empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Ako začať obchodovať na forexe

Základné pojmy a výrazy obchodovania na forexe
Zaregistrujte si osobný účet
Stiahnuť obchodnú platformu
Spôsoby vkladu / výberu prostriedkov
Čo je forex?
V skratke je to výmena jednej cudzej meny za druhú. Napríklad, ak žijete v USA a idete na dovolenku do niektorej z európskych krajín, budete musieť vymeniť svoje doláre (USD) za eurá (EUR). Zvyčajne to môžete urobiť v zmenárni na letisku. Dôvod výmeny je, že v EÚ neakceptujú americkú menu ako prostriedok výmeny za tovary a služby. Keď prídete k pultu zmenárne, uvidíte obrazovku s rôznymi výmennými kurzami pre rôzne meny. Keďže si potrebujete vymeniť americké doláre za eurá, vyhľadáte si pár EUR/USD. Inými slovami, transakcia na forexe znamená, že z dvojice mien jednu predávate a zároveň druhú kupujete.
Výmenný kurz EUR/USD teda ukazuje, koľko dolárov je potrebných na nákup 1 eura.
EUR/USD = 1.20
EUR = 1.20 USD
Bid a ask kurz
Existuje kurz bid na kúpu meny a kurz ask na predaj. Rozdiel medzi cenami bid a ask sa nazýva spread. Keď vymieňate USD za EUR, za svoje doláre si kupujete eurá. Na kurzovom lístku teda musíte nájsť pre tento pár kurz ask. Keď sa vrátite do Spojených štátov, budete musieť vymeniť zostávajúce eurá za americké doláre, a preto predáte svoje EUR za USD. V zmenárni na letisku si vyhľadáte cenu bid.
Ale ako môžete na forexe zarobiť či prísť o peniaze?
Je to veľmi jednoduché. Predpokladajme, že sa vraciate z dovolenky a predávate eurá na letisku vo svojej krajine. Ak je cena bid vyššia ako cena ask, za ktorú ste si zakúpili euro, ste v zisku. Ak je nižšia, znamená to stratu.
Zhrnieme si to:
Keď si menový pár kupujete, používate cenu ask a na uzavretie transakcie použijete cenu bid. Ak je cena bid vyššia ako cena ask, transakcia vám prinesie zisk. Ak menový pár predávate, svoj obchod otvoríte pomocou ceny bid a uzavriete pomocou ceny ask. Profit získate, ak bude cena ask vyššia ako cena bid. Rozdiel medzi cenami bid a ask je zisk z výmeny mien a nazýva sa spread.
Čo je to pákový efekt a marža a ako fungujú?
Pákový efekt je vlastne pôžička. Ak máte pákový efekt 1 : 10, znamená to, že vám broker požičia 10 EUR za každé 1 euro z vašich vlastných zdrojov. Nemusíte sa však obávať, nie je to skutočná pôžička, ktorú by ste museli mesačne splácať. Je to len možnosť znásobiť svoje zisky alebo straty. Použitie pákového efektu zvyšuje riziko straty peňazí, zvyšuje však aj pravdepodobnosť vyššej návratnosti.
Už dosť teórie. Vieme, že ste radi aktívni, takže sa pustíme do praxe.
Predpokladajme, že máte účet s prostriedkami vo výške 100 USD (hovorí sa tomu aj marža, keď nemáte otvorené pozície) a pákový efekt je 1 : 10. Môžete otvoriť obchod vo výške 1 000 USD na menový pár EUR/USD → 100 (marža) × 10 (pákový efekt) = 1000 (maximálna pozícia). A naopak? Keďže máte pákový efekt 1 : 10, potrebujete 100 USD, aby ste mohli otvoriť obchod vo výške 1 000 USD na EUR/USD. Zvyšok sumy, 900 USD, vám poskytne broker ako „pôžičku“.
Ako sme prišli k týmto číslam?
Jednoducho.
1000 ÷ 10 = 100, čo sa tiež nazýva marža. Je to minimálny zostatok, ktorý je potrebný na otvorenie 1 000 USD obchodu menového páru EUR/USD. Keďže na vašom účte máte prostriedky vo výške 100 USD, môžete takýto obchod otvoriť. Suma 100 USD bude odobratá vám, zatiaľ čo maklér pridá 900 USD, aby ste mohli otvoriť svoj obchod.
A teraz pozor!
