empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto
Co to jest InstaForex?

InstaForex stanowi zarejestrowaną markę i nazwę handlową.

InstaForex to międzynarodowa marka, która jest reprezentowana w wielu krajach. W Unii Europejskiej firma Instant Trading EU Ltd prowadzi swoją działalność pod marką InstaForex i świadczy swoje usługi poprzez stronę instaforex.eu. Firma jest regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC). Inne firmy mogą również świadczyć usługi pod marką InstaForex, podlegając innym jurysdykcjom oraz świadcząc usługi na innych stronach internetowych.

Jakie przepisy i normy prawne regulują działalność InstaForex?

Świadcząc usługi pod marką InstaForex, Instant Trading EU Ltd prowadzi działalność zgodnie z następującymi przepisami i aktami prawnymi: Ustawa 87(I)/2017 o świadczeniu usług inwestycyjnych, prowadzeniu działalności inwestycyjnej i pracy na rynkach regulowanych i działaniach pokrewnych; Dyrektywa UE 2014/65/EU o rynkach instrumentów finansowych ("MiFID II"), Rozporządzenie UE 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych ("MiFIR"), oraz zgodnie z przepisami i regulacjami mającymi na celu zwalczanie prania pieniędzy i zapobieganie terroryzmu. Ponadto obowiązują inne rozporządzenia, dyrektywy, okólniki, kodeksy postępowania i decyzje podjęte przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („Zasady CySEC”) lub inny upoważniony organ.

Jakie usługi świadczy InstaForex i dla kogo są przeznaczone?

Instant Trading EU LTD oferuje następujące usługi:
- handel kontraktami CFD z szerokim wyborem instrumentów: pary walutowe, indeksy giełdowe, akcje, kontrakty terminowe, towary.< br>- zarządzanie portfelem inwestycyjnym
- badania inwestycyjne i analiza finansowa < br> możesz zostać naszym klientem i rozpocząć handel samodzielnie jako trader detaliczny lub profesjonalny, działając jako osoba fizyczna lub prawna. < br> Pełna lista usług i produktów świadczonych przez InstaForex jest dostępna tutaj na stronie internetowej.

Jakich usług nie świadczymy?
Nie doradzamy naszym klientom, czy warto kupować lub sprzedawać określone typy CFD. Zawartość strony internetowej w żadnym wypadku nie powinna być interpretowana jako propozycja lub porada dotycząca zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć na podstawie porady inwestycyjnej otrzymanej od osoby trzeciej.

Wyłączenie odpowiedzialności - zawartość strony internetowej

InstaForex może od czasu do czasu i według własnego uznania publikować na stronie internetowej wiadomości, komentarze rynkowe, analizy rynku, a także inne podobne informacje. Informacje te są dostarczane wyłącznie w celu umożliwienia klientom podejmowania własnych decyzji inwestycyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej ani niezamówionych promocji finansowych. Nie udzielamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności, poprawności lub kompletności takich informacji ani co do konsekwencji podatkowych lub prawnych jakiejkolwiek powiązanej transakcji;

Witryna może udostępniać treści, usługi i/lub linki do innych firm lub witryn pod wspólną marką, kontrolowanych i oferowanych wyłącznie przez te firmy lub pod wspólną marką, które są udostępniane wyłącznie dla wygody klientów. Wszelkie takie informacje są przekazywane klientom bez ograniczeń, poprawek i bez żadnego przetwarzania, analizy i edycji w imieniu Instant Trading EU Ltd. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne lub rekomendacje Instant Trading EU Ltd. Nie popieramy ani nie zatwierdzamy w sposób wyraźny lub dorozumiany żadnych produktów, treści, informacji lub usług oferowanych przez inne firmy, lub strony internetowe pod wspólną marką. Nie gwarantujemy dokładności, przydatności, kompletności ani praktyczności takich informacji i/lub usług. Informacje i/lub usługi świadczone przez inne firmy lub strony pod wspólną marką są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które możesz ponieść w wyniku korzystania z informacji, usług i/lub oprogramowania innych firm lub witryn pod wspólną marką, w tym między innymi za szkody poniesione na skutek korzystania ze strony internetowej i/lub szkody wynikające z działania złośliwego oprogramowania, w tym wirusów komputerowych.

Postępowania upadłościowe firm podmiotów powiązanych podlegają jurysdykcji Cypru.

Informacje na stronie internetowej nie są ofertą publiczną

Wszystkie informacje na stronie internetowej nie powinny być w żaden sposób postrzegane jako oferta publiczna ani żaden rodzaj umowy. Aby skorzystać z usług i produktów Instant Trading EU Ltd, wszyscy potencjalni klienci muszą najpierw zaakceptować warunki Umowy Użytkownika.

Prawa autorskie

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące zawartości strony internetowej należą do Instant Trading EU Ltd.

Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off