empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Právna dokumentácia

Spoločnosť Instant Trading EU Ltd, ktorá poskytuje služby pod značkou InstaForex, je spoločnosť licencovaná a v plnom rozsahu regulovaná v EÚ. Spoločnosť založili profesionáli z oblasti financií a má rozsiahle skúsenosti pri poskytovaní inovatívnych obchodných produktov a vynikajúcich služieb.

Na úplné pochopenie dôsledkov obchodovania s InstaForexom vám ponúkame naše regulačné dokumenty, ktoré si môžete voľne sťahovať a čítať vo formáte PDF.

Zaregistrujte si osobný účet
Stiahnuť obchodnú platformu
Spôsoby vkladu / výberu prostriedkov
  • Všeobecné podmienky
  • Zásady kategorizácie klientov MIFID II
  • Zásady konfliktu záujmov
  • Zásady vybavovania sťažností
  • Zásady ochrany finančných prostriedkov klientov
  • Dokument s kľúčovými informáciami
  • Zhrnutie kvality vykonávania pokynov
  • Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne
  • Regulačné technické predpisy 27
  • OYS Portfolios
General business terms
Všeobecné podmienky
Všeobecné podmienky
Poučenie o riziku
Zásady ochrany osobných údajov
Zásady používania súborov cookie
Podmienky používania webovej stránky
Zásady používania pákového efektu a marže
Zásady vykonávania pokynov
Ceny a poplatky
Zmluva o službe VPS
Špecifikácie obchodných nástrojov
Terms of Agreement of the On Your Side Portfolio Services
Ex-Ante Information About The Costs And Charges Related To The Investment Service
Zásady kategorizácie klientov MIFID II
Zásady kategorizácie klientov MiFID II
Zásady konfliktu záujmov
Zásady konfliktu záujmov
Zásady vybavovania sťažností
Zásady vybavovania sťažností
Zásady ochrany finančných prostriedkov klientov
Kompenzačný fond pre investorov
Dokument s kľúčovými informáciami
Key Information Document - CFDs on Indexes
Key Information Document - CFDs on Forex Pairs
Key Information Document - CFDs on Cryptocurrencies
Key Information Document - CFDs on Commodities
Key Information Document - CFDs on Stocks
Key Information Document - CFDs on ETFs
Key Information Document - CFDs on Shares Basket
Key Information Document - CFDs on Synthetic ETFs
Key Information Document - CFDs on Synthetic Shares
Zhrnutie kvality vykonávania pokynov
Execution Quality Summary Statement (RTS 28) 2023
Execution Quality Summary Statement (RTS 28) 2022
Execution Quality Summary Statement (RTS 28) 2021
Execution Quality Summary Statement (RTS 28) 2020
Execution Quality Summary Statement (RTS 28) 2019
Zhrnutie kvality vykonávania pokynov (Regulačné technické predpisy 28) 2018
Zhrnutie kvality vykonávania pokynov (Regulačné technické predpisy 28) 2017
Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne
Pillar III disclosures 2022
Pillar III disclosures 2021
Pillar III disclosures 2020
Disclosure and Market Discipline 2019
Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne 2018
Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne 2017
Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne 2016
Disclosure and Market Discipline 2023
Regulačné technické predpisy 27
RTS 27 for Q1 2023
RTS 27 for Q4 2022
RTS 27 for Q2 2022
RTS 27 for Q1 2022
RTS 27 for Q4 2021
RTS 27 for Q3 2021
RTS 27 for Q2 2021
RTS 27 for Q1 2021
RTS 27 for Q2 2020
RTS 27 for Q3 2020
RTS 27 for Q4 2020
Regulačné technické predpisy 27 pre 1. kvartál 2019
Regulačné technické predpisy 27 pre 2. kvartál 2019
Regulačné technické predpisy 27 pre 3. kvartál 2019
Regulačné technické predpisy 27 pre 4. kvartál 2019
Regulačné technické predpisy 27 pre 1. kvartál 2018
Regulačné technické predpisy 27 pre 2. kvartál 2018
Regulačné technické predpisy 27 pre 3. kvartál 2018
Regulačné technické predpisy 27 pre 4. kvartál 2018
OYS Portfolios
Portfolio on OYS S&P 500
Portfolio on OYS US TECH
Portfolio on OYS US SMALL CAPS
Portfolio on OYS Blockchain
Portfolio on OYS UK100
Portfolio on OYS GER40
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off