You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Kategoria Klienta Profesjonalnego

Zaawansowane warunki handlowe, instrumenty finansowe i usługi są dostępne dla Profesjonalnych Klientów InstaForex.
Poproś o zmianę statusu
Zarejestruj konto osobiste
Pobierz platformę handlową

Professional Clients are traders who have relevant experience and knowledge to independently make investment decisions and to accurately evaluate the risks these decisions involve. The Professional Client categorization gives you:

Leverage up to 1:500
Best Execution Policy
VIP Customer Service
Wider access to the trading tools

Czy jesteś Klientem Profesjonalnym?


Otrzymasz kategorię Klient Profesjonalny, jeśli spełnisz przynajmniej dwa z poniższych kryteriów ustanowionych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA):
Doświadczenie
Dokonywałeś transakcji z kontraktami na różnicę (CFD) o znaczącym wolumenie (co najmniej 10 lotów kwartalnie) w ciągu ostatnich czterech kwartałów.
Wiedza
Pracujesz lub pracowałeś w dziedzinie finansów przez co najmniej jeden rok, gdzie wymagana była znajomość kontraktów CFD lub powiązanych usług, aby wypełnić swoje obowiązki.
Portfel
Rozmiar Twojego portfela (w tym środków pieniężnych i instrumentów finansowych) przekracza 500 000 euro.
Zwracamy uwagę na fakt, że wymagane będą odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia powyższego.
Ponadto zawsze masz prawo zmienić kategorię na klienta detalicznego — po prostu informując nas o tym.

Dźwignia finansowa dla Klientów Profesjonalnych

Klienci Profesjonalni
Klasa aktywów
Forex (grupa Majors)
Indeksy (grupa Minors)
Złoto
Surowce
Akcje
Cryptocurrencies
Deposit : Up to 10,000 EUR
1:500
1:100
1:100
1:20
1:20
1:5
Deposit : 10,000 - 30,000 EUR
1:300
1:50
1:50
1:20
1:20
1:5
Deposit : 30,000 - 100,000 EUR
1:200
1:20
1:20
1:10
1:10
1:5
Deposit : Above 100,000 EUR
1:100
1:10
1:20
1:5
1:5
1:5
Klasa aktywów Depozyt $0-$10 tys. Depozyt $10 tys. - $30 tys. Depozyt $30 tys. - $100 tys. Depozyt powyżej $1 000 tys.
Klasa aktywów Deposit : Up to 10,000 EUR Deposit : 10,000 - 30,000 EUR Deposit : 30,000 - 100,000 EUR Deposit : Above 100,000 EUR
Forex (grupa Majors) Forex (grupa Majors) 1:500 1:500 1:300 1:300 1:200 1:200 1:100 1:100
Indeksy (grupa Minors) Indeksy (grupa Minors) 1:100 1:100 1:50 1:50 1:20 1:20 1:10 1:10
Złoto Złoto 1:100 1:100 1:50 1:50 1:20 1:20 1:20 1:20
Surowce Surowce 1:20 1:20 1:20 1:20 1:10 1:10 1:5 1:5
Akcje Akcje 1:20 1:20 1:20 1:20 1:10 1:10 1:5 1:5
Cryptocurrencies Cryptocurrencies 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5
Oferujemy następujące przywileje dla Klientów Profesjonalnych, chociaż nie są one wymienione jako obowiązkowe:
  • Pieniądze klientów są przechowywane osobno od funduszy spółki, a w przypadku bankructwa pozostaną nienaruszone.;;
  • Polityka najlepszej realizacji zleceń pozostaje bez zmian, ponieważ uważamy, że naszym obowiązkiem jest zapewnienie realizacji zleceń wszystkich naszych klientów na najlepszych warunkach;;
  • Dokumenty zawierające kluczowe informacje pozostają w domenie publicznej;;
  • Masz prawo w dowolnym momencie zażądać przywrócenia kategorii klient detalicznego..
Warto jednak wziąć pod uwagę, że szereg środków ochronnych nie jest dostępny dla Klientów Profesjonalnych.:
  • Nie będziemy trzymać się naszej standardowej procedury i ostrzegać Cię o ryzyku, ponieważ już rozumiesz i zdajesz sobie sprawę z ryzyka związanego z handlem;;
  • Biorąc pod uwagę, że posiadasz niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby zrozumieć ryzyko związane z handlem przy użyciu dźwigni finansowej, nie będziemy ograniczać wyboru dostępnych narzędzi handlowych dla Ciebie;;
  • Nie będziesz mógł ubiegać się o odszkodowanie z funduszu kompensacyjnego dla inwestorów, który jest przeznaczony dla klientów detalicznych.;;
  • Nie będziesz otrzymywać szczegółowych informacji o usługach firmy, instrumentach finansowych, strategiach inwestycyjnych, metodach realizacji, a także innych informacji przeznaczonych dla klientów detalicznych..
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.