empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto
Zadbaliśmy...
o to, aby proces weryfikacji był tak szybki i łatwy, jak to tylko możliwe! Wypełnij ankietę i dołącz dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość i miejsce zamieszkania. Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne i chronione przed nieuprawnionym dostępem.
Wymagania dotyczące dokumentów
Dokumenty muszą być:
colour
w kolorze
glasses
wyraźne i czytelne
enlarge
w pełnym rozmiarze (wszystkie krawędzie i rogi muszą być widoczne)
shield
wysokiej jakości
Wymagania dotyczące dokumentów tożsamości:

Zrób zdjęcie dokumentu lub wykonaj skan. Jeśli przesyłasz paszport, upewnij się, że obie strony wewnętrzne są na tym samym zdjęciu lub zeskanowanej kopii.

Jeśli wysyłasz dowód osobisty, upewnij się, że obie strony dokumentu są dostarczone.

Imię i nazwisko w Twoim profilu powinno być zgodne z imieniem i nazwiskiem na Twoim dowodzie tożsamości.

Dokumenty powinny być ważne (nie wygasły).

Wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania:

Imię i nazwisko w Twoim profilu powinno zgadzać się z imieniem i nazwiskiem na dokumencie potwierdzającym adres.

Dokument potwierdzający adres powinien być wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Skrzynki pocztowe nie są akceptowane.

Dozwolone typy plików: png, jpeg, jpg, gif i pdf.
Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 10 MB.
Jak przesłać dokumenty: dwa proste kroki
*Aby wyświetlić napisy, kliknij przycisk Ustawienia i wybierz język
Często zadawane pytania
 • Jakie dokumenty inne niż paszport są akceptowane do weryfikacji?
  Akceptujemy również następujące dokumenty:
  • Krajowy dokument tożsamości (ID) (należy dostarczyć przednią i tylną stronę)
  • Karta pobytu
 • Jaki dokument może być użyty jako potwierdzenie adresu?
  Akceptujemy następujące dokumenty:
  • rachunki za media (prąd, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków) lub rachunki za telefon stacjonarny i szerokopasmowy Internet
  • wyciąg z banku/karty kredytowej
  • list referencyjny z banku
  • zaświadczenie o miejscu zamieszkania/domicyl (nie odręcznie)
  • rachunek za podatek lokalny
 • Jak mogę przesłać moje dokumenty?
  Dokumenty mogą Państwo przesłać w sekcji Profil w Gabinecie Klienta lub wysłać je pocztą elektroniczną na adres verification@instaforex.eu.
 • Gdzie mogę wypełnić kwestionariusz?
  Kwestionariusz online można wypełnić w sekcji Profil w Gabinecie Klienta.
 • Ile czasu zajmuje weryfikacja konta?
  Weryfikacja konta może zająć od 2 do 72 godzin roboczych (w zależności od tego, czy przesłane dokumenty spełniają określone wymagania).
 • Co się stanie, jeśli nie zweryfikuję w pełni swojego konta?
  Twój dostęp do naszych usług będzie ograniczony.
 • Czy mogę handlować rzeczywistymi środkami, jeśli weryfikacja mojego profilu nie została zakończona?
  Możesz handlować na koncie rzeczywistym pod warunkiem, że Twój dokument tożsamości został zatwierdzony i przeszedłeś / przeszłaś pomyślnie kwestionariusz online. Powinieneś/powinnaś zakończyć weryfikację w ciągu 14 dni od momentu złożenia pierwszego depozytu, dostarczając również potwierdzenie adresu. W przeciwnym razie, handel na Twoim koncie(ach) zostanie zawieszony, a pozostałe saldo zostanie Ci zwrócone 15-ego dnia od momentu rejestracji.
 • Co zrobić, jeśli któryś z moich dokumentów straci ważność?
  Poprosimy o dostarczenie zaktualizowanych dokumentów tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć zakłóceń w handlu. Przed upływem terminu ważności dokumentu wyślemy Ci przypomnienie na adres e-mail, który podałeś/aś podczas rejestracji.
 • Jakie dokumenty muszę dostarczyć, jeśli chcę zarejestrować konto w imieniu osoby prawnej?
  Jeśli konto jest zarejestrowane w imieniu osoby prawnej, musimy uzyskać następujące poświadczone kopie oryginalnych dokumentów:
  1. Zaświadczenie o utworzeniu i zaświadczenie o zdolności prawnej osoby prawnej.
  2. Certyfikat zarejestrowanej siedziby.
  3. Certyfikat dyrektorów i sekretarza.
  4. Zaświadczenie o zarejestrowanych udziałowcach w przypadku spółek prywatnych i spółek publicznych, które nie są notowane na rynku regulowanym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub kraju trzeciego o równoważnych wymogach jawności i przejrzystości.
  5. Akt założycielski i statut osoby prawnej.
  6. Decyzja zarządu osoby prawnej o otwarciu konta i upoważnieniu osób, które będą nim zarządzać.
  7. W przypadku, gdy zarejestrowani akcjonariusze działają jako pełnomocnicy właścicieli odsetek, kopia aktu powierniczego/umowy zawartej między akcjonariuszem pełnomocnikiem a właścicielem odsetek, na mocy której uzgodniono rejestrację akcji w imieniu akcjonariusza pełnomocnika oraz w imieniu właściciela odsetek.
  8. Dokumenty i dane do weryfikacji tożsamości osób, które są upoważnione przez osobę prawną do prowadzenia konta, jak również zarejestrowanych akcjonariuszy i beneficjentów rzeczywistych osoby prawnej.
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off