You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Čo je kryptomena?

Poďme sa pozrieť na to, čo je to kryptomena a ako funguje, nebudeme však zachádzať do detailov o technológii, na ktorej je jej fungovanie založené.

Kryptomeny sú, jednoducho povedané, digitálne peniaze, ktoré sa často považujú za alternatívu k tradičným peniazom.

Kryptomena sa odlišuje od tradičných peňazí tým, že je decentralizovaná. Nevydáva a ani nereguluje ju žiadny centrálny orgán, čo znamená, že je imúnna voči zásahom a manipuláciám zo strany štátu.

Na rozdiel od eur a dolárov, ktorých zásoba je neobmedzená, množstvo kryptomeny je prísne kontrolované pomocou algoritmu. Preto môžeme kryptomenu prirovnať k cenným komoditám, akou je napríklad zlato.

Ako fungujú kryptomeny?

Užívateľ požiada o transakciu.
Vyžiadaná transakcia sa dostane do P2P siete, ktorú tvoria počítače. Tieto počítače sa nazývajú «body kríženia» alebo «uzly».
S pomocou špeciálnych algoritmov sieť skontroluje potvrdenie transakcie a status užívateľa.
Po kontrole sa transakcia skombinuje s ostatnými transakciami a vytvorí sa nový blok údajov registra.
Blok sa pridá do existujúcej blockchainovej databázy takým spôsobom, aby sa vylúčila možnosť neoprávnených zmien.
Transakcia je dokončená.
  • Blockchain je technológia, ktorá umožňuje fungovanie kryptomien. Je to reťaz digitálnych blokov, ktoré obsahujú záznamy o všetkých transakciách, ktoré boli zrealizované. Bloky sú navzájom pospájané a zabezpečené prostredníctvom šifrovania.
  • Akýkoľvek prenos digitálnej meny je okamžite zaznamenaný v účtovnej knihe, pričom každý užívateľ je schopný sledovať svoje transakcie jedinečným párom verejného a súkromného kľúča.
  • Technológia blockchain je voľne prístupná pre všetkých. Umožňuje používateľom nakupovať a predávať tovar bez účasti tretích strán.
  • Blockchainová peňaženka umožňuje používateľom nakupovať, predávať a sledovať zostatok svojej digitálnej meny. Ukladá bezpečné súkromné kľúče potrebné na vykonávanie transakcií, ktoré sú generované s vysokým stupňom nepredvídateľnosti, takže ich nemožno uhádnuť.
  • Virtuálne meny sa ľahko vymieňajú za tradičné peniaze. Vďaka ich dostupnosti, nízkym transakčným nákladom a anonymite sa preto záujem investorov o kryptoaktíva zvyšuje.
Využitie blockchainu je veľmi široké a nezahŕňa iba používanie kryptomeny. Môže uchovávať rôzne typy informácií a je tak univerzálnou a užitočnou technológiou.

Výhody obchodovania kryptomien

Obchodovanie 24/7
Úzke spready bez rekotácie
Bez skrytých poplatkov
Obchodujte kryptomenu, keď stúpa alebo klesá jej hodnota
Konkurencieschopná alternatíva forexu

Riziká spojené s obchodovaním CFD na kryptomeny (tiež známe ako „virtuálne meny“)

Ak chcete investovať do CFD na kryptomeny, mali by ste sa oboznámiť s týmito faktami

Cenová volatilita:

Hodnota kryptomien ako aj CFD kontraktov na kryptomeny je veľmi volatilná. Tieto aktíva sú náchylné na nestabilitu ceny, ktorú spôsobujú neočakávané udalosti alebo zmeny nálady na trhu.

Poplatky a náklady na obchodovanie:

Poplatky sú obyčajne výrazne vyššie ako pri iných CFD produktoch. Poplatky tvoria spready (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou, ktorú broker ponúka, keď si otvoríte pozíciu na CFD), náklady na obchodovanie a provízie. Mali by ste zvážiť pravdepodobnosť dosiahnutia zisku s prihliadnutím na tieto poplatky.

Cenové odchýlky:

V cenách kryptomien, ktoré slúžia na určenie hodnoty pozícií CFD, na rozdiel od cien ostatných mien môžu existovať významné rozdiely. Existuje väčšie riziko, že cena podkladovej kryptomeny nebude férová alebo presná.

