empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet
Typy účtov
InstaForex ponúka päť typov účtov a každý z nich predstavuje univerzálny obchodný nástroj, ktorý je bránou do sveta finančných trhov. Široká škála služieb a obchodných podmienok dokáže uspokojiť potreby každého obchodníka.
ECN VIP
ECN
ECN Pro
ECN
Mena vkladu
Minimálny vklad
Spready a poplatky [1]
Syntetické akcie [2]
Akcie, ETF[3]
IPO[4]
Indexy
Komodity
Menové páry [5]
Kryptomeny
Minimálna veľkosť obchodu [6]
Obchodné nástroje
Vykonávanie príkazov [7]
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
1,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
čisté spready
0%
0.04%
0.04%
0.005%
0.05%
0%
0.1%
0.01 loty
2500+
Trhové vykonávanie
Variabilné spready
Trhové vykonávanie
Vklad bez poplatkov
Osobný správca účtu
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni
VPS server
ECN PRO
Mena vkladu
Minimálny vklad
Spready a poplatky [1]
Syntetické akcie [2]
Akcie, ETF[3]
IPO[4]
Indexy
Komodity
Menové páry [5]
Kryptomeny
Minimálna veľkosť obchodu [6]
Obchodné nástroje
Vykonávanie príkazov [7]
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
10,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
čisté spready
0%
0.025%
0.025%
0.0025%
0.03%
0%
0.075%
0.01 loty
2500+
Trhové vykonávanie
Variabilné spready
Trhové vykonávanie
Vklad bez poplatkov
Výber bez poplatkov [8]
Osobný správca účtu
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni
VPS server
ECN VIP
Mena vkladu
Minimálny vklad
Spready a poplatky [1]
Syntetické akcie [2]
Akcie, ETF[3]
IPO[4]
Indexy
Komodity
Menové páry [5]
Kryptomeny
Minimálna veľkosť obchodu [6]
Obchodné nástroje
Vykonávanie príkazov [7]
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
50,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
čisté spready
0%
0.01%
0.01%
0.0015%
0.02%
0%
0.05%
0.01 loty
2500+
Trhové vykonávanie
Variabilné spready
Trhové vykonávanie
Vklad bez poplatkov
Výber bez poplatkov [8]
Osobný správca účtu
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni
VPS server
ECN
Mena vkladu
Minimálny vklad
Spready a poplatky[1]
Akcie
Indexy
Komodity
Menové páry
Kryptomeny
Minimálna veľkosť obchodu [2]
Obchodné nástroje
Vykonávanie príkazov[3]
EUR, USD, PLN, CZK
200 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
variabilné spready
0.11
0.95
0.027
0.00010
0.1%
0.01 loty
260+
Trhové vykonávanie
Variabilné spready
Trhové vykonávanie
Vklad bez poplatkov
Osobný správca účtu
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni
ECN PRO
Mena vkladu
Minimálny vklad
Spready a poplatky[1]
Akcie
Indexy
Komodity
Menové páry
Kryptomeny
Minimálna veľkosť obchodu [2]
Obchodné nástroje
Vykonávanie príkazov[3]
EUR, USD, PLN, CZK
2,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
variabilné spready
0.06
0.45
0.025
0.00007
0.075%
0.01 loty
260+
Trhové vykonávanie
Variabilné spready
Trhové vykonávanie
Vklad bez poplatkov
Osobný správca účtu
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni
VPS server
ECN VIP
Mena vkladu
Minimálny vklad
Spready a poplatky[1]
Akcie
Indexy
Komodity
Menové páry
Kryptomeny
Minimálna veľkosť obchodu [2]
Obchodné nástroje
Vykonávanie príkazov[3]
EUR, USD, PLN, CZK
10,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
variabilné spready
0.04
0.25
0.024
0.00003
0.05%
0.1 loty
260+
Trhové vykonávanie
Variabilné spready
Trhové vykonávanie
Vklad bez poplatkov
Výber bez poplatkov [4]
Osobný správca účtu
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni
VPS server
Mena vkladu
Minimálny vklad
Spready a poplatky [1]
Syntetické akcie [2]
Akcie, ETF[3]
IPO[4]
Indexy
Komodity
Menové páry [5]
Kryptomeny
Minimálna veľkosť obchodu [6]
Obchodné nástroje
Vykonávanie príkazov [7]
Variabilné spready
Trhové vykonávanie
Vklad bez poplatkov
Výber bez poplatkov [8]
Osobný správca účtu
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 5 dní v týždni
VPS server
ECN
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
1,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
čisté spready
0%
0.04%
0.04%
0.005%
0.05%
0%
0.1%
0.01 loty
2500+
Trhové vykonávanie
 
