empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Otvoriť účet

Právna dokumentácia

Spoločnosť Instant Trading EU Ltd, ktorá poskytuje služby pod značkou InstaForex, je spoločnosť licencovaná a v plnom rozsahu regulovaná v EÚ. Spoločnosť založili profesionáli z oblasti financií a má rozsiahle skúsenosti pri poskytovaní inovatívnych obchodných produktov a vynikajúcich služieb.

Na úplné pochopenie dôsledkov obchodovania s InstaForexom vám ponúkame naše regulačné dokumenty, ktoré si môžete voľne sťahovať a čítať vo formáte PDF.

Zaregistrujte si osobný účet
Stiahnuť obchodnú platformu
Spôsoby vkladu / výberu prostriedkov
  • Všeobecné podmienky
  • Zásady kategorizácie klientov MIFID II
  • Zásady konfliktu záujmov
  • Zásady vybavovania sťažností
  • Zásady ochrany finančných prostriedkov klientov
  • Dokument s kľúčovými informáciami
  • Zhrnutie kvality vykonávania pokynov
  • Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne
  • Regulačné technické predpisy 27
  • OYS Portfolios
General business terms
Všeobecné podmienky
Všeobecné podmienky
Poučenie o riziku
Zásady ochrany osobných údajov
Zásady používania súborov cookie
Podmienky používania webovej stránky
Zásady používania pákového efektu a marže
Zásady vykonávania pokynov
Ceny a poplatky
Zmluva o službe VPS
Špecifikácie obchodných nástrojov
Information on Standard performance time, Price deviations, and Rejection of orders to purchase or Sell a derivative instruments
Terms of Agreement of the On Your Side Portfolio Services
Zásady kategorizácie klientov MIFID II
Zásady kategorizácie klientov MiFID II
Zásady konfliktu záujmov
Zásady konfliktu záujmov
Zásady vybavovania sťažností
Zásady vybavovania sťažností
Zásady ochrany finančných prostriedkov klientov
Kompenzačný fond pre investorov
Dokument s kľúčovými informáciami
Dokument s kľúčovými informáciami pre CFD na komodity
Dokument s kľúčovými informáciami pre CFD na menové páry
Dokument s kľúčovými informáciami pre CFD na akcie
Dokument s kľúčovými informáciami pre CFD na index
Dokument s kľúčovými informáciami pre CFD na kryptomeny
Dokument s kľúčovými informáciami - CFD na energetické futures
Zhrnutie kvality vykonávania pokynov
Execution Quality Summary Statement (RTS 28) 2019
Zhrnutie kvality vykonávania pokynov (Regulačné technické predpisy 28) 2018
Zhrnutie kvality vykonávania pokynov (Regulačné technické predpisy 28) 2017
Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne
Pillar III disclosures
Disclosure and Market Discipline 2019
Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne 2018
Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne 2017
Správa o rizikovom profile, kapitálovom krytí a trhovej disciplíne 2016
Regulačné technické predpisy 27
RTS 27 for Q1 2021
RTS 27 for Q2 2020
RTS 27 for Q3 2020
RTS 27 for Q4 2020
Regulačné technické predpisy 27 pre 1. kvartál 2019
Regulačné technické predpisy 27 pre 2. kvartál 2019
Regulačné technické predpisy 27 pre 3. kvartál 2019
Regulačné technické predpisy 27 pre 4. kvartál 2019
Regulačné technické predpisy 27 pre 1. kvartál 2018
Regulačné technické predpisy 27 pre 2. kvartál 2018
Regulačné technické predpisy 27 pre 3. kvartál 2018
Regulačné technické predpisy 27 pre 4. kvartál 2018
OYS Portfolios
Portfolio OYS S&P 500 (100%) Profit fee: 25%
Portfolio OYS S&P 500 (100%) Profit fee: 30%
Portfolio OYS S&P 500 (100%) Profit fee: 40%
Portfolio OYS S&P 500 (100%) Profit fee: 50%
Portfolio OYS S&P 500 (2/3) Profit fee: 25%
Portfolio OYS S&P 500 (2/3) Profit fee: 30%
Portfolio OYS S&P 500 (2/3) Profit fee: 40%
Portfolio OYS S&P 500 (2/3) Profit fee: 50%
Portfolio OYS S&P500 Profit fee: 25%
Portfolio OYS S&P500 Profit fee: 30%
Portfolio OYS S&P500 Profit fee: 40%
Portfolio OYS S&P500 Profit fee: 50%
Portfolio OYS Ethereum Profit fee: 25%
Portfolio OYS Ethereum Profit fee: 30%
Portfolio OYS Ethereum Profit fee: 40%
Portfolio OYS Ethereum Profit fee: 50%
Portfolio OYS Ethereum (2/3) Profit fee: 25%
Portfolio OYS Ethereum (2/3) Profit fee: 30%
Portfolio OYS Ethereum (2/3) Profit fee: 40%
Portfolio OYS Ethereum (2/3) Profit fee: 50%
Portfolio OYS Bitcoin Profit fee: 25%
Portfolio OYS Bitcoin Profit fee: 30%
Portfolio OYS Bitcoin Profit fee: 40%
Portfolio OYS Bitcoin Profit fee: 50%
Portfolio OYS Bitcoin (2/3) Profit fee: 25%
Portfolio OYS Bitcoin (2/3) Profit fee: 30%
Portfolio OYS Bitcoin (2/3) Profit fee: 40%
Portfolio OYS Bitcoin (2/3) Profit fee: 50%
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.