empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Licencja

Instant Trading Eu Ltd jest licencjonowany i nadzorowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC).

Numer licencji 266/15

Instant Trading EU Ltd świadczy usługi na terenie UE oraz państw trzecich: Białorusi, Egiptu, Nigerii, Szwajcarii, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Saint Vincent i Grenadyn, Indonezji.

* Nie mamy żadnych pośrednich lub bezpośrednich powiązań z tymi niezatwierdzonymi przez CySEC domenami i/lub osobami/podmiotami, które je obsługują.

PrimeU
https://www.insta-markets.com/, https://instanttrade.nethttps://panel.instanttrade.nethttps://trading.instattrade.nethttps://inforexeu.com, https://inforexeu.com/, https://instanttradingeu.ltd/ i https://www.instantrade.com/index.php

Dyrektywy UE i członkostwo

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID)

Powyższa dyrektywa UE zapewnia równe warunki na rynkach finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i służy ochronie inwestorów przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości transakcji.

Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów (ICF – Investors Compensation Fund)

Instant Trading Eu Ltd jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów (ICF – Investors Compensation Fund), którego celem jest zwrot środków upoważnionych klientów detalicznych, jeżeli broker nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych.

Rejestracje

Instant Trading Eu Ltd jest zarejestrowany w następujących organach regulacyjnych:

FMA
Finanzmarktaufscicht
Data autoryzacji: 09.12.2015
FSC
Financial Supervison Commission
HANFA
Hrvatska Agencija Za Nadzor Financijskih Usluga
Data otrzymania: 09.12.2015
CNB
Czech National Bank
Data autoryzacji: 11.12.2015
FSA
Finanstilsynet
Data autoryzacji: 09.12.2015
FI
Finantsinspektsioon
Data autoryzacji: 09.12.2015
REGAFI
Autorité des marchés financiers
Numer rejestracyjny: 75426
BaFin
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
ID:146395
Greece
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
MNB
Magyar Nemzeti Bank
Numer rejestracyjny: K8801964
Ireland
Central Bank of Ireland
CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Numer rejestracyjny: 4281
FCMC
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Numer rejestracyjny: NCB 373
LB
Lietuvos Bankas
Data autoryzacji: 09.12.2015
CSSF
Commission de Surveillance du Secteur Financier
MFSA
Data powiadomienia: 09.12.2015
AFM
Autoriteit Financiële Markten
Data autoryzacji: 09.12.2015
FSAN
FINANSTILSYNET
ID: FT00091066
KNF
Komisja Nadzoru Finansowego
Data autoryzacji: 09.12.2015
CMVM
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Data autoryzacji: 09.12.2015
ASF
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Świadectwo rejestracji: 6/09.02.2016
NBS
Národná banka Slovenska
Data autoryzacji: 09.12.2015
ATVP
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Data otrzymania: 11.12.2015
CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Numer rejestracyjny: 4058
FI
Finansinspektionen
Numer identyfikacyjny firmy
Numer identyfikacyjny instytucji finansowej: 38383
FCA
Financial Conduct Authority
Numer identyfikacyjny: 728735

Systemy płatności

1. SEPAGA E.M.I. LTD jest nadzorowany przez Cypryjski Bank Centralny (Central Bank of Cyprus).

2. Skrill Limited jest upoważniony przez Urząd ds. Postępowania Finansowego (Financial Conduct Authority) zgodnie z przepisami dotyczącymi pieniądza elektronicznego z 2011 r. do emisji pieniądza elektronicznego i instrumentów płatniczych (FRN: 900001). Skrill jest zastrzeżonym znakiem towarowym Skrill Limited.

3. Usługi Neteller: Paysafe Holdings UK Limited.
NETELLER i NTE + są zastrzeżonymi znakami towarowymi Paysafe Holdings UK Limited.
Paysafe Holdings UK Limited jest zarejestrowany w Anglii i Walii oraz jest upoważniony przez Urząd ds. Postępowania Finansowego (Financial Conduct Authority) zgodnie z przepisami dotyczącymi pieniądza elektronicznego z 2011 r. do emisji pieniądza elektronicznego i instrumentów płatniczych (FRN: 900015).

4. PayPro S.A.
Authorised by Polish Financial Supervision Authority, UKNF entry No. IP24/2014.
Address: Kanclerska 15A, 60-326 Poznań, Poland

Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off