empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet
Pre investorov
OYS Portfolios
OYS Portfolios
Služba OYS Portfolios predstavuje novú úroveň pasívneho investovania prostredníctvom diverzifikovaných investícií.
Investujte do aktív vybraných našimi špecialistami, pričom neplatíte žiadne provízie, až kým nezarobíte.
Čo je to OYS Portfolios
OYS Portfolios je služba určená na diverzifikáciu investícií klientov. Služba je založená na mechanizme ForexCopy a umožňuje obchodníkom kopírovať portfóliá OYS. To sú obchodné účty pozostávajúce z aktív alebo skupiny aktív spravovaných odborníkmi spoločnosti.
Peniaze musia pracovať
Banky dnes nie sú veľmi veľkorysé, pokiaľ ide o úročenie vkladov. Držať hotovosť na bankových účtoch s úrokovou sadzbou, ktorá ani nepokrýva infláciu, nie je ideálne, pretože inflácia bude nepretržite znižovať hodnotu vašich peňazí. Čoraz viac ľudí preto hľadá alternatívne spôsoby spravovania svojho majetku. Ako docieliť, aby vaše peniaze pracovali? Jednou z možností je investovanie.
Naše portfóliá OYS
**Od júla 2022. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúceho výkonu. Celý prehľad výkonnosti nájdete tu.
Ako začať
Krok 1

Vytvorte si účet

Krok 2

Absolvujte test primeranosti a overte si účet

Krok 3

Absolvujte test vhodnosti

Krok 4

Vyberte si OYS Portfolio

Krok 5

Vložte sumu, ktorú chcete investovať

Najčastejšie otázky
 • Do akej miery je tento produkt bezpečný?
  Keď investujete do OYS Portfolios, spoločnosť za vás zo strany poskytovateľa likvidity investíciu len drží, pričom vlastníkom tejto investície ste vy. Avšak OYS Portfolio je portfólio, ktoré sa obchoduje s pákovým efektom, takže sa s ním spája niekoľko významných viacnásobných rizík. Hlavným rizikom je riziko pákového efektu, trhové riziko a riziko volatility. Upozorňujeme, že aj napriek skutočnosti, že OYS Portfolios môžu tvoriť ETF fondy obsahujúce indexy, ktoré sledujú výkonnosť veľkého množstva spoločností, vďaka pákovému efektu je táto investícia vysoko riziková a spoločnosť negarantuje, že klient nepríde o veľkú časť svojich investícií alebo o celú investovanú sumu.
 • Akú minimálnu sumu je potrebné investovať?
  Minimálna suma na investovanie je 2 000 USD.
 • Aké sú poplatky?
  Poplatky za investovanie sú bez prirážok. Spoločnosť účtuje iba trhové poplatky*, stanovené poskytovateľom likvidity a 20 % poplatok zo ziskov na štvrťročnej báze. Ak ste napríklad v prvom štvrťroku zarobili 2 000 USD, potom vám spoločnosť do konca štvrťroka naúčtuje 400 USD bez ohľadu na to, či ste investíciu do OYS ukončili alebo nie. Ak bude váš celkový kumulatívny zisk do konca ďalšieho štvrťroka nižší ako 2 000 USD, potom vám nebudú účtované žiadne poplatky za zisk, pretože celkový zisk, ktorý máte, je nižší ako ten, ktorý vám už bol účtovaný. V takomto prípade sa neuplatňujú žiadne zľavy z poplatkov. Ak váš kumulatívny zisk za štvrťrok presiahne 2 000 USD, opäť sa uplatní poplatok, ktorý sa účtuje zo sumy zisku nad 2 000 USD.

  *informácie o trhových poplatkoch pre každé OYS Portfolio nájdete tu
 • Čo ak investované peniaze budem neskôr naliehavo potrebovať?
  Investované prostriedky môžete kedykoľvek vybrať z účtu. Výber spracujeme do 4 pracovných hodín (priemerne).
 • Aký je rozdiel medzi OYS Portfolios a systémom ForexCopy?
  V rámci služby OYS Portfolios spravujú investície špecialisti spoločnosti, kým účastníci systému ForexCopy sú klientmi spoločnosti, ktorých obchodné účty sledujete.
 • Kde nájdem podrobné informácie o OYS Portfolios?
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off