Máte prostriedky vo výške 100 USD a otvorili ste pozíciu, ktorá vyžaduje 100-dolárovú maržu. Toto pre brokerov v EÚ signalizuje maržovú výzvu (margin call). Naši regulátori požadujú, aby sme vás notifikáciou upozornili, keď bude vaša marža rovná vášmu kapitálu.
Čo to znamená?
To znamená, že vaša pozícia sa blíži k automatickému uzavretiu - stop out.
Čo znamená stop out?
Úroveň stop out je špecifický bod definovaný v legislatíve, kde vaše vlastné prostriedky dosahujú 50 % z vašej použitej marže. Napríklad, ak na vyššie uvedenom obchode v hodnote 1 000 EUR/USD stratíte 50 dolárov (čo je 50 % z vašich vlastných prostriedkov vo výške 100 USD), broker bude musieť vašu pozíciu automaticky uzavrieť. V takom prípade stratíte 50 USD a 50 USD zostane na vašom účte. Zostaňte však pokojní, broker to robí preto, aby vás ochránil pred stratou všetkých vašich peňazí.
Vašou ďalšou otázkou logicky bude, ako sa môžete vyhnúť stop out. Musíte obmedziť svoje straty! Aby ste obmedzili svoje straty, môžete napríklad nastaviť príkazy stop loss (neskôr si v manuáli povieme aj o rozličných typoch pokynov, takže čítajte ďalej).
Aby ste uvoľnili časť marže, môžete uzavrieť niektoré pozície (stratové alebo ziskové).
Čo je však dôležité, pákový efekt sa dá použiť iba na CFD produkty.
O CFD zmluvách
Are you wondering what CFDs are?
CFD sú zmluvy o rozdiele. Zvyčajne ide o OTC zmluvy (mimoburzové). Inými slovami, ide o zmluvu iba medzi vami a vaším brokerom. Ak v rámci CFD kontraktu otvoríte pozíciu so svojím brokerom, musíte túto pozíciu aj uzavrieť so svojím brokerom.
Ďalšie vlastnosti CFD sú:
Sú bez dodávky, takže pri obchodovaní EUR/USD nedostanete eurá vo fyzickej forme a rovnako ani zlato, keď obchodujete XAU/USD (XAU je symbol pre zlato), ani burzové akcie ako NASDAQ, NYSE alebo FTSE.
Z týchto zmlúv teda nevyplýva, že môžete podkladové aktíva získať. Obchodujete s nimi za účelom získať výnos z cenových rozdielov s vedomím, že existuje tiež možnosť ich straty. Nemusíte sa však obávať, je našou povinnosťou vám všetky vaše výnosy zo ziskových obchodov vyplatiť.
Ľudia niekedy obchodujú nielen s cieľom profitovať z cenových rozdielov, ale aj z vlastníctva akcií alebo zlata. Pri CFD kontraktoch je to inak. Nevlastníte ich, predpovedáte len smer ceny.
Teraz, keď poznáme všetky základné informácie, poďme sa pozrieť na to, ako môžete získať prípadne stratiť peniaze z vášho 1 000-dolárového obchodu na EUR/USD.
Zrekapitulujme si to
Mena účtu:
Americký dolár
Pákový efekt:
1 : 10
Prostriedky:
100 USD
Obchodný nástroj:
EUR/USD
Objem obchodu:
1,000
Otváracia cena (t.j. ask, keďže sa jedná o nákupný obchod):
1,10500
Zatváracia cena (t.j. bid):
1,11000
Predtým, než spravíte ďalší krok, opýtajte sa sami seba: dosiahli ste z tohto obchodu zisk alebo stratu?
Ak si nie ste istí, vráťte sa a všetko si prečítajte znovu. Opakovanie je matkou múdrosti.
Takže ste dosiahli zisk.
Kúpili ste menový pár, ktorého zatváracia cena je vyššia ako otváracia cena.
Ale aký veľký je váš výnos?
Tu je výpočet: ((Zatváracia cena - otváracia cena) × objem obchodu) × výmenný kurz meny vášho účtu)
((1,11000 - 1,10500) × 1000) × 1, keďže váš účet je v USD a trhová cena sa udáva takisto v USD)
Pri výpočte zistíte, že môžete obmedziť svoje straty na 5 USD.
Keby ste menový pár EUR/USD predávali, prišli by ste o 5 USD.
Ak by ste použili pákový efekt 1 : 30 namiesto 1 : 10 s rovnakou maržou 100 USD, objem obchodu vo vašom vzorci by bol 3 000 namiesto 1 000. V takom prípade by ste získali 15 USD, ak by ste kupovali pár EUR/USD.
