empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Dokumentacja prawna

Instant Trading EU Ltd, świadcząca usługi pod marką InstaForex, jest w pełni licencjonowaną i regulowaną firmą w UE. Założona przez zespół specjalistów w dziedzinie finansów firma ma duże doświadczenie w oferowaniu innowacyjnych produktów handlowych i wyjątkowej obsługi.

Aby w pełni zrozumieć konsekwencje handlu z InstaForex, oferujemy Ci nasze dokumenty regulacyjne, które możesz swobodnie pobrać i przeczytać w formacie PDF.

Zarejestruj konto osobiste
Pobierz platformę handlową
Sposoby wpłaty / wypłaty
  • Ogólne Warunki Handlowe
  • Klasyfikacja klientów MIFID II
  • Konflikt interesów
  • Skargi
  • Ochrona Funduszy Klientów
  • Dokument zawierający podstawowe informacje
  • Raporty dotyczące jakości realizacji
  • Ujawnianie Informacji i Dyscyplina Rynkowa
  • RTS 27
  • Portfele OYS
General business terms
Ogólne Warunki Handlowe
Regulamin świadczenia usług
Ujawnienie ryzyka
Polityka prywatności
Polityka wykorzystywania plików cookies
Warunki użytkowania strony internetowej
Usługi
Polityka dźwigni finansowej i zabezpieczeń
Polityka realizacji zleceń
Prowizje i opłaty
Umowa o świadczenie usługi serwera VPS
Specyfikacje Narzędzi Handlowych
Warunki Umowy usług Portfela OYS (On Your Side)
Ex-Ante Information About The Costs And Charges Related To The Investment Service
Dostawcy kwotowań i płynności
Informacje Ogólne
Umowa o świadczenie usług maklerskich zawarta w formie elektronicznej
Informacje o Standardowym czasie realizacji, Odchyleniu cenowym i Odrzuceniu zleceń zakupu lub Sprzedaży instrumentów pochodnych
Informacja O Średniej Wartości Spreadów Na Instrumentach Finansowych
Klasyfikacja klientów MIFID II
Polityka klasyfikacji klientów
Konflikt interesów
Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów
Skargi
Rozporządzenie w sprawie procedury rozpatrywania reklamacji
Ochrona Funduszy Klientów
Zawiadomienie o inwestorskim funduszu kompensacyjnym
Dokument zawierający podstawowe informacje
Key Information Document - CFDs on Indexes
Key Information Document - CFDs on Forex Pairs
Key Information Document - CFDs on Cryptocurrencies
Key Information Document - CFDs on Commodities
Key Information Document - CFDs on Stocks
Key Information Document - CFDs on ETFs
Key Information Document - CFDs on Shares Basket
Key Information Document - CFDs on Synthetic ETFs
Key Information Document - CFDs on Synthetic Shares
Raporty dotyczące jakości realizacji
Execution Quality Summary Statement (RTS 28) 2023
Execution Quality Summary Statement (RTS 28) 2022
Execution Quality Summary Statement (RTS 28) 2021
Execution Quality Summary Statement (RTS 28) 2020
Execution Quality Summary Statement (RTS 28) 2019
Raporty dotyczące jakości realizacji (RTS 28) 2018
Raporty dotyczące jakości realizacji (RTS 28) 2017
Ujawnianie Informacji i Dyscyplina Rynkowa
Pillar III disclosures 2022
Ujawnienia w zakresie III filaru 2021
Ujawnienia w zakresie III filaru 2020
Ujawnianie Informacji i Dyscyplina Rynkowa 2019
Ujawnianie Informacji i Dyscyplina Rynkowa 2018
Ujawnianie Informacji i Dyscyplina Rynkowa 2017
Ujawnianie Informacji i Dyscyplina Rynkowa 2016
Disclosure and Market Discipline 2023
RTS 27
RTS 27 for Q1 2023
RTS 27 for Q4 2022
RTS 27 for Q2 2022
RTS 27 for Q1 2022
RTS 27 for Q4 2021
RTS 27 for Q3 2021
RTS 27 for Q2 2021
RTS 27 for Q1 2021
RTS 27 for Q2 2020
RTS 27 for Q3 2020
RTS 27 for Q4 2020
RTS 27 za Q1 2019
RTS 27 za Q2 2019
RTS 27 za Q3 2019
RTS 27 za Q4 2019
RTS 27 za Q1 2018
RTS 27 za Q2 2018
RTS 27 za Q3 2018
RTS 27 za Q4 2018
Portfele OYS
Portfolio on OYS S&P 500
Portfolio on OYS US TECH
Portfolio on OYS US SMALL CAPS
Portfolio on OYS Blockchain
Portfolio on OYS UK100
Portfolio on OYS GER40
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off