empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Kategorizácia profesionálneho klienta

Pre profesionálnych klientov spoločnosti InstaForex sú k dispozícii rozšírené podmienky obchodovania, širší výber obchodných nástrojov a služieb.
Vyžiadať zmenu statusu
Zaregistrujte si osobný účet
Stiahnuť obchodnú platformu
Spôsoby vkladu / výberu prostriedkov

Profesionálni klienti sú obchodníci, ktorí majú dostatočné skúsenosti a znalosti na to, aby mohli robiť vlastné investičné rozhodnutia a náležite posudzovať riziká, ktoré sú spojené s obchodovaním. Profesionálni klienti majú prístup k:

finančnej páke až do výšky 1 : 500
Zásadám najlepšieho vykonávania
VIP zákazníckemu servisu
širšiemu výberu obchodných nástrojov

Spĺňate požiadavky kategórie profesionálneho klienta?


Aby ste mohli požiadať o preradenie do kategórie profesionálneho klienta, musíte splniť aspoň dve z nasledujúcich kritérií, ktoré stanovuje ESMA:
Skúsenosti
Uskutočnili ste obchody s CFD vo významnom objeme (aspoň 10 lotov za štvrťrok za posledné štyri štvrťroky)?
Znalosti
Pracujete, alebo ste pracovali vo finančnom sektore najmenej jeden rok na pozícii, ktorá si vyžaduje znalosť transakcií alebo služieb týkajúcich sa CFD?
Portfólio
Prevyšuje veľkosť vášho portfólia (vrátane vkladov a finančných nástrojov) sumu 500 000 eur?
Upozorňujeme, že od vás budeme požadovať dôkaz vyššie uvedených podmienok.
Do kategórie retailového klienta môžete byť preradený kedykoľvek, stačí nám len oznámiť, že si želáte zmeniť kategóriu.

Pákový efekt pre profesionálneho klienta

Profesionálni klienti
Trieda aktíva
Menové páry
Indexy
Zlato
Komodity
Akcie
Kryptomeny
Vklad : do 100 000 eur
1:500
1:100
1:100
1:20
1:20
1:5
Vklad : 10 000 ‒ 30 000 eur
1:300
1:50
1:50
1:20
1:20
1:5
Vklad : 30 000 ‒ 100 000 eur
1:200
1:20
1:20
1:10
1:10
1:5
Vklad : 100 000 eur a viac
1:100
1:10
1:20
1:5
1:5
1:5
Trieda aktíva Vklad
do 100 000 eur
Vklad
100 000 eur a viac
Trieda aktíva Vklad : do 100 000 eur Vklad : 100 000 eur a viac
Menové páry Menové páry 1:500 1:500 1:300 1:300
Indexy Indexy 1:100 1:100 1:100 1:100
Zlato Zlato 1:100 1:100 1:100 1:100
Komodity Komodity 1:20 1:20 1:20 1:20
Akcie Akcie 1:20 1:20 1:20 1:20
ETFs & SPACs ETFs & SPACs 1:20 1:20 1:20 1:20
Kryptomeny Kryptomeny 1:5 1:5 1:5 1:5
Hoci nie sme povinní poskytovať profesionálnym klientom tieto služby, budeme v tom aj naďalej pokračovať:
  • Finančné prostriedky klienta sú oddelené od prostriedkov spoločnosti a v prípade platobnej neschopnosti spoločnosti tak nebudú nijako ovplyvnené;
  • Zásady najlepšieho vykonávania sa nemenia, pretože sme povinní všetkým našim klientom poskytovať najlepšie vykonávanie príkazov;
  • Dokumenty s kľúčovými informáciami sú vám aj naďalej k dispozícii;
  • Máte právo kedykoľvek požiadať o preradenie do kategórie retailového klienta.
Ako profesionálny klient prídete o určité ochrany:
  • Nie sme povinní poskytovať vám štandardizované upozornenia na riziká, keďže už rozumiete rizikám spojeným s obchodovaním;
  • Usudzujeme, že máte dostatočné znalosti a skúsenosti, aby ste porozumeli rizikám, ktoré sa spájajú s obchodovaním pákových produktov, preto vám budú k dispozícii všetky typy produktov;
  • Vaše prostriedky nie sú chránené kompenzačným fondom pre investorov, pretože je určený iba pre retailových klientov;
  • Detailné informácie o službách spoločnosti, finančných nástrojoch, investičných stratégiách a miestach výkonu dostupné pre retailových klientov vám nemusia byť k dispozícii.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off