empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet
Kalendár burzových prázdnin
Medzinárodné sviatky môžu mať výrazný vplyv na obchodovacie časy a volatilitu na trhu. Vďaka nášmu podrobnému kalendáru vám neujde žiadna zmena obchodovacích hodín a môžete si podľa neho naplánovať svoje aktivity.
Medzinárodné sviatky môžu mať výrazný vplyv na obchodovacie časy a volatilitu na trhu. Vďaka nášmu podrobnému kalendáru vám neujde žiadna zmena obchodovacích hodín a môžete si podľa neho naplánovať svoje aktivity.
Ako použiť kalendár
Vyberte dátum a objaví sa vám zoznam nástrojov, s ktorými sa obchoduje v zmenenom čase a zmeny, ku ktorým v konkrétny deň dôjde
Časové pásmo je GMT+2 (zimný čas) alebo GMT+3 (letný čas).
Vyššie uvedený časový plán sa môže zmeniť.
Nástroje, ktoré sa neuvádzajú v kalendári, nebudú ovplyvnené zmenami a budú dostupné počas bežných obchodných hodín.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off