Ak ste tomu porozumeli, poďme ďalej. Ak vám niečo nie je jasné, prečítajte si to znova, až kým sa nebudete cítiť pripravení.
Platforma MT4 a typy pokynov
Teraz si vysvetlíme typy pokynov a ako ich používať.
Na platforme MT4 je 8 typov pokynov, pomocou ktorých môžete obmedziť vaše straty, zabezpečiť si zisky a otvoriť alebo zatvoriť pozíciu.
Existujú dve hlavné kategórie typov pokynov:
Trhové/okamžité pokyny
Čakajúce pokyny
Trhové/okamžité pokyny pozostávajú z dvoch podkategórii:
Trhové/okamžité pokyny k nákupu (buy)
To znamená, že chcete otvoriť pozíciu okamžite a za aktuálnu cenu a očakávate, že sa cena zvýši.
Trhové/okamžité pokyny k predaju (sell)
To znamená, že chcete otvoriť pozíciu okamžite a za aktuálnu cenu a očakávate, že sa cena zníži.
Buy limit
Je to pokyn k nákupu umiestnený pod aktuálnu cenu, o ktorej sa domnievate, že sa zmení.
Napríklad:
Aktuálna cena EUR/USD je 1,10500 a vy ste presvedčení, že cena sa zastaví na 1,10000 a odtiaľ začne stúpať. V tomto príklade musíte nastaviť pokyn buy limit, ktorý otvorí váš nákupný obchod, keď cena EUR/USD klesne na 1,10000.
Sell limit
Funguje na rovnakom princípe ako buy limit, ale v tomto prípade sa očakáva, že cena sa bude pohybovať smerom nahor a vy sa domnievate, že vieteCOMMA kde sa nachádza bod obratu, od ktorého bude cena klesať. Ak teda očakávate, že cena po vykonaní vašej čakajúcej objednávky klesne, musíte nastaviť sell limit nad aktuálnu cenu.
A tu je príklad:
Aktuálna cena EUR/USD je 1,10000 a vy ste presvedčení, že cena prestane na úrovni 1,10500 stúpať a začne klesať. V tomto príklade si musíte nastaviť pokyn sell limit, ktorý otvorí váš predajný obchod, keď cena EUR/USD dosiahne 1,10500.
Buy stop
Tento typ pokynu je vlastne opakom pokynu buy limit . Pokyn buy stop nastavíte, ak je úroveň, na ktorej chcete spustiť pokyn buy, vyššia ako aktuálna cena. Zvyčajne sa zadáva, keď očakávate, že cena bude rásť.
Ukážeme si to na príklade:
Aktuálna cena EUR/USD je 1,10000 a vy sa domnievate, že po dosiahnutí 1,10500 bude cena naďalej stúpať. V tomto príklade musíte nastaviť pokyn buy stop, ktorý otvorí váš nákupný obchod, keď cena EUR/USD dosiahne 1,10500.
Sell stop
Pokyn sell stop nastavíte, ak je úroveň, na ktorej chcete spustiť pokyn sell, nižšia ako aktuálna cena. Zadáva sa, keď očakávate, že cena bude klesať.
Napríklad:
Aktuálna cena EUR/USD je 1,10500 a vy si myslíte, že po dosiahnutí 1,10000 bude cena ďalej klesať. V tomto príklade musíte nastaviť pokyn sell stop, ktorý otvorí váš predajný obchod, keď cena EUR/USD dosiahne 1,10000.
Vyššie uvedené typy pokynov sa používajú na otvorenie obchodu.
Zostávajúce dva čakajúce pokyny sa používajú na zatvorenie obchodu.
Stop loss
Po otvorení pozície môžete v MT4 nastaviť pre každý obchod úroveň stop loss.
Používa sa na obmedzenie vašich strát, keď sa trh pohybuje proti vám. Takže ak máte otvorenú nákupnú pozíciu na EUR/USD a aktuálna cena je 1,10500, môžete nastaviť úroveň stop loss na 1,10000, aby ste sa uistili, že neprídete o viac ako 5 USD.
Take profit
Po otvorení pozície v MT4 môžete tiež pre každý obchod nastaviť úroveň take profit.
Ak teda máte otvorenú nákupnú pozíciu na EUR/USD, pričom aktuálna cena je 1,10500 a vy očakávate, že cena stúpne na 1,11000, môžete nastaviť pokyn take profit na 1,11000 a keď cena dosiahne túto úroveň, obchod sa automaticky uzavrie.
Pokyny take profit a stop loss môžete nastaviť súčasne.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off