empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet
Zaručujeme,
že proces ověření bude rychlý a snadný. Pro ověření profilu musíte vyplnit online dotazník a nahrát svůj průkaz totožnosti a doklad o pobytu. Vaše osobní údaje budou v bezpečí a chráněny před neoprávněnými osobami.
Nahrané dokumenty musí splňovat následující požadavky
Naskenovaná kopie nebo fotografie musí být:
colour
barevná
glasses
zřetelná a nerozmazaná
enlarge
úplná(všechny okraje a rohy musí být viditelné)
shield
kvalitní
Průkazy totožnosti:

Dokument vyfotografujte nebo naskenujte. Pokud nahráváte cestovní pas, ujistěte se, že zaslaná fotografie / zaslaný sken obsahuje obě vnitřní strany.

Pokud nahráváte občanský nebo řidičský průkaz, ujistěte se, že odesíláte obě strany daného dokumentu.

Jméno ve vašem profilu by se mělo shodovat se jménem v průkazu totožnosti.

Dokumenty by měly být platné (tzn. jejich platnost nevypršela).

Doklady o pobytu:

Jméno ve vašem profilu by se mělo shodovat se jménem v dokladu o pobytu.

Doklad o pobytu by neměl být starší 6 měsíců.

P. O. boxy nejsou přípustné.

Soubory jsou v jednom z následujících formátů: .png, .jpeg, .jpg, .gif, .pdf.
Jejich velikost nepřesahuje 10 MB.
Při nahrávání dokumentů postupujte podle těchto jednoduchých kroků
*Pro titulky prosím klikněte na tlačítko Nastavení a zvolte svůj jazyk
Často kladené otázky
 • Jaké další dokumenty kromě pasu mohu při ověřování předložit?
  Přijímáme i tyto dokumenty:
  • národní průkaz totožnosti (ID) (musí být dodána přední i zadní strana);
  • řidičský průkaz (musí být dodána přední i zadní strana).
 • Jaký dokument lze použít jako doklad o pobytu?
  Přijímáme tyto dokumenty:
  • účet za služby (elektřinu, plyn, vodu a kanalizaci), za pevnou telefonní linku nebo za širokopásmový internet
  • výpis z banky / kreditní karty
  • referenční dopis z banky
  • potvrzení o pobytu (nepsané rukou)
  • místní daňový výměr
 • Jak mám své dokumenty nahrát?
  Dokumenty můžete nahrát v sekci Profil v Klientské zóně nebo je zaslat e-mailem na verification@instaforex.eu.
 • Kde vyplním dotazník?
  Dotazník vyplníte v sekci Profil v Klientské zóně.
 • Jak dlouho ověření účtu potrvá?
  Ověření účtu trvá 2 až 72 pracovních hodin (podle toho, zda nahrané dokumenty splňují předepsané požadavky).
 • Co když můj účet nebude plně ověřen?
  Budete mít omezený přístup k našim službám.
 • Mohu obchodovat se skutečnými prostředky, pokud není ověření mého profilu dokončeno?
  Můžete obchodovat na živém účtu, pokud byl ověřen váš průkaz totožnosti a pokud jste prošli online dotazníkem. Ověření byste měli dokončit do 14 dnů od prvního vkladu. Měli byste poskytnout i doklad o pobytu. V opačném případě bude obchodní aktivita na vašich účtech pozastavena a zůstatek vám bude 15. den od registrace vrácen.
 • Co když platnost některých mých dokumentů vyprší?
  Požádáme vás, abyste co nejdříve dodali aktuální dokumenty, aby nedošlo k narušení vašeho obchodování. Před vypršením platnosti dokumentu vám na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, zašleme upomínku.
 • Jaké dokumenty mám poskytnout, pokud chci zaregistrovat účet na jméno právnické osoby?
  Pokud je účet registrován na jméno právnické osoby, je potřeba doložit ověřené kopie následujících dokumentů:
  1. Výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o finanční způsobilosti právnické osoby;
  2. Osvědčení o sídle společnosti;
  3. Osvědčení o vlastnících a jednatelích společnosti;
  4. Výpis registrovaných podílníků / akcionářů v případě soukromých společností a veřejných společností, které nejsou kótovány na regulovaném trhu země Evropského hospodářského prostoru nebo třetí země s rovnocennými požadavky na zveřejňování a transparentnost;
  5. Zakladatelská smlouva (listina a stanovy společnosti);
  6. Usnesení představenstva společnosti o otevření účtu a udělení oprávnění těm, kteří ho budou provozovat;
  7. V případech, kdy registrovaní akcionáři jednají jako zmocněnci skutečných vlastníků, je potřeba doložit kopii svěřenecké listiny / dohody uzavřené mezi nominovaným akcionářem a skutečným vlastníkem, na jejímž základě byla uzavřena dohoda o jednání v zastoupení a registraci akcií skutečného vlastníka na jméno zmocněného akcionáře společnosti;
  8. Dokumenty a údaje pro ověření totožnosti osob oprávněných právnickou osobou k provozování účtu, jakož i registrovaných akcionářů a skutečných vlastníků právnické osoby.
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off