empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet
Může se vám