Holdings UK Limited je registrována v Anglii a Walesu. Společnost Paysafe Holdings UK Limited (FRN: 900015) je oprávněna britskou FCA (Financial Conduct Authority) v rámci předpisů o elektronických platbách Electronic Money Regulations z roku 2011 k vydávání elektronických peněz a platebních nástrojů.

4. PayPro S.A.
Authorised by Polish Financial Supervision Authority, UKNF entry No. IP24/2014.
Address: Kanclerska 15A, 60-326 Poznań, Poland

Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off