ECN PRO
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
10,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
čisté spready
0%
0.025%
0.025%
0.0025%
0.03%
0%
0.075%
0.01 loty
2500+
Trhové vykonávanie
ECN VIP
EUR, USD, PLN, CZK, GBP
50,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
čisté spready
0%
0.01%
0.01%
0.0015%
0.02%
0%
0.05%
0.01 loty
2500+
Trhové vykonávanie
ECN
EUR, USD, PLN, CZK
200 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
variabilné spready
0.11
0.95
0.027
0.00010
0.1%
0.01 loty
260+
Trhové vykonávanie
 
 
ECN PRO
EUR, USD, PLN, CZK
2,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
variabilné spready
0.06
0.45
0.025
0.00007
0.075%
0.01 loty
260+
Trhové vykonávanie
 
ECN VIP
EUR, USD, PLN, CZK
10,000 EUR
(alebo ekvivalent v iných menách)
variabilné spready
0.04
0.25
0.024
0.00003
0.05%
0.1 loty
260+
Trhové vykonávanie
[1] Spready se platia v momente otvorenia pozície. Pri otvorení nového obchodu sa preto zobrazí záporná suma. Čisté spready označujú spready na strane poskytovateľa likvidity, tj. bez prirážok. Pri obchodovaní s hlavnými menovými pármi, BTC, ETH a XRP sa neúčtujú spready.
O polnoci sú účtované swapy, resp. poplatky za rollover. Ide o poplatky, ktoré si broker účtuje za držanie pozícií cez noc.
Poplatky sú účtované pri každom otvorení a zatvorení pozície (round-trip transakčné náklady). Poplatky sa uvádzajú za lot a obchod. Ďalšie podrobnosti k cenníku služieb nájdete na tejto stránke.
[2] Obchodovanie syntetických CFD na akcie je bez poplatkov. Syntetické akcie sú CFD produkt zahŕňajúci určité akcie, ktorý sa obchoduje bez pákového efektu.
[3] Minimálny poplatok za obchod (operáciu) pri obchodovaní CFD produktov na akcie a ETF s pákovým efektom je: pre ECN účet: 2 EUR / 1,5 GBP / 2 USD / 8 PLN / 50 CZK, pre ECN PRO účet 1 EUR / 0,9 GBP / 1 USD / 4 PLN / 25 CZK, pre VIP ECN účet 0,5 EUR / 0,4 GBP / 0,5 USD / 2 PLN / 12 CZK
[4] Pri obchodovaní s CFD na IPO akcie sa účtuje poplatok pri vykonaní každého príkazu. Poplatky začínajú od 0,01 %. Minimálny poplatok za obchodovanie akcií kótovaných na americkej burze je 10 USD za operáciu. Aktuálne informácie sú k dispozícii na obchodnej platforme
[5] 0 % poplatok v prípade menových párov s výnimkou hlavných menových párov. Poplatok za obchodovanie s hlavnými menovými pármi začína od 0,0004 %.
[6] For deposits of more than $10,000, the minimum trade may be established in the amount of 0.1 lots ($0.1 per pip). For deposits of more than $100,000, the minimum trade may be established in the amount of 1 lot ($1 per pip). The maximum amount of the CFD deal is 500 lots. However, you may have an unlimited number of deals.
[6] Viac informácií o trhovom vykonávaní príkazov nájdete tu.
[7] Spoločnosť hradí poplatky za výber pre účty s vkladom vyšším ako 10 000 EUR alebo ekvivalentným v inej mene. Platí to iba v prípade, ak je minimálna suma výberu 10 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene. Maximálny počet výberov bez poplatkov za mesiac je 3.
[8] Výbery sú bezplatné pre klientov, ktorí vložili 10 000 EUR a viac alebo ekvivalentnú sumu v inej mene. Maximálny počet výberov bez poplatkov za mesiac je 1 (jeden). Platí to pre akýkoľvek typ účtu.
Úroveň stop out, pri ktorej môže dôjsť k nútenému zatvoreniu pozícií, je 50 %.
Margin call nastane, keď váš kapitál dosiahne 100 % marže.
Maximálny pákový efekt pre retailových klientov je 1 : 30, pre profesionálnych obchodníkov je to 1 : 500
Marža pre zamknuté pozície, t.j. percento z celkového vkladu, ktorá je potrebná na držanie opačných pozícií, je 25 %.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off