empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Otvoriť účet
Kalendár burzových prázdnin
Medzinárodné sviatky môžu mať výrazný vplyv na obchodovacie časy a volatilitu na trhu. Vďaka nášmu podrobnému kalendáru vám neujde žiadna zmena obchodovacích hodín a môžete si podľa neho naplánovať svoje aktivity.
Medzinárodné sviatky môžu mať výrazný vplyv na obchodovacie časy a volatilitu na trhu. Vďaka nášmu podrobnému kalendáru vám neujde žiadna zmena obchodovacích hodín a môžete si podľa neho naplánovať svoje aktivity.
Ako použiť kalendár
Vyberte dátum a objaví sa vám zoznam nástrojov, s ktorými sa obchoduje v zmenenom čase a zmeny, ku ktorým v konkrétny deň dôjde
Časové pásmo je GMT+2 (zimný čas) alebo GMT+3 (letný čas).
Vyššie uvedený časový plán sa môže zmeniť.
Nástroje, ktoré sa neuvádzajú v kalendári, nebudú ovplyvnené zmenami a budú dostupné počas bežných obchodných hodín.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.