empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet
Nástroje
Kalkulačka obchodníka

Kalkulačka obchodníka

Presné výpočty sú pri obchodovaní na forexe nevyhnutné. Kalkulačka obchodníka je bezplatný nástroj, ktorý zjednodušuje plánovanie obchodov. Po zadaní základných parametrov vám pomocou online údajov pomôže vypočítať možný výsledok akéhokoľvek obchodu.

Kalkulačka obchodníka:

Na tejto stránke nájdete vzorce na výpočet hodnoty jedného pipu. Hodnota jedného pipu sa vypočíta na základe aktuálneho kurzu daného menového páru.

Upozorňujeme, že 1 InstaForex lot je 10 000 jednotiek základnej meny.

Nižšie nájdete vzorce na výpočet hodnoty jedného pipu pre menové páry a CFD::

Výpočet hodnoty 1 pipu:

 1. XXX/USD
  hodnota pipu = 0,1 × (objem obchodu)
 2. USD/XXX
  hodnota pipu = 0,1 / (USD/XXX) × (objem obchodu)
  hodnota pipu pre pár USD/JPY = 10 / (USD/JPY) × (objem obchodu)
  hodnota pipu pre pár USD/RUB a EUR/RUB = 10 / (USD/RUB) × (objem obchodu)
 3. AAA/BBB
  hodnota pipu = 0,1 × (AAA/USD) / (AAA/BBB) × (objem obchodu)

Výpočet hodnoty 1 pipu pre CFD:

hodnota pipu = objem × veľkosť kontraktu × minimálna zmena ceny

Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off