empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
Otwórz konto
Rodzaje kont
InstaForex oferuje pięć rodzajów kont, z których każdy jest uniwersalnym narzędziem handlowym, które otwiera szeroką drogę do świata rynków finansowych. Szeroki wachlarz usług i warunków handlowych może zaspokoić potrzeby każdego tradera.
ECN VIP
ECN
Standard
OYS
ECN Pro
ECN
Waluta depozytu
Minimalny depozyt
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimalna transakcja[3]
Instrumenty handlowe
Realizacja zlecenia[5]
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
2,000 EUR
raw
0.04%
0.04%
0.04%
0.01%
0.05%
0%
0.10%
0.01 lotów
1000+
Realizacja rynkowa
Zmienne spready
Realizacja rynkowa
Brak opłaty za dokonywanie wpłat
Obsługa klienta 24/6
Darmowy serwer VPS
ECN PRO
Waluta depozytu
Minimalny depozyt
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimalna transakcja[3]
Instrumenty handlowe
Realizacja zlecenia[5]
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
10,000 EUR
raw
0.025%
0.025%
0.025%
0.0050%
0.03%
0%
0.10%
0.01 lotów
1000+
Realizacja rynkowa
Zmienne spready
Realizacja rynkowa
Brak opłaty za dokonywanie wpłat
Obsługa klienta 24/6
Darmowy serwer VPS
ECN VIP
Waluta depozytu
Minimalny depozyt
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimalna transakcja[3]
Instrumenty handlowe
Realizacja zlecenia[5]
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
50,000 EUR
raw
0.01%
0.01%
0.01%
0.0015%
0.02%
0%
0.10%
0.1 lotów
1000+
Realizacja rynkowa
Zmienne spready
Realizacja rynkowa
Brak opłaty za dokonywanie wpłat
Brak opłaty za dokonywanie wypłat[6]
Osobisty menedżer konta
Obsługa klienta 24/6
Darmowy serwer VPS
ECN
Waluta depozytu
Minimalny depozyt
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimalna transakcja[3]
Instrumenty handlowe
Realizacja zlecenia[5]
EUR, USD
500 EUR
0.12
x
x
1.1
1
1.2
0.10%
0.01 lotów
260+
Realizacja rynkowa
Zmienne spready
Realizacja rynkowa
Brak opłaty za dokonywanie wpłat
Obsługa klienta 24/6
ForexCopy
ECN PRO
Waluta depozytu
Minimalny depozyt
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimalna transakcja[3]
Instrumenty handlowe
Realizacja zlecenia[5]
EUR, USD
5,000 EUR
0.07
x
x
0.6
0.8
0.8
0.10%
0.01 lotów
260+
Realizacja rynkowa
Zmienne spready
Realizacja rynkowa
Brak opłaty za dokonywanie wpłat
Osobisty menedżer konta
Obsługa klienta 24/6
ForexCopy
Darmowy serwer VPS
ECN VIP
Waluta depozytu
Minimalny depozyt
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimalna transakcja[3]
Instrumenty handlowe
Realizacja zlecenia[5]
EUR, USD
20,000 EUR
0.05
x
x
0.4
0.5
0.5
0.10%
0.1 lotów
260+
Realizacja rynkowa
Zmienne spready
Realizacja rynkowa
Brak opłaty za dokonywanie wpłat
Brak opłaty za dokonywanie wypłat[6]
Osobisty menedżer konta
Obsługa klienta 24/6
ForexCopy
Darmowy serwer VPS
Standard
Waluta depozytu
Minimalny depozyt
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimalna transakcja[3]
Instrumenty handlowe
Realizacja zlecenia[5]
EUR, USD, GBP
100 EUR
0.05
x
x
$10
$40
2
0.10%
0.01 lotów
220+
Natychmiastowa realizacja
Eurica
Waluta depozytu
Minimalny depozyt
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimalna transakcja[3]
Instrumenty handlowe
Realizacja zlecenia[5]
EUR, USD, GBP
100 EUR
0.05
x
x
$10
$40
2
0.10%
0.01 lotów
220+
Natychmiastowa realizacja
OYS
Waluta depozytu
Minimalny depozyt
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimalna transakcja[3]
Instrumenty handlowe
Realizacja zlecenia[5]
USD
10,000 USD
raw
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0.1 lotów
Kontrakty CFD i Akcje
Realizacja rynkowa
Realizacja rynkowa
Brak opłaty za dokonywanie wpłat
Brak opłaty za dokonywanie wypłat[6]
Osobisty menedżer konta
Obsługa klienta 24/6
ForexCopy[8]
Darmowy serwer VPS
Waluta depozytu
Minimalny depozyt
Spreads and Commissions[1]
US Shares[2]
ETFs
IPOs[3]
Indices
Commodities
Forex
Cyptocurrencies
Minimalna transakcja[3]
Instrumenty handlowe
Realizacja zlecenia[5]
Zmienne spready
Realizacja rynkowa
Brak opłaty za dokonywanie wpłat
Brak opłaty za dokonywanie wypłat[6]
Osobisty menedżer konta
Obsługa klienta 24/6
ForexCopy
Darmowy serwer VPS
ECN
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
2,000 EUR
raw
0.04%
0.04%
0.04%
0.01%
0.05%
0%
0.10%
0.01 lotów
1000+
Realizacja rynkowa
ECN PRO
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
10,000 EUR
raw
0.025%
0.025%
0.025%
0.0050%
0.03%
0%
0.10%
0.01 lotów
1000+
Realizacja rynkowa
ECN VIP
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
50,000 EUR
raw
0.01%
0.01%
0.01%
0.0015%
0.02%
0%
0.10%
0.1 lotów
1000+
Realizacja rynkowa
ECN
EUR, USD
500 EUR
0.12
x
x
1.1
1
1.2
0.10%
0.01 lotów
260+
Realizacja rynkowa
ECN PRO
EUR, USD
5,000 EUR
0.07
x
x
0.6
0.8
0.8
0.10%
0.01 lotów
260+
Realizacja rynkowa
ECN VIP
EUR, USD
20,000 EUR
0.05
x
x
0.4
0.5
0.5
0.10%
0.1 lotów
260+
Realizacja rynkowa
Standard
EUR, USD, GBP
100 EUR
0.05
x
x
$10
$40
2
0.10%
0.01 lotów
220+
Natychmiastowa realizacja
Eurica
EUR, USD, GBP
100 EUR
0.05
x
x
$10
$40
2
0.10%
0.01 lotów
220+
Natychmiastowa realizacja
OYS
USD
10,000 USD
raw
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0.1 lotów
Kontrakty CFD i Akcje
Realizacja rynkowa
[8]
[1] - Aby uzyskać więcej informacji na temat kosztów i opłat, przejdź tutaj
[2] - W przypadku kont OYS minimalna opłata odnosi się do prowizji od zysku (prowizje, które są płacone Firmie za zyskowne pozycje otwarte lub/i zyskowne pozycje zamknięte od kwoty inwestycji na kontach OYS). Wysokość prowizji od zysku zależy od wielkości inwestycji: >$100,000 - 25%; $40,000 - 99,999 - 30%; $20,000 - 39,999 - 40%; $10,000 - 19,999 - 50%. Więcej informacji można znaleźć w odpowiednim prospekcie emisyjnym.
[3] - Dla depozytów powyżej 10 000 USD minimalna transakcja może wynosić 0,1 lota (0,1 USD = 1 pips). Dla depozytów powyżej 100 000 USD minimalna transakcja może wynosić 1 lot (1 USD = 1 pips).
[4] - Maksymalna kwota transakcji CFD to 100 lotów. Możesz jednak mieć nieograniczoną liczbę transakcji.
[5] - Aby uzyskać więcej informacji na temat rynku i natychmiastowej realizacji, przejdź tutaj.
[6] - Firma pokrywa prowizje za dokonanie wypłaty, jeśli kwota transakcji przekracza 5000 EUR lub równowartość w innej walucie. Maksymalna liczba wypłat bez prowizji miesięcznie wynosi 3.
[8] - Aktualne informacje o swapach i spreadach są dostępne tutaj. Firma pobiera prowizję kwartalną tylko od zyskownych transakcji. Prowizja naliczana jest od wartości aktywów o godzinie 23:59 ostatniego dnia kwartału. Pobierane prowizje kwartalne mogą zmniejszać zyski, a nawet powodować straty. W przypadku, gdy wysokość prowizji za poprzednie kwartały przekracza aktualne prowizje kwartalne, wówczas prowizja kwartalna nie będzie naliczana, dopóki inwestycja nie będzie ponownie opłacalna w dniu kalkulacji za kwartał. Jeżeli łączna należna prowizja jest wyższa niż prowizja pobierana od zrealizowanego zysku, czyli zysk ustalony w momencie zamknięcia wszystkich pozycji, wówczas prowizja od zrealizowanego zysku nie jest pobierana.
[9] - Konta OYS przeznaczone TYLKO do korzystania z usługi OYS Portfolios. Usługa OYS Portfolios to usługa firmy umożliwiająca traderom inwestowanie własnych środków w aktywa finansowe znajdujące się w Portfelach zarządzanych przez specjalistów firmy. Usługa OYS Portfolios opiera się na mechanizmie usługi ForexCopy i jest dostępna WYŁĄCZNIE w ramach systemu ForexCopy.

Depozyt blokowany, tj. procent całkowitego depozytu potrzebnego do utrzymania przeciwnych pozycji wynosi 25%.
Poziom stop out, tj. poziom, w którym Twoje pozycje mogą zostać przymusowo zamknięte, wynosi 50%.
Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) występuje, gdy tylko kapitał własny osiągnie 100% depozytu zabezpieczającego. Kiedy subskrybujesz portfel lewarowany OYS SP500 (100%), wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) występuje w momencie otwarcia pozycji.
Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych wynosi 1:30, dla profesjonalnych traderów wynosi do 1:500
[7] - Wąskie spready i swapy to takie spready i swapy, które są po stronie dostawcy/ów płynności, bez narzutów.
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.