empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet
Čo je InstaForex?

InstaForex je registrovaná značka a ochranná známka.

InstaForex je celosvetová značka, ktorá je zastúpená v mnohých krajinách. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd v EÚ prevádzkuje značku InstaForex na svojej webovej stránke instaforex.eu. Je regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy (CySEC). Iné spoločnosti môžu prevádzkovať InstaForex v rámci ich právomoci na iných webových stránkach.

Aké nariadenia spĺňa InstaForex?

Ako člen značky InstaForex koná spoločnosť Instant Trading EU Ltd v súlade so zákonom L. 87(I)/2017, ktorý upravuje investičné služby, výkon investičných činností, prevádzku regulovaných trhov a ďalšie súvisiace záležitosti; smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi 2014/65/EÚ (MiFID II); nariadením o trhoch s finančnými nástrojmi 600/2014 (MiFIR); zákonmi o predchádzaní a potláčaní prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj ďalšími nariadeniami, smernicami, obežníkmi, usmerneniami, rozhodnutiami, ktoré príležitostne vydáva CySEC a akýkoľvek iný príslušný regulačný orgán.

Aké služby InstaForex poskytuje a pre koho sú určené?

Instant Trading EU LTD poskytuje nasledujúce služby:
- Obchodovanie CFD s rozsiahlym zoznamom nástrojov: menové páry, indexy, akcie, futures, komodity.
- Správa portfólia
- Investičný výskum a finančná analýza
Môžete sa stať naším zákazníkom a začať obchodovať ako retailový a profesionálny obchodník, ktorý vystupuje ako fyzická alebo právnická osoba a sám vykonáva obchodovanie.
Úplný zoznam služieb a produktov, ktoré spoločnosť poskytuje je tu na webovej stránke.

Čo nerobíme?
Našim klientom neposkytujeme investičné poradenstvo pri nákupe alebo predaji konkrétnych CFD. Obsah webovej stránky by sa nemal považovať za ponuku alebo výzvu na predaj alebo nákup. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré klient utrpí v dôsledku investičného poradenstva získaného z iného zdroja.

Obmedzenie zodpovednosti za obsah webovej stránky

InstaForex may, from time to time and at its discretion, publish news, market commentary, market analysis and other information of that kind on the Website. This information is provided solely to enable the clients to make their own investment decisions and does not amount to investment advice or unsolicited financial promotions. We give no representation, warranty or guarantee as to the accuracy, correctness or completeness of such information or as to the tax or legal consequences of any related transaction;

The Website may provide content, services and/or links to other companies or co-branded websites, controlled and offered exclusively by those companies or co-branded websites, which are provided only as a convenience to the clients. Any such information is being forwarded to the clients without limitation, amendments and without going through any method of processing, analysis and editing on behalf of Instant Trading EU Ltd. This information should not be construed as containing investment advice or recommendation of the Instant Trading EU Ltd. We neither explicitly nor implicitly endorse or approve any products, content, information or services offered by any other companies or co-branded websites. We do not guarantee the accuracy, suitability, completeness or practicality of such information and/or services. Information and/or services provided by other companies or co-branded websites are made available for information purposes only. We bear no responsibility for any damage or losses that you might suffer as a result of using other companies or co-branded websites information, services and/or software, including but not limited to the damages incurred through a website and/or software that is maliciously corrupted or contains viruses.

The TP firm’s failure may be administered under Cyprus jurisdiction.

Tieto informácie nie sú záväzné

Žiadne z informácií na webovej stránke by sa v žiadnom prípade nemali považovať za verejnú ponuku alebo akýkoľvek druh dohody. S cieľom využívať služby spoločnosti Instant Trading EU s.r.o. a používať jej produkty, by mali všetci potenciálni klienti najskôr súhlasiť s Všeobecnými podmienkami.

Autorské právo

Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva týkajúce sa obsahu webovej stránky patria spoločnosti Instant Trading EU Ltd.

Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off