empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto
Handel CFD na kryptowaluty

Without going into too much detail behind the underlying technology, let’s just have a look at what a cryptocurrency is and how it works.

Co to są kryptowaluty?

Krótko mówiąc, kryptowaluty to pieniądze cyfrowe, które są często traktowane jako alternatywa dla tak zwanych walut fiat.

Charakterystyczną cechą kryptowalut jest ich decentralizacja. Nie są wydawane ani regulowane przez żaden organ centralny, a zatem nie podlegają ingerencji ani manipulacji ze strony rządu.

W przeciwieństwie do euro lub dolarów, których zapasy są nieograniczone, zapasy wirtualnych pieniędzy są ściśle kontrolowane przez podstawowy algorytm. Z tego powodu kryptowaluty można porównać do cennych surowców, takich jak złoto.

Jak działają kryptowaluty?

Użytkownik zleca transakcję.
Zlecona transakcja trafia do sieci P2P składającej się z komputerów zwanych “punktami krzyżowymi” lub “węzłami”..
Sieć sprawdza status transakcji i użytkownika za pomocą specjalnych algorytmów.
Po weryfikacji transakcja jest łączona z innymi transakcjami w nowym bloku danych w rejestrze.
Blok jest dodawany do istniejącej bazy danych blockchain w sposób, który eliminuje możliwość nieautoryzowanych zmian.
Transakcja zakończona.
  • Podstawą kryptowalut jest technologia blockchain. Jest to łańcuch bloków cyfrowych, które zawierają informacje o wszystkich dokonanych transakcjach. Bloki są ze sobą połączone i chronione przez szyfrowanie.
  • Każde wydanie cyfrowej monety jest natychmiast rejestrowane w rejestrze, który jest dostępny w domenie publicznej. W ten sposób każdy użytkownik może śledzić swoje transakcje przy użyciu unikalnej pary kluczy publicznych i prywatnych.
  • Każdy ma dostęp do technologii blockchain. Dzięki niej użytkownicy mogą kupować i sprzedawać bez udziału stron trzecich.
  • Portfel blockchain pozwala użytkownikom kupować, sprzedawać i śledzić saldo ich cyfrowej waluty. Ten portfel przechowuje kluce prywatne, niezbędne do dokonania transakcji generowanych z wysokim stopniem nieprzewidywalności, które są niemożliwe do odgadnięcia.
  • Cyfrowe waluty można łatwo wymienić na pieniądz fiducjarny. Dlatego zapotrzebowanie inwestorów na aktywa kryptograficzne rośnie ze względu na ich dostępność, niskie koszty transakcji i anonimowość. Zakres technologii blockchain jest dość szeroki i wykracza daleko poza sektor finansowy.
Technologia ta może zawierać dowolny rodzaj informacji, co czyni ją wielofunkcyjną i bardzo przydatną.

Korzyści płynące z handlu kryptowalutami

Handel 24/7
Wąskie spready bez rekwotowań
Brak ukrytych opłat
Możliwość zarabiania na zmianach kursów kryptowalut
Alternatywna zyskowna inwestycja na rynku Forex

Ryzyko związane z handlem kontraktami CFD na kryptowaluty (znane również jako wirtualne waluty).

Jeśli chcesz zainwestować w kontrakty CFD na kryptowaluty, musisz wiedzieć o

Zmienności cen:

Koszt kryptowalut i odpowiednio kontraktów CFD na kryptowaluty jest niezwykle zmienny. Aktywa te są wrażliwe na wahania cen spowodowane niespodziewanymi wydarzeniami lub zmianą nastrojów handlowych.

Prowizjach i kosztach:

Koszt handlu kontraktami CFD na kryptowaluty jest znacznie wyższy niż w przypadku innych kontraktów CFD. Opłaty mogą obejmować spread (różnicę między cenami, po których firma oferuje kupno lub sprzedaż kontraktów CFD), opłaty za przeniesienie pozycji na następny dzień oraz prowizje. Konieczne jest oszacowanie prawdopodobieństwa zysku z uwzględnieniem wpływu tych opłat.

Różnicach cenowych:

W przeciwieństwie do tradycyjnych walut ceny kryptowalut, które określają wartość transakcji na kontraktach CFD, mogą się znacznie różnić. Istnieje wysokie ryzyko, że podczas handlu nie otrzymasz dokładnej ceny bazowej waluty cyfrowej.

Handel kryptowalutami odbywa się na nieuregulowanych zdecentralizowanych giełdach cyfrowych. Kontrakty CFD na kryptowaluty są wyceniane na tych giełdach. Z tego możemy wyciągnąć następujące wnioski:

  • Głębokość rynku jest ograniczona tym, co jest dostępne na liście zleceń takich giełd, które nie są regulowane i nie mogą zapewnić odpowiedniej ochrony.
  • Dane rynkowe i kwotowania zazwyczaj podlegają zakłóceniom ze względu na wewnętrzne zasady tych giełd lub ich mechanizmy wyceny.
  • Technologie blockchain, które są podstawą systemu kryptowalut, często stają się przedmiotem zakazów, ulegają zmianom algorytmów (hard fork), są narażone na ataki hakerów, karteli wydobywczych i innych intruzów, co może prowadzić do dalszych niepowodzeń rynkowych.
  • Prowizje i opłaty za utrzymywanie na rynku Forex otwartych pozycji w ciągu nocy (rollover) są zwykle znacznie wyższe niż w przypadku innych produktów CFD. Opłaty mogą obejmować spread, rollover i prowizję. Opłaty te mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo zysku.
  • Na giełdach cyfrowych mogą wystąpić zakłócenia w handlu lub inne działania, które mogą doprowadzić do zakończenia handlu na takich giełdach i/lub utraty cen oraz danych rynkowych. Handlując kontraktami CFD na kryptowaluty, zgadzasz się, że w przypadku zakończenia handlu i jego wznowienia na pierwszej rozpoczętej giełdzie cyfrowej lub na dowolnej innej giełdzie, może wystąpić znaczna różnica ceny, która może wpłynąć na wartość Twoich kontraktów CFD na odpowiednie kryptowaluty i doprowadzić do znaczących zysków lub strat.

Handel kontraktami CFD na kryptowaluty nie jest odpowiedni dla wszystkich traderów. Każdy, kto planuje handlować lub inwestować w kontrakty CFD na kryptowaluty, musi posiadać odpowiednią wiedzę na temat technologii blockchain.

Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś nasz regulamin i ostrzeżenie o ryzyku, i że jesteś w pełni świadomy ryzyka związanego z handlem kontraktami CFD na kryptowaluty.

Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off