empty
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet
Typy účtů
InstaForex nabízí pět typů účtů, přičemž každý představuje univerzální obchodní nástroj, který je branou do světa finančních trhů. Bohatá škála nabídek a obchodních podmínek uspokojí potřeby každého obchodníka.
ECN VIP
ECN
Standard
OYS
ECN Pro
ECN
Minimum Deposit
Spreads [1]
Commissions
Synthetic shares [2]
Shares and ETFs [3]
IPOs [4]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimum trade [5]
Margin for locks [6]
Margin Call [7]
Stop Out [8]
Order execution [9]
2,000 EUR
raw
0%
0.04%
0.04%
0.01%
0.05%
0%
0.10%
0.01 loty
25%
100%
50%
Tržní provedení
ECN Pro
Minimum Deposit
Spreads [1]
Commissions
Synthetic shares [2]
Shares and ETFs [3]
IPOs [4]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimum trade [5]
Margin for locks [6]
Margin Call [7]
Stop Out [8]
Order execution [9]
10,000 EUR
raw
0%
0.03%
0.03%
0.01%
0.03%
0%
0.10%
0.01 loty
25%
100%
50%
Tržní provedení
ECN VIP
Minimum Deposit
Spreads [1]
Commissions
Synthetic shares [2]
Shares and ETFs [3]
IPOs [4]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimum trade [5]
Margin for locks [6]
Margin Call [7]
Stop Out [8]
Order execution [9]
50,000 EUR
raw
0%
0.01%
0.01%
0.00%
0.02%
0%
0.10%
0.01 loty
25%
100%
50%
Tržní provedení
ECN
Minimum Deposit
Spreads [1]
Shares [2]
ETFs and IPOs
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimum trade [4]
Margin for locks [5]
Margin Call [6]
Stop Out [7]
Order execution [8]
500 EUR
Plovoucí spready
0.12
n/a
1.1
1
1.2
1.10%
0.01 loty
25%
100%
50%
Tržní provedení
ECN Pro
Minimum Deposit
Spreads [1]
Shares [2]
ETFs and IPOs
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimum trade [4]
Margin for locks [5]
Margin Call [6]
Stop Out [7]
Order execution [8]
5,000 EUR
Plovoucí spready
0.07
n/a
0.6
0.8
0.8
1.10%
0.01 loty
25%
100%
50%
Tržní provedení
ECN VIP
Minimum Deposit
Spreads [1]
Shares [2]
ETFs and IPOs
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimum trade [4]
Margin for locks [5]
Margin Call [6]
Stop Out [7]
Order execution [8]
20,000 EUR
Plovoucí spready
0.05
n/a
0.4
0.5
0.5
1.10%
0.01 loty
25%
100%
50%
Tržní provedení
Minimum Deposit
Spreads [1]
Commissions
Synthetic shares [2]
Shares and ETFs [3]
IPOs [4]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimum trade [5]
Margin for locks [6]
Margin Call [7]
Stop Out [8]
Order execution [9]
ECN
2,000 EUR
raw
0%
0.04%
0.04%
0.01%
0.05%
0%
0.10%
0.01 loty
25%
100%
50%
Tržní provedení
ECN Pro
10,000 EUR
raw
0%
0.03%
0.03%
0.01%
0.03%
0%
0.10%
0.01 loty
25%
100%
50%
Tržní provedení
ECN VIP
50,000 EUR
raw
0%
0.01%
0.01%
0.00%
0.02%
0%
0.10%
0.01 loty
25%
100%
50%
Tržní provedení
ECN
500 EUR
Plovoucí spready
0.12
n/a
1.1
1
1.2
1.10%
0.01 loty
25%
100%
50%
Tržní provedení
ECN Pro
5,000 EUR
Plovoucí spready
0.07
n/a
0.6
0.8
0.8
1.10%
0.01 loty
25%
100%
50%
Tržní provedení
ECN VIP
20,000 EUR
Plovoucí spready
0.05
n/a
0.4
0.5
0.5
1.10%
0.01 loty
25%
100%
50%
Tržní provedení
[1] - Spready jsou uvedeny v pipech u MT4 účtů na akcie, indexy, komodity a forex. Poplatek za komodity začíná u účtů typu Standard a Eurica na 40 USD za lot. Raw spready jsou spready, které jsou na straně poskytovatele likvidity, tj. bez přirážek. U OYS účtů společnost účtuje čtvrtletní poplatek od 25 % jen za ziskové obchody. Poplatek se počítá z hodnoty aktiva ve 23:59 posledního dne čtvrtletí. Další podrobnosti k ceníku služeb naleznete zde.
[2] -Při obchodování CFD na akcie je při provedení každého příkazu účtována provize. Provize začíná na 0,05 %. Min. provize u akcií kótovaných v USA činí 0,5 USD za jednu stranu. Podrobnosti o provizích u CFD naleznete zde.
[3] -Při obchodování CFD na IPO akcie je při provedení každého příkazu účtována provize. Provize začíná na 0,1 %. Min. provize u akcií kótovaných v USA činí 10 USD za jednu stranu. Podrobnosti o provizích u CFD naleznete zde.
[4] - U vkladů nad 10 000 USD může být minimální obchod otevřen ve výši 0,1 lotu (0,1 USD za pip). U vkladů nad 100 000 USD může být minimální obchod otevřen při objemu 1 lotu (1 USD za pip). Maximální objem obchodu s CFD je 500 lotů. Počet obchodů je však neomezený.
[5] - Podrobné informace o trhu a okamžitém provádění příkazů naleznete zde.
[6] - Společnost hradí poplatky za výběr u VIP účtů, pokud částka transakce převyšuje 10 000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně. Maximální počet výběrů bez poplatků za měsíc je 3.
[7] - Aktuální informace o swapech a spreadech jsou k dispozici zde. Společnost účtuje čtvrtletní poplatek jen za ziskové obchody. Poplatek se počítá z hodnoty aktiva ve 23:59 posledního dne čtvrtletí. Účtované čtvrtletní poplatky mohou snížit zisky, nebo dokonce přivodit ztráty. V případě, že výše poplatku za předchozí čtvrtletí přesáhne aktuální čtvrtletní poplatky, nebude účtován žádný další čtvrtletní poplatek vy výši 25 %, dokud nebude investice v den čtvrtletního výpočtu opět zisková. Pokud je celkový splatný poplatek vyšší než provize z realizovaného zisku, což je zisk stanovený v okamžiku uzavření obchodu, pak poplatek z realizovaného zisku není účtován.
[8] - Účty OYS jsou určené POUZE pro Portfolia OYS. Služba Portfolia OYS je služba společnosti, která obchodníkům umožňuje investovat vlastní prostředky do finančních aktiv ve formě portfolií, která spravují specialisté společnosti. Služba OYS Portfolia je založena na mechanismu služby ForexCopy a je k dispozici POUZE v systému ForexCopy.

Potřebná marže, tj. procentní podíl z celkového vkladu potřebný pro udržení opačných pozic, je 25 %.
Úroveň stop out, tj. úroveň, při které budou vaše pozice nuceně uzavřeny, je 50 %.
Maržová výzva (margin call) je vydána, jakmile vlastní kapitál na vašem účtu dosáhne 100 % marže.
Maximální páka pro retailové klienty je 1:30, pro profesionální obchodníky až 1: 500
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.