Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet

Kategorizace profesionálního klienta

Profesionálním klientům InstaForexu jsou k dispozici obchodní podmínky, nástroje a služby pro profesionální obchodníky.
Požádejte o změnu kategorizace
Registrace osobního účtu
Stáhnout obchodní platformu
Způsoby vkladů / výběrů prostředků

Profesionální klienti jsou obchodníci, kteří mají potřebné zkušenosti a znalosti, aby mohli samostatně rozhodovat o investicích a přesně vyhodnotit rizika, která tato rozhodnutí představují. Kategorizace profesionálního klienta zahrnuje:

Finanční páku ve výši až 1:500
Zásady nejlepšího provedení
VIP zákaznický servis
Širší přístup k obchodním nástrojům

Kvalifikujete se jako profesionální klient?


Chcete-li být zařazení do kategorie Profesionální klient, musíte splnit alespoň dvě z následujících kritérií stanovených orgánem ESMA.:
Zkušenosti
Obchodovali jste větší objem CFD (nejméně 10 lotů za čtvrtletí během předchozích 4 (čtyř) čtvrtletí?
Znalosti
Máte alespoň jeden rok odborné praxe ve finančním sektoru, kde byla požadována znalost transakcí nebo služeb v CFD?
Velikost portfolia
Překračuje velikost vašeho portfolia (včetně hotovosti a finančních nástrojů) 500 000 EUR?
Vezměte prosím na vědomí, že budete muset prokázat výše uvedené skutečnosti.
Svou kategorii můžete kdykoliv změnit na retailového klienta, stačí nám pouze oznámit, že chcete změnit svou klasifikaci.

Pákový efekt pro profesionálního klienta

Profesionální klienti
Typ aktiva
Měnové páry (hlavní)
Indexy (hlavní)
Zlato
Komodity
Akcie
Kryptoměny
Vklad: Do 10.000 EUR
1:500
1:100
1:100
1:20
1:20
1:5
Vklad: 10.000 - 30.000 EUR
1:300
1:50
1:50
1:20
1:20
1:5
Vklad: 30.000 - 100.000 EUR
1:200
1:20
1:20
1:10
1:10
1:5
Vklad: Více než 100.000 EUR
1:100
1:10
1:20
1:5
1:5
1:5
Typ aktiva Vklad: 0 - 10 000 USD Vklad: 10 000 - 30 000 USD Vklad: 30 000 - 100 000 USD Vklad: +1 000 000 USD
Typ aktiva Vklad: Do 10.000 EUR Vklad: 10.000 - 30.000 EUR Vklad: 30.000 - 100.000 EUR Vklad: Více než 100.000 EUR
Měnové páry (hlavní) Měnové páry (hlavní) 1:500 1:500 1:300 1:300 1:200 1:200 1:100 1:100
Indexy (hlavní) Indexy (hlavní) 1:100 1:100 1:50 1:50 1:20 1:20 1:10 1:10
Zlato Zlato 1:100 1:100 1:50 1:50 1:20 1:20 1:20 1:20
Komodity Komodity 1:20 1:20 1:20 1:20 1:10 1:10 1:5 1:5
Akcie Akcie 1:20 1:20 1:20 1:20 1:10 1:10 1:5 1:5
Kryptoměny Kryptoměny 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5
Nejsme povinni nabízet profesionálním klientům následující služby, ale rozhodli jsme se v tom pokračovat:
  • Peníze klientů zůstávají odděleny od finančních prostředků společnosti a v případě naší platební neschopnosti nebudou tímto ovlivněny.;
  • Zásady nejlepšího provedení zůstávají beze změny, jelikož jsme povinni našim klientům nejlepší provedení zajistit.;
  • Dokumenty s klíčovými informacemi vám zůstanou dostupné.;
  • Máte právo kdykoli požádat o přeřazení do kategorie retailového klienta..
Jako profesionální klient ztratíte některé druhy ochrany.:
  • Nemusíme Vám poskytovat žádná varování před riziky, protože již chápete související rizika.;
  • Budeme předpokládat, že máte příslušnou úroveň znalostí a zkušeností, abyste porozuměli rizikům při obchodování s produkty využívajícími pákový efekt, takže Vám nebudeme ukládat produktová omezení.;
  • Nejste již kryti Fondem pro odškodnění investorů, který kryje retailové klienty.;
  • Nemusíte dostávat podrobné informace o službách společnosti, finančních nástrojích, investičních strategiích a místech provedení, ani žádné další informace týkající se retailových klientů..

Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.