empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet
Typy účtov
InstaForex ponúka päť typov účtov a každý z nich predstavuje univerzálny obchodný nástroj, ktorý je bránou do sveta finančných trhov. Široká škála služieb a obchodných podmienok dokáže uspokojiť potreby každého obchodníka.
ECN VIP
ECN
ECN Pro
ECN
Mena vkladu
Minimálny vklad
Spready a poplatky [1]
Syntetické akcie [2]
Akcie, ETF[3]
IPO[4]
Indexy
Komodity
Menové páry [5]
Kryptomeny
Minimálna veľkosť obchodu [6]
Obchodné nástroje
Vykonávanie príkazov [7]
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
1,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
čisté spready
0%
0.04%
0.04%
0.005%
0.05%
0%
0.1%
0.01 loty
2500+
Trhové vykonávanie
Variabilné spready
Trhové vykonávanie
Vklad bez poplatkov
Osobný správca účtu
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni
VPS server
ECN PRO
Mena vkladu
Minimálny vklad
Spready a poplatky [1]
Syntetické akcie [2]
Akcie, ETF[3]
IPO[4]
Indexy
Komodity
Menové páry [5]
Kryptomeny
Minimálna veľkosť obchodu [6]
Obchodné nástroje
Vykonávanie príkazov [7]
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
10,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
čisté spready
0%
0.025%
0.025%
0.0025%
0.03%
0%
0.075%
0.01 loty
2500+
Trhové vykonávanie
Variabilné spready
Trhové vykonávanie
Vklad bez poplatkov
Výber bez poplatkov [8]
Osobný správca účtu
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni
VPS server
ECN VIP
Mena vkladu
Minimálny vklad
Spready a poplatky [1]
Syntetické akcie [2]
Akcie, ETF[3]
IPO[4]
Indexy
Komodity
Menové páry [5]
Kryptomeny
Minimálna veľkosť obchodu [6]
Obchodné nástroje
Vykonávanie príkazov [7]
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
50,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
čisté spready
0%
0.01%
0.01%
0.0015%
0.02%
0%
0.05%
0.01 loty
2500+
Trhové vykonávanie
Variabilné spready
Trhové vykonávanie
Vklad bez poplatkov
Výber bez poplatkov [8]
Osobný správca účtu
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni
VPS server
ECN
Mena vkladu
Minimálny vklad
Spready a poplatky[1]
Akcie
Indexy
Komodity
Menové páry
Kryptomeny
Minimálna veľkosť obchodu [2]
Obchodné nástroje
Vykonávanie príkazov[3]
EUR, USD, PLN, CZK
200 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
variabilné spready
0.11
0.95
0.027
0.00010
0.1%
0.01 loty
260+
Trhové vykonávanie
Variabilné spready
Trhové vykonávanie
Vklad bez poplatkov
Osobný správca účtu
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni
ECN PRO
Mena vkladu
Minimálny vklad
Spready a poplatky[1]
Akcie
Indexy
Komodity
Menové páry
Kryptomeny
Minimálna veľkosť obchodu [2]
Obchodné nástroje
Vykonávanie príkazov[3]
EUR, USD, PLN, CZK
2,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
variabilné spready
0.06
0.45
0.025
0.00007
0.075%
0.01 loty
260+
Trhové vykonávanie
Variabilné spready
Trhové vykonávanie
Vklad bez poplatkov
Osobný správca účtu
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni
VPS server
ECN VIP
Mena vkladu
Minimálny vklad
Spready a poplatky[1]
Akcie
Indexy
Komodity
Menové páry
Kryptomeny
Minimálna veľkosť obchodu [2]
Obchodné nástroje
Vykonávanie príkazov[3]
EUR, USD, PLN, CZK
10,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
variabilné spready
0.04
0.25
0.024
0.00003
0.05%
0.1 loty
260+
Trhové vykonávanie
Variabilné spready
Trhové vykonávanie
Vklad bez poplatkov
Výber bez poplatkov [4]
Osobný správca účtu
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni
VPS server
Mena vkladu
Minimálny vklad
Spready a poplatky [1]
Syntetické akcie [2]
Akcie, ETF[3]
IPO[4]
Indexy
Komodity
Menové páry [5]
Kryptomeny
Minimálna veľkosť obchodu [6]
Obchodné nástroje
Vykonávanie príkazov [7]
Variabilné spready
Trhové vykonávanie
Vklad bez poplatkov
Výber bez poplatkov [8]
Osobný správca účtu
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni
VPS server
ECN
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
1,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
čisté spready
0%
0.04%
0.04%
0.005%
0.05%
0%
0.1%
0.01 loty
2500+
Trhové vykonávanie
 
ECN PRO
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
10,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
čisté spready
0%
0.025%
0.025%
0.0025%
0.03%
0%
0.075%
0.01 loty
2500+
Trhové vykonávanie
ECN VIP
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
50,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
čisté spready
0%
0.01%
0.01%
0.0015%
0.02%
0%
0.05%
0.01 loty
2500+
Trhové vykonávanie
ECN
EUR, USD, PLN, CZK
200 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
variabilné spready
0.11
0.95
0.027
0.00010
0.1%
0.01 loty
260+
Trhové vykonávanie
 
 
ECN PRO
EUR, USD, PLN, CZK
2,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
variabilné spready
0.06
0.45
0.025
0.00007
0.075%
0.01 loty
260+
Trhové vykonávanie
 
ECN VIP
EUR, USD, PLN, CZK
10,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
variabilné spready
0.04
0.25
0.024
0.00003
0.05%
0.1 loty
260+
Trhové vykonávanie
[1] Spready se platia v momente otvorenia pozície. Pri otvorení nového obchodu sa preto zobrazí záporná suma. Čisté spready označujú spready na strane poskytovateľa likvidity, tj. bez prirážok. Pri obchodovaní s hlavnými menovými pármi, BTC, ETH a XRP sa neúčtujú spready.
O polnoci sú účtované swapy, resp. poplatky za rollover. Ide o poplatky, ktoré si broker účtuje za držanie pozícií cez noc.
Poplatky sú účtované pri každom otvorení a zatvorení pozície (round-trip transakčné náklady). Poplatky sa uvádzajú za lot a obchod. Ďalšie podrobnosti k cenníku služieb nájdete na tejto stránke.
[2] Obchodovanie syntetických CFD na akcie je bez poplatkov. Syntetické akcie sú CFD produkt zahŕňajúci určité akcie, ktorý sa obchoduje bez pákového efektu.
[3] Minimálny poplatok za obchod (operáciu) pri obchodovaní CFD produktov na akcie a ETF s pákovým efektom je: pre ECN účet: 2 EUR / 1,5 GBP / 2 USD / 8 PLN / 50 CZK, pre ECN PRO účet 1 EUR / 0,9 GBP / 1 USD / 4 PLN / 25 CZK, pre VIP ECN účet 0,5 EUR / 0,4 GBP / 0,5 USD / 2 PLN / 12 CZK
[4] Pri obchodovaní s CFD na IPO akcie sa účtuje poplatok pri vykonaní každého príkazu. Poplatky začínajú od 0,01 %. Minimálny poplatok za obchodovanie akcií kótovaných na americkej burze je 10 USD za operáciu. Aktuálne informácie sú k dispozícii na obchodnej platforme
[5] 0 % poplatok v prípade menových párov s výnimkou hlavných menových párov. Poplatok za obchodovanie s hlavnými menovými pármi začína od 0,0004 %.
[5] Minimálny objem obchodu pri vkladoch vo výške viac ako 10 000 USD je 0,1 lotu (0,1 USD za pip). Minimálny objem obchodu pri vkladoch vo výške viac ako 100 000 USD je 1 lot (1 USD za pip). Maximálny objem obchodu v prípade CFD je 500 lotov. Počet obchodov je neobmedzený.
[6] Viac informácií o trhovom vykonávaní príkazov nájdete tu.
[7] Spoločnosť hradí poplatky za výber pre účty s vkladom vyšším ako 10 000 EUR alebo ekvivalentným v inej mene. Platí to iba v prípade, ak je minimálna suma výberu 10 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene. Maximálny počet výberov bez poplatkov za mesiac je 3.
[8] Výbery sú bezplatné pre klientov, ktorí vložili 10 000 EUR a viac alebo ekvivalentnú sumu v inej mene. Maximálny počet výberov bez poplatkov za mesiac je 1 (jeden). Platí to pre akýkoľvek typ účtu.
Úroveň stop out, pri ktorej môže dôjsť k nútenému zatvoreniu pozícií, je 50 %.
Margin call nastane, keď váš kapitál dosiahne 100 % marže.
Maximálny pákový efekt pre retailových klientov je 1 : 30, pre profesionálnych obchodníkov je to 1 : 500
Marža pre zamknuté pozície, t.j. percento z celkového vkladu, ktorá je potrebná na držanie opačných pozícií, je 25 %.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off