empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet
Mohlo by sa vám páčiť
Tieto informácie poskytujeme retailovým a profesionálnym klientom ako súčasť marketingovej komunikácie. Neobsahujú investičné poradenstvo, investičné odporúčania, ponuku ani výzvu na vykonanie transakcie alebo použitie stratégie na finančných nástrojoch a ani by sa tak nemalo s nimi zaobchádzať. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani predikciou budúceho výkonu. Spoločnosť Instant Trading EU Ltd. neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť poskytovaných informácií ani za stratu, ktorá by vyplynula z akejkoľvek investície založenej na analýze, predpovedi alebo iných informáciách poskytnutých zamestnancom spoločnosti alebo iným spôsobom. Celé vylúčenie zodpovednosti nájdete tu.
Ako sa vyhnúť podvodu

Na internete existuje množstvo falošných stránok a dochádza k phisingovým útokom a iným typom pod...

2023-05-05

Prehľad trhu v roku 2022 a výhľad na rok 2023

Keď sa pozrieme späť na rok 2022, trhy formovali tieto faktory: prudká inflácia, energetická kríz...

2023-01-24

Tipy na manažment času pri obchodovaní na devízovom trhu a prečo je taký dôležitý

Na devízovom trhu sa obchoduje 24 hodín denne. Vytvára to klamlivú ilúziu, že môžete obchodovať k...

2022-02-20

Prečo konzervatívni investori uprednostňujú index S&P 500?

Za posledných 20 rokov vzrástol počet retailových investorov. Nie je to však náhoda. V súčasnej m...

2020-12-21

Obchodovanie alebo investovanie?

Čo je výhodnejšie?

Efektívne môžu byť oba prístupy k obchodovaniu – pasívna ...

2020-12-20

CFD na kryptomeny & kryptoburzy

Kryptomeny si na finančných trhoch vytvorili pevnú pozíciu a mnoho investorov preferuje práve tie...

2020-12-19

Aké výhody prináša obchodovanie cez ECN účet?

Forex je v súčasnosti asi najpopulárnejším finančným trhom s denným obratom nad 6 biliónov doláro...

2020-12-18

5 pravidiel riadenia zdravého rizika v nezdravých podmienkach

V súčasných podmienkach nadvlády nákazlivého ochorenia vo svete sú všetky finančné trhy, vrátane ...

2020-08-20

How to trade CFDs on ВТС

Cryptocurrencies are gaining popularity all over the world. One can hardly be surprised if, in th...

2021-10-28

Nine-to-five Job vs Full-time Forex Trader: Pros And Cons

The forex market is gaining popularity on a global scale. Now more and more people are abandoning...

2021-08-03

Recoup of 2020 in financial markets and outlook for 2021

The outgoing year 2020 could become a year of battles in the financial markets. First and foremos...

2020-12-23

Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off