Kryptomeny sa obchodujú na neregulovaných decentralizovaných digitálnych burzách. Ceny CFD na kryptomeny vychádzajú z cien týchto búrz, z čoho vyplýva nasledovné:

  • Hĺbka trhu je daná obsahom kníh objednávok búrz, ktoré nie sú regulované a neposkytujú príslušnú ochranu.
  • Údaje o trhu a streaming cien môžu postihnúť výpadky. Je to spôsobené internými pravidlami týchto búrz alebo ich systémom cenotvorby.
  • Na technológie blockchainu, ktoré sú chrbtovou kosťou kryptomenných systémov, vplývajú regulačné zákazy, hard fork, činnosti hackerov a ťažiarskych kartelov a iných škodlivých činiteľov, ktorí by mohli spôsobiť ďalšie narušenie trhu.
  • Poplatky a náklady na obchodovanie sú obyčajne výrazne vyššie ako pri iných CFD produktoch. Poplatky tvoria spready, náklady na obchodovanie a provízie. Tieto poplatky by mohli ovplyvniť pravdepodobnosť ziskového obchodovania.
  • Kryptoburzy môžu priamo alebo nepriamo pozastaviť obchodovanie alebo spôsobiť nedostupnosť údajov o cenách a trhu. Obchodovaním s CFD na kryptomeny súhlasíte s tým, že v prípade, že obchodovanie na danej kryptoburze alebo na ktorejkoľvek nástupníckej kryptoburze sa preruší a potom sa obnoví, môže dôjsť k významnému cenovému rozdielu, ktorý môže mať vplyv na hodnotu vašich pozícií CFD na príslušné kryptomeny, a ktorý by mohol mať za následok významné zisky alebo straty.

CFD na kryptomeny nie sú vhodné pre všetkých klientov. Každá osoba, ktorá chce obchodovať CFD na kryptomeny alebo do nich investovať by mala mať podrobné a aktualizované informácie o téme blockchain.

Uistite sa, prosím, že ste si pozorne prečítali naše Všeobecné podmienky obchodovania a Poučenie o riziku, a že úplne rozumiete rizikám spojeným s obchodovaním CFD kontraktov na kryptomeny.

Kryptomeny – Spready/Podmienky

Názov Symbol Lot Spread Poplatok Nákup-swap Predaj-swap Pákový efekt
Bitcoin #Bitcoin 1 Bitcoin 12000 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Ethereum #Ethereum 1 Ethereum 400 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Litecoin #Litecoin 100 Litecoin 170 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Ripple #Ripple 10000 Ripple 80 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Bitcoin Cash BCHUSD 1 Bitcoin Cash 600 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Cardano Cardano 1000 Cardano 690 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Chainlink Chainlink 100 Chainlink 24430 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Dogecoin Doge 100000 Dogecoin 500 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Filecoin Filecoin 100 Filecoin 760 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Polkadot Polkadot 100 Polkadot 1920 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Uniswap Uniswap 100 Uniswap 215 0.1% -20% (0%*) -15% (0%*) 1:2
Bitcoin #Bitcoin 1 Bitcoin 12000 0.1% -25% -15% 1:2
Ethereum #Ethereum 1 Ethereum 400 0.1% -25% -15% 1:2
Litecoin #Litecoin 100 Litecoin 170 0.1% -25% -15% 1:2
Ripple #Ripple 10000 Ripple 80 0.1% -25% -15% 1:2
Bitcoin Cash BCHUSD 1 Bitcoin Cash 600 0.1% -25% -15% 1:2
Cardano Cardano 1000 Cardano 690 0.1% -25% -15% 1:2
Chainlink Chainlink 100 Chainlink 24430 0.1% -25% -15% 1:2
Dogecoin Doge 100000 Dogecoin 500 0.1% -25% -15% 1:2
Filecoin Filecoin 100 Filecoin 760 0.1% -25% -15% 1:2
Polkadot Polkadot 100 Polkadot 1920 0.1% -25% -15% 1:2
Uniswap Uniswap 100 Uniswap 215 0.1% -25% -15% 1:2

* Sadzby swapov sú vypočítané na základe príslušnej medzibankovej sadzby. Držanie otvorených pozícií je spoplatnené príslušnou medzibankovou sadzbou a províziou. Pri krátkych pozíciách vzniká na základe medzibankovej sadzby záporný poplatok, od ktorého sa odpočíta provízia. Operácia sa uskutoční o 00:00 (časové pásmo GMT +2, upozorňujeme, že môže platiť letný čas) a môže trvať niekoľko minút. Od stredy do štvrtka sa spoplatňuje swap za tri dni.

Požadovaná marža pre CFD sa vypočíta takto: loty × veľkosť kontraktu × otváracia cena × percento marže a nie je založené na pákovom efekte vášho obchodného účtu.

V prípade hedžovania pozícií na CFD sa vyžaduje 50 % marža.

Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.