Facebook
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet

Kategorizace profesionálního klienta

Profesionálním klientům InstaForexu jsou k dispozici obchodní podmínky, nástroje a služby pro profesionální obchodníky.
Požádejte o změnu kategorizace
Registrace osobního účtu
Stáhnout obchodní platformu
Způsoby vkladů/výběrů prostředků

Profesionální klienti jsou obchodníci, kteří mají potřebné zkušenosti a znalosti, aby mohli samostatně rozhodovat o investicích a přesně vyhodnotit rizika, která tato rozhodnutí představují. Kategorizace profesionálního klienta zahrnuje:

Finanční páku ve výši až 1:500;
Zásady nejlepšího provedení;
VIP zákaznický servis;
Širší přístup k obchodním nástrojům.

Kvalifikujete se jako profesionální klient?


Chcete-li být zařazení do kategorie Profesionální klient, musíte splnit alespoň dvě z následujících kritérií stanovených orgánem ESMA.:
Zkušenosti
Obchodovali jste během předchozích 4 (čtyř) čtvrtletí větší objem CFD (nejméně 10 lotů za čtvrtletí)?
Znalosti
Máte alespoň jeden rok odborné praxe ve finančním sektoru, kde byla požadována znalost transakcí nebo služeb v oblasti CFD?
Velikost portfolia
Překračuje velikost vašeho portfolia (včetně hotovosti a finančních nástrojů) 500 000 EUR?
Vezměte prosím na vědomí, že budete muset výše uvedené skutečnosti prokázat.
SVOU KATEGORII MŮŽETE KDYKOLIV ZMĚNIT NA RETAILOVÉHO KLIENTA – STAČÍ NÁM TO JEN OZNÁMIT.

Pákový efekt pro profesionálního klienta

Profesionální klienti
Typ aktiva
Měnové páry (hlavní)
Indexy (hlavní)
Zlato
Komodity
Akcie
Kryptoměny
Vklad: Do 10.000 EUR
1:500
1:100
1:100
1:20
1:20
1:5
Vklad: 10.000 - 30.000 EUR
1:300
1:50
1:50
1:20
1:20
1:5
Vklad: 30.000 - 100.000 EUR
1:200
1:20
1:20
1:10
1:10
1:5
Vklad: Více než 100.000 EUR
1:100
1:10
1:20
1:5
1:5
1:5
Typ aktiva Vklad: 0 - 10 000 EUR Vklad: 10 000 - 30 000 EUR Vklad: 30 000 - 100 000 EUR Vklad: nad 100 000 EUR
Typ aktiva Vklad: Do 10.000 EUR Vklad: 10.000 - 30.000 EUR Vklad: 30.000 - 100.000 EUR Vklad: Více než 100.000 EUR
Měnové páry (hlavní) Měnové páry (hlavní) 1:500 1:500 1:300 1:300 1:200 1:200 1:100 1:100
Indexy (hlavní) Indexy (hlavní) 1:100 1:100 1:50 1:50 1:20 1:20 1:10 1:10
Zlato Zlato 1:100 1:100 1:50 1:50 1:20 1:20 1:20 1:20
Komodity Komodity 1:20 1:20 1:20 1:20 1:10 1:10 1:5 1:5
Akcie Akcie 1:20 1:20 1:20 1:20 1:10 1:10 1:5 1:5
Kryptoměny Kryptoměny 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5
Nejsme povinni nabízet profesionálním klientům následující služby, ale rozhodli jsme se v tom pokračovat:
  • Peníze klientů zůstávají odděleny od finančních prostředků společnosti a v případě naší platební neschopnosti nebudou tímto ovlivněny;
  • Zásady nejlepšího provedení zůstávají beze změny, jelikož jsme povinni našim klientům nejlepší provedení zajistit;
  • Dokumenty s klíčovými informacemi vám zůstanou dostupné;
  • Máte právo kdykoli požádat o přeřazení do kategorie retailového klienta.
Jako profesionální klient přijdete o některé druhy ochrany:
  • Nemusíme vám poskytovat žádná varování před riziky, protože související rizika už chápete;
  • Budeme předpokládat, že máte příslušnou úroveň znalostí a zkušeností, abyste porozuměli rizikům při obchodování s produkty využívajícími pákový efekt, takže vám nebudeme ukládat produktová omezení;
  • Nejste už kryti Fondem pro odškodnění investorů, který chrání retailové klienty;
  • Nemusíte dostávat podrobné informace o službách společnosti, finančních nástrojích, investičních strategiích a místech provedení, ani žádné další informace týkající se retailových klientů.

Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.