Facebook
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
Otwórz konto
Co to jest InstaForex?

InstaForex stanowi zarejestrowaną markę i nazwę handlową.

InstaForex to międzynarodowa marka, która jest reprezentowana w wielu krajach. W Unii Europejskiej firma Instant Trading EU Ltd prowadzi swoją działalność pod marką InstaForex i świadczy swoje usługi poprzez stronę instaforex.eu. Firma jest regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC). Inne firmy mogą również świadczyć usługi pod marką InstaForex, podlegając innym jurysdykcjom oraz świadcząc usługi na innych stronach internetowych.

Z tego wynika, że InstaForex to grupa firm, które łączy ta sama marka „InstaForex”.

Jakie przepisy i normy prawne regulują działalność InstaForex?

Świadcząc usługi pod marką InstaForex, Instant Trading EU Ltd prowadzi działalność zgodnie z następującymi przepisami i aktami prawnymi: Ustawa 87(I)/2017 o świadczeniu usług inwestycyjnych, prowadzeniu działalności inwestycyjnej i pracy na rynkach regulowanych i działaniach pokrewnych; Dyrektywa UE 2014/65/EU o rynkach instrumentów finansowych ("MiFID II"), Rozporządzenie UE 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych ("MiFIR"), oraz zgodnie z przepisami i regulacjami mającymi na celu zwalczanie prania pieniędzy i zapobieganie terroryzmu. Ponadto obowiązują inne rozporządzenia, dyrektywy, okólniki, kodeksy postępowania i decyzje podjęte przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („Zasady CySEC”) lub inny upoważniony organ.

Jakie usługi świadczy InstaForex i dla kogo są przeznaczone?

Instant Trading EU LTD oferuje następujące usługi:
- handel kontraktami CFD z szerokim wyborem instrumentów: pary walutowe, indeksy giełdowe, akcje, kontrakty terminowe, towary.< br>- zarządzanie portfelem inwestycyjnym
- badania inwestycyjne i analiza finansowa < br> możesz zostać naszym klientem i rozpocząć handel samodzielnie jako trader detaliczny lub profesjonalny, działając jako osoba fizyczna lub prawna. < br> Pełna lista usług i produktów świadczonych przez InstaForex jest dostępna tutaj na stronie internetowej.

Jakich usług nie świadczymy?
Nie doradzamy naszym klientom, czy warto kupować lub sprzedawać określone typy CFD. Zawartość strony internetowej w żadnym wypadku nie powinna być interpretowana jako propozycja lub porada dotycząca zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć na podstawie porady inwestycyjnej otrzymanej od osoby trzeciej.

Wyłączenie odpowiedzialności - zawartość strony internetowej

InstaForex może okresowo i według własnego uznania zamieszczać na stronie internetowej wiadomości, recenzje rynków finansowych, materiały analityczne i inne informacje tego typu. Informacje te są dostarczane wyłącznie w celu umożliwienia klientom podejmowania własnych decyzji inwestycyjnych i w żadnym wypadku nie powinny być postrzegane jako porady inwestycyjne lub zachęty do jakiegokolwiek działania. Nie udzielamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności, poprawności i kompletności takich informacji, a także dotyczących skutków podatkowych lub prawnych jakiejkolwiek transakcji, wykonanej w związku z tymi informacjami;

Na stronie internetowej mogą znajdować się treści, informacje o usługach i/lub linki do stron internetowych innych firm lub powiązanych stron internetowych, które są kontrolowane wyłącznie przez te firmy i udostępniane tylko dla wygody klientów. Wszelkie takie informacje są przekazywane klientom bez ograniczeń, zmian i bez jakiegokolwiek przetwarzania, analizy i korygowania przez Instant Trading EU Ltd. Informacje te nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne lub polecenia ze strony Instant Trading EU Ltd. Nie popieramy w sposób wyraźny ani pośredni żadnych produktów, treści, informacji ani usług dostarczanych przez jakąkolwiek inną firmę lub stronę internetową pod wspólną marką. Nie gwarantujemy dokładności, przydatności, kompletności ani użyteczności praktycznej takich informacji i/lub usług. Informacje i/lub usługi innych firm i stron internetowych pod wspólną marką są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wyniknąć z korzystania z informacji, usług i / lub oprogramowania innych firm lub stron internetowych pod wspólną marką, w tym między innymi za szkody spowodowane przez stronę internetową i/lub oprogramowanie, które jest uszkodzone lub zawiera wirusy.

Informacje na stronie internetowej nie są ofertą publiczną

Wszystkie informacje na stronie internetowej nie powinny być w żaden sposób postrzegane jako oferta publiczna ani żaden rodzaj umowy. Aby skorzystać z usług i produktów Instant Trading EU Ltd, wszyscy potencjalni klienci muszą najpierw zaakceptować warunki Umowy Użytkownika.

Prawa autorskie

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące zawartości strony internetowej należą do Instant Trading EU Ltd.

Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.