empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Status tradera profesjonalnego

Korzystne warunki handlowe, instrumenty handlowe i usługi są dostępne dla profesjonalnych traderów InstaForex.
Złóż wniosek o zmianę statusu
Zarejestruj konto osobiste
Pobierz platformę handlową
Sposoby wpłaty / wypłaty

Traderzy profesjonalni – to traderzy, którzy posiadają niezbędne do podejmowania decyzji inwestycyjnych doświadczenie i umiejętności oraz rozumieją ryzyko związane z tymi decyzjami. Jakie korzyści otrzymasz jako trader profesjonalny:

Dźwignia finansowa do 1:500
Polityka najlepszej realizacji zleceń
Obsługa Klienta VIP
Pełny dostęp do instrumentów handlowych

Czy jesteś traderem profesjonalnym?


Zostaniesz uznany(-a) za tradera profesjonalnego, jeśli spełnisz co najmniej dwa z następujących kryteriów określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA):
Doświadczenie
Handlowałeś(-aś) kontraktami CFD o znacznej wielkości (co najmniej 10 lotów kwartalnie) w ciągu ostatnich czterech kwartałów.
Umiejętności
Pracujesz lub pracowałeś(-aś) w branży finansowej przez co najmniej rok, gdzie wymagana jest lub była znajomość zasad handlu kontraktami CFD lub powiązanymi usługami.
Portfel
Twój portfel (w tym depozyty gotówkowe i instrumenty handlowe) przekracza 500 000 EUR.
Przypominamy, że w celu potwierdzenia powyższych informacji wymagane będą odpowiednie dokumenty.
W dowolnym momencie możesz zmienić status na tradera detalicznego — wystarczy, że nas o tym poinformujesz

Dźwignia finansowa dla traderów profesjonalnych

Traderzy profesjonalni
Klasy aktywów
Forex
Indeksy
Złoto
Surowce
Akcje
Kryptowaluty
Depozyt : do 100 000 EUR
1:500
1:100
1:100
1:20
1:20
1:5
Depozyt : 10 000 - 30 000 EUR
1:300
1:50
1:50
1:20
1:20
1:5
Depozyt : 30 000 - 100 000 EUR
1:200
1:20
1:20
1:10
1:10
1:5
Depozyt : ponad 100 000 EUR
1:100
1:10
1:20
1:5
1:5
1:5
Klasy aktywów Depozyt
do 100 000 EUR
Depozyt
ponad 100 000 EUR
Klasy aktywów Depozyt : do 100 000 EUR Depozyt : ponad 100 000 EUR
Forex Forex 1:500 1:500 1:300 1:300
Indeksy Indeksy 1:100 1:100 1:100 1:100
Złoto Złoto 1:100 1:100 1:100 1:100
Surowce Surowce 1:20 1:20 1:20 1:20
Akcje Akcje 1:20 1:20 1:20 1:20
ETF-y i SPAC ETF-y i SPAC 1:20 1:20 1:20 1:20
Kryptowaluty Kryptowaluty 1:5 1:5 1:5 1:5
Traderom profesjonalnym oferujemy następujące korzystne warunki, mimo że nie jest to obowiązkowe:
  • Środki pieniężne Klientów przechowywane są odrębnie od środków pieniężnych Firmy i w przypadku niewypłacalności pozostaną bezpieczne;
  • Polityka najlepszej realizacji zleceń. Za nasz obowiązek uważamy realizowanie zleceń wszystkich naszych Klientów na jak najlepszych warunkach;
  • Dokumenty zawierające kluczowe informacje są ogólnie dostępne;
  • W dowolnym momencie możesz zmienić status na tradera detalicznego.
Należy jednak uwzględnić, że pewne środki bezpieczeństwa nie są dostępne dla traderów profesjonalnych:
  • Nie będziemy postępować zgodnie z naszą standardową procedurą i ostrzegać Cię o ryzyku, ponieważ jesteś już świadomy wszelkiego ryzyka związanego z handlem;
  • Biorąc pod uwagę, że posiadasz niezbędną wiedzę i doświadczenie, umożliwiające zrozumienie ryzyka związanego z handlem z wykorzystaniem dźwigni finansowej, dostępne instrumenty handlowe nie zostaną ograniczone;
  • Nie będziesz uprawniony do uzyskania odszkodowania z Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów, które jest przeznaczone dla traderów detalicznych;
  • Nie będziesz otrzymywać szczegółowych informacji o usługach firmy, instrumentach finansowych, strategiach inwestycyjnych, metodach realizacji oraz innych informacji przeznaczonych dla traderów detalicznych.
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off