empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
Otwórz konto
Doświadczony Klient Detaliczny
Uzyskaj większą elastyczność w handlu dzięki zaawansowanym warunkom handlowym, instrumentom handlowym i usługom dla Doświadczonych Klientów Detalicznych firmy InstaForex.

Kim są Doświadczeni Klienci Detaliczni?

W 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła nową kategorię klientów. Ta kategoria implikuje niższe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, co oznacza, że doświadczeni klienci mogą korzystać z większej dźwigni.

Kto może zostać Doświadczonym Klientem Detalicznym?

Doświadczonymi Klientami Detalicznymi mogą być tylko mieszkańcy Polski, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę na temat rynków finansowych, pozwalające im podejmować trafne decyzje i właściwie oceniać ryzyko

Doświadczeni Klienci Detaliczni uzyskują dodatkowe korzyści:

Dźwignia do 1:100*

Ochrona przed ujemnym saldem

Możliwość otrzymania wypłat z Funduszu Rekompensat dla Inwestorów

Dostęp do ponad 200 instrumentów handlowych

Polityka najlepszego wykonywania zleceń

Obsługa Klienta VIP

*Wyższa dźwignia proporcjonalnie zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i potencjalne straty. Rozważ ryzyko.

Jakie kryteria należy spełnić, aby zostać Doświadczonym Klientem Detalicznym

W ciągu ostatnich 24 miesięcy klient zawarł:

transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji.

Klient spełnia przynajmniej jeden z poniższych kryteriów:

posiada wiedzę, popartą uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym.
posiada wiedzę, popartą odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD w okresie ostatnich 12 miesięcy.
posiada co najmniej rok doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji i usług w zakresie CFD.
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.