You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Licencja

Instant Trading Eu Ltd jest autoryzowany i regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC).

Numer licencji 266/15

Dyrektywy UE i członkostwo

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID)

Ta dyrektywa UE zapewnia równe warunki działania na rynkach finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i służy ochronie inwestorów przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości transakcji.

Fundusz Odszkodowań dla Inwestorów (ICF – Investors Compensation Fund)

Instant Trading Eu Ltd jest członkiem Funduszu Odszkodowań dla Inwestorów (ICF – Investors Compensation Fund), którego celem jest zwrot środków upoważnionych klientów detalicznych, jeżeli broker nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych.

Rejestracja

Instant Trading Eu Ltd jest zarejestrowany w następujących organach regulacyjnych:

FMA
Finanzmarktaufscicht
Data autoryzacji: 09.12.2015
FSC
Financial Supervison Commission
HANFA
Hrvatska Agencija Za Nadzor Financijskih Usluga
Data otrzymania: 09.12.2015
CNB
Czech National Bank
Data autoryzacji: 11.12.2015
FSA
Finanstilsynet
Data autoryzacji: 09.12.2015
FI
Finantsinspektsioon
Data autoryzacji: 09.12.2015
REGAFI
Autorité des marchés financiers
Numer rejestracyjny: 75426
BaFin
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
ID:146395
Greece
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
MNB
Magyar Nemzeti Bank
Numer rejestracyjny: K8801964
Ireland
Central Bank of Ireland
CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Numer rejestracyjny: 4281
FCMC
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Numer rejestracyjny: NCB 373
LB
Lietuvos Bankas
Data autoryzacji: 09.12.2015
CSSF
Commission de Surveillance du Secteur Financier
MFSA
Data powiadomienia: 09.12.2015
AFM
Autoriteit Financiële Markten
Data autoryzacji: 09.12.2015
FSAN
FINANSTILSYNET
ID: FT00091066
KNF
Komisja Nadzoru Finansowego
Data autoryzacji: 09.12.2015
CMVM
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Data autoryzacji: 09.12.2015
ASF
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Świadectwo rejestracji: 6/09.02.2016
NBS
Národná banka Slovenska
Data autoryzacji: 09.12.2015
ATVP
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Data otrzymania: 11.12.2015
CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Numer rejestracyjny: 4058
FI
Finansinspektionen
Numer identyfikacyjny firmy
Numer identyfikacyjny instytucji finansowej: 38383
FCA
Financial Conduct Authority
Numer identyfikacyjny: 728735

Systemy płatności

1. Eurobank Cyprus Ltd jest kontrolowany przez Central Bank of Cyprus.

2. Skrill Limited jest upoważnionym przedstawicielem Urzędu Regulacji Finansowych i Nadzoru (FCA) do wydawania pieniądza elektronicznego i instrumentów płatniczych (FRN: 900001) zgodnie z przepisami dotyczącymi pieniądza elektronicznego z 2011 r. Skrill jest zastrzeżonym znakiem towarowym Skrill Limited.

3. Usługi Neteller są świadczone przez Paysafe Holdings UK Limited.
NETELLER i NTE + są zastrzeżonymi znakami towarowymi Paysafe Holdings UK Limited.
Paysafe Holdings UK Limited jest zarejestrowany w Anglii i Walii i jest upoważnionym przedstawicielem Urzędu Regulacji Finansowych i Nadzoru (FCA) do wydawania pieniądza elektronicznego i instrumentów płatniczych (FRN: 900015) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pieniądza elektronicznego 2011 r.

4. Sofort: Klarna Bank AB (publ). Siedziba: Sztokholm, Szwecja.
Klarna Bank AB (publ). Sveavagen 46, 111 34 Sztokholm.
Numer organizacji: 556737-0431

Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.