empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet
Môžete si byť istí...
že overenie vybavíte rýchlo a jednoducho. Stačí, ak vyplníte dotazník a nahráte doklad totožnosti a potvrdenie o adrese. Vaše osobné údaje zostávajú v bezpečí a sú chránené pred neoprávneným prístupom.
Požiadavky na nahrávané dokumenty
Naskenovaná kópia alebo fotografia musia:
colour
byť farebné
glasses
byť ostré a čitateľné
enlarge
zobrazovať celý dokument (musia byť viditeľné všetky rohy a okraje)
shield
byť kvalitné
Doklad totožnosti:

Odfoťte alebo naskenujte doklad. Ak nahrávate pas, uistite sa, že obe vnútorné stránky sú odfotené/naskenované na tej istej fotografii alebo kópii.

Ak nahrávate občiansky preukaz alebo vodičský preukaz, je potrebné odoslať obidve strany dokladu.

Meno vo vašom profile by sa malo zhodovať s menom na vašom doklade totožnosti.

Doklady musia byť platné (nevypršala im platnosť).

Potvrdenie o adrese:

Meno vo vašom profile by sa malo zhodovať s menom na potvrdení o vašej adrese.

Dokument potvrdzujúci adresu by mal byť vydaný za posledných 6 mesiacov.

P.O. boxy neakceptujeme.

Povolené typy súborov: png, jpeg, jpg, gif a pdf.
Veľkosť súboru by nemala presiahnuť 10 MB.
Pozrite si, ako treba postupovať pri nahrávaní dokumentov
*Pre výber titulkov kliknite, prosím, na tlačidlo Titulky a vyberte si jazyk
Najčastejšie otázky
 • Ktoré ďalšie doklady okrem pasu môžem predložiť na overenie?
  Akceptujeme aj:
  • Občiansky preukaz (OP) (treba poskytnúť prednú aj zadnú stranu)
  • Vodičský preukaz (treba poskytnúť prednú aj zadnú stranu )
 • Aký dokument môžem použiť ako potvrdenie o adrese?
  Akceptujeme tieto dokumenty:
  • účty za energie (elektrinu, plyn, vodné a stočné) alebo účty za pevné telefónne linky a širokopásmový internet
  • výpis z debetnej/kreditnej karty
  • potvrdenie od banky
  • úradné potvrdenie o pobyte (nie písané rukou)
  • dokument z daňového úradu
 • Ako mám nahrať dokumenty?
  Dokumenty môžete nahrať v sekcii Profil v klientskej zóne alebo ich poslať e-mailom na adresu verification@instaforex.eu.
 • Kde mám vyplniť dotazník?
  Online dotazník môžete vyplniť v sekcii Profil v klientskej zóne.
 • Ako dlho trvá overenie účtu?
  Overenie účtu môže trvať 2 až 72 pracovných hodín (v závislosti od toho, či nahrané dokumenty spĺňajú uvedené požiadavky).
 • Čo sa stane, ak môj účet nebude úplne overený?
  K našim službám budete mať len obmedzený prístup.
 • Môžem obchodovať so skutočnými prostriedkami, ak nie je dokončené overenie môjho profilu?
  Na živom účte môžete obchodovať pod podmienkou, že váš doklad totožnosti bol schválený a úspešne ste absolvovali online dotazník. Overenie by ste mali dokončiť do 14 dní od okamihu prvého vkladu a poskytnúť aj potvrdenie o adrese. V opačnom prípade bude obchodovanie na vašom účte pozastavené a zostatok na účte vám bude vrátený na 15. deň od okamihu registrácie.
 • Čo ak vyprší platnosť niektorých mojich dokladov?
  V takom prípade vás požiadame, aby ste čo najskôr poskytli nové doklady, aby obchodovanie na vašom účte nemuselo byť prerušené. Pred uplynutím platnosti dokladu vám pošleme pripomienku na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.
 • Aké dokumenty mám poskytnúť, ak si chcem zaregistrovať účet na právnickú osobu?
  Ak je účet registrovaný na právnickú osobu, budeme od vás potrebovať overenú kópiu týchto originálnych dokumentov:
  1. výpis z obchodného registra, kde bude uvedený dátum zápisu;
  2. registrácia sídla spoločnosti;
  3. štatutárny orgán;
  4. v prípade súkromnej alebo verejnej spoločnosti, ktorá nie je zaregistrovaná v krajine patriacej do Európskeho hospodárskeho priestoru s regulovaným trhom alebo v tretej krajine, ktorá má ekvivalentné požiadavky na zverejňovanie a transparentnosť, je potrebné dodať dokument registrovaných akcionárov;
  5. stanovy a zakladajúca listina spoločnosti;
  6. uznesenie členov správnej rady o otvorení účtu a o udelení právomoci osobám, ktoré ho budú používať;
  7. v prípade, že registrovaných akcionárov poverili koneční užívatelia výhod, je potrebné predložiť kópiu listiny/dohody uzavretej medzi povereným akcionárom a konečným užívateľom výhod, na základe ktorej sa dohodla registrácia podielov na meno povereného akcionára;
  8. doklady a údaje slúžiace na overenie identity osôb, ktoré sú právnickou osobou poverené používať účet, ako aj registrovaných akcionárov a konečných užívateľov výhod.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off