empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto
Doświadczony Klient Detaliczny

Kim są Doświadczeni Klienci Detaliczni?

W 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła nową kategorię klientów, która pozwala na niższe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. Oznacza to, że Doświadczeni Klienci mogą korzystać z wyższej dźwigni.

Kto może zostać Doświadczonym Klientem Detalicznym?

Do Doświadczonych Klientów Detalicznych można zaliczyć tylko tych mieszkańców Polski, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę na temat rynków finansowych, pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji i ocenę ryzyka.

Doświadczonym Klientom Detalicznym przysługuje:

sprite-1

Dźwignia do 1:100*

sprite-2

Ochrona przed ujemnym saldem

sprite-3

Uprawnienie do wypłat z Funduszu Rekompensat dla Inwestorów

sprite-4

Dostęp do ponad 2500 instrumentów handlowych

sprite-5

Najlepsza polityka realizacji

sprite-6

Obsługa Klienta VIP

*Wyższa dźwignia proporcjonalnie zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Oceń swoje ryzyko.

Kryteria kwalifikacji dla Doświadczonego Klienta Detalicznego

W ciągu ostatnich 24 miesięcy Klient spełnił jeden z poniższych warunków:

przeprowadził transakcje CFD o wartości nominalnej równej w złotych polskich min. 50 000 EUR każda, z częstotliwością min. 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech kwartałów, lub
przeprowadził transakcje CFD o wartości nominalnej równej w złotych polskich min. 10 000 EUR każda, z częstotliwością min. 50 transakcji na kwartał w ciągu czterech kwartałów, lub
przeprowadził transakcje CFD o łącznej wartości nominalnej równej w złotych polskich min. 2 000 000 EUR, z częstotliwością co najmniej 40 transakcji na kwartał w ciągu czterech kwartałów.

Klient powinien spełnić minimum jeden z poniższych warunków:

posiada minimum rok doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym, gdzie wymagana była znajomość transakcji lub usług CFD (potwierdzona umową o pracę lub innym stosunkiem umownym).
posiada odpowiednie certyfikaty zawodowe, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Giełdowego, Dyplomowanego Analityka Finansowego, certyfikat Financial Risk Manager, certyfikat Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma lub odpowiednie wykształcenie zawodowe;
ukończył 50-godzinowe szkolenie na temat instrumentów pochodnych, w tym kontraktów CFD, prowadzone przez instaforex.eu
posiada certyfikat lub potwierdzenie odbycia szkolenia na temat instrumentów pochodnych, w tym kontraktów CFD, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jeśli nie odbyło się ono za pośrednictwem instaforex. Szkolenie to powinno być przeprowadzone przez uprawnionego organizatora szkoleń.
*Aby zostać zakwalifikowanym, należy przedstawić dowody dotyczące wyżej wymienionych warunków.

DŹWIGNIA Doświadczonego Klienta

Klasa aktywów

Doświadczony Klient Detaliczny

Klient Detaliczny

Waluty
1:100
1:30
Główne indeksy *
1:100
1:20
Inne indeksy
1:10
1:10
Złoto
1:100
1:20
Towary
1:10
1:10
Akcje
1:5
1:5
Fundusze ETF i SPAC
1:5
1:5
Kryptowaluty
1:2
1:2
*FTSE 100,CAC 40, DAX40, DJIA, S&P 500, NASDAQ 100, Nikkei 225, ASX 200, EURO STOXX 50.

Nie masz jeszcze konta w instaforex?

Zostaw poniżej swoje dane kontaktowe, a my do Ciebie oddzwonimy.
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off