Facebook
You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Právna dokumentácia

Spoločnosť Instant Trading EU Ltd, ktorá poskytuje služby pod značkou InstaForex, je spoločnosť licencovaná a v plnom rozsahu regulovaná v EÚ. Spoločnosť založili profesionáli z oblasti financií a má rozsiahle skúsenosti pri poskytovaní inovatívnych obchodných produktov a vynikajúcich služieb.

Na úplné pochopenie dôsledkov obchodovania s InstaForexom vám ponúkame naše regulačné dokumenty, ktoré si môžete voľne sťahovať a čítať vo formáte PDF.

Register a personal account
Download Trading Platform
Methods of deposit / withdrawal of funds
  • Všeobecné podmienky
  • Zásady kategorizácie klientov MIFID II
  • Zásady konfliktu záujmov
  • Zásady vybavovania sťažností
  • Zásady ochrany finančných prostriedkov klientov
  • Dokument s kľúčovými informáciami
  • Zhrnutie kvality vykonávania pokynov
  • Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne
  • Regulačné technické predpisy 27
General business terms
Všeobecné podmienky
Všeobecné podmienky
Poučenie o riziku
Zásady ochrany osobných údajov
Zásady používania súborov cookie
Podmienky používania webovej stránky
Zásady používania pákového efektu a marže
Zásady vykonávania pokynov
Ceny a poplatky
Zmluva o službe VPS
Špecifikácie obchodných nástrojov
Zásady kategorizácie klientov MIFID II
Zásady kategorizácie klientov MiFID II
Zásady konfliktu záujmov
Zásady konfliktu záujmov
Zásady vybavovania sťažností
Zásady vybavovania sťažností
Zásady ochrany finančných prostriedkov klientov
Kompenzačný fond pre investorov
Dokument s kľúčovými informáciami
Dokument s kľúčovými informáciami pre CFD na komodity
Dokument s kľúčovými informáciami pre CFD na menové páry
Dokument s kľúčovými informáciami pre CFD na akcie
Dokument s kľúčovými informáciami pre CFD na index
Dokument s kľúčovými informáciami pre CFD na kryptomeny
Dokument s kľúčovými informáciami - CFD na energetické futures
Zhrnutie kvality vykonávania pokynov
Execution Quality Summary Statement (RTS 28) 2019
Zhrnutie kvality vykonávania pokynov (Regulačné technické predpisy 28) 2018
Zhrnutie kvality vykonávania pokynov (Regulačné technické predpisy 28) 2017
Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne
Disclosure and Market Discipline 2019
Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne 2018
Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne 2017
Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne 2016
Regulačné technické predpisy 27
RTS 27 for Q1 2020
RTS 27 for Q2 2020
RTS 27 for Q3 2020
Regulačné technické predpisy 27 pre 1. kvartál 2019
Regulačné technické predpisy 27 pre 2. kvartál 2019
Regulačné technické predpisy 27 pre 3. kvartál 2019
Regulačné technické predpisy 27 pre 4. kvartál 2019
Regulačné technické predpisy 27 pre 1. kvartál 2018
Regulačné technické predpisy 27 pre 2. kvartál 2018
Regulačné technické predpisy 27 pre 3. kvartál 2018
Regulačné technické predpisy 27 pre 4. kvartál 2018
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.