empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Kategorizace profesionálního obchodníka

Profesionální obchodníci společnosti InstaForex mají k dispozici rozšířené obchodní podmínky, obchodní nástroje a služby.
Požádat o změnu statusu
Registrace osobního účtu
Stáhnout obchodní platformu
Způsoby vkladů/výběrů prostředků

Profesionální obchodníci jsou obchodníci, kteří mají relevantní zkušenosti a znalosti, aby mohli činit samostatná investiční rozhodnutí a přesně zhodnotit rizika, která tato rozhodnutí obnášejí. Kategorizace profesionálního obchodníka vám nabízí:

Páku až do výše 1:500
Zásady nejlepšího provedení
VIP zákaznický servis
Přístup k širšímu spektru obchodních nástrojů

Kvalifikujete se jako profesionální obchodník?


Chcete-li požádat o kategorii profesionálního obchodníka, musíte splnit alespoň dvě z následujících kritérií stanovených ESMA.:
Zkušenosti
Obchodoval/-la jste významný objem CFD, tj. nejméně 10 lotů za čtvrtletí v průběhu předchozích 4 (čtyř) čtvrtletí?
Znalosti
Máte alespoň jeden rok odborné praxe ve finančním sektoru, která vyžadovala znalost transakcí nebo služeb v oblasti CFD?
Portfolio
Překračuje velikost vašeho portfolia (včetně hotovosti a finančních nástrojů) 500 000 EUR?
Vezměte prosím na vědomí, že budete požádán/-a o prokázání výše uvedeného.
Kategorii můžete kdykoli změnit zpět na retailového obchodníka – stačí, když nám oznámíte, že si přejete změnit vaše zařazení.

Páka profesionálního obchodníka

Profesionální obchodníci
Třída aktiv
FX
Indexy
Zlato
Komodity
Akcie
Kryptoměny
Vklad: Do výše 100 000 EUR
1:500
1:100
1:100
1:20
1:20
1:5
Vklad: 10 000 – 30 000 EUR
1:300
1:50
1:50
1:20
1:20
1:5
Vklad: 30 000 – 100 000 EUR
1:200
1:20
1:20
1:10
1:10
1:5
Vklad: Nad 100 000 EUR
1:100
1:10
1:20
1:5
1:5
1:5
Třída aktiv Vklad
Do výše 100 000 EUR
Vklad
Nad 100 000 EUR
Třída aktiv Vklad: Do výše 100 000 EUR Vklad: Nad 100 000 EUR
FX FX 1:500 1:500 1:300 1:300
Indexy Indexy 1:100 1:100 1:100 1:100
Zlato Zlato 1:100 1:100 1:100 1:100
Komodity Komodity 1:20 1:20 1:20 1:20
Akcie Akcie 1:20 1:20 1:20 1:20
ETF & SPAC ETF & SPAC 1:20 1:20 1:20 1:20
Kryptoměny Kryptoměny 1:5 1:5 1:5 1:5
Nejsme povinni nabízet profesionálním obchodníkům následující služby, ale rozhodli jsme se tak činit i nadále:
  • Peníze klientů zůstávají odděleny od finančních prostředků společnosti a v případě naší platební neschopnosti nebudou dotčeny;
  • Zásady nejlepšího provedení zůstávají beze změny, jelikož máme povinnost nejlepšího provedení vůči všem našim klientům;
  • Stále máte k dispozici dokumenty s klíčovými informacemi;
  • Máte právo kdykoli požádat o přeřazení zpět do kategorie retailového obchodníka.
Jako profesionální obchodník přijdete o některé druhy ochrany:
  • Nemusíme vám poskytovat standardizovaná upozornění na rizika, protože souvisejícím rizikům již rozumíte;
  • Budeme předpokládat, že máte relevantní znalosti a zkušenosti, abyste porozuměli rizikům obchodování s produkty využívajícími pákový efekt, tudíž se vás nebudou týkat produktová omezení;
  • Nejste již chráněn/-a Fondem pro odškodnění investorů, který chrání retailové obchodníky;
  • Je možné, že nebudete dostávat podrobné informace o službách společnosti, finančních nástrojích, investičních strategiích a místech provedení, ani žádné další informace důležité pro retailové obchodníky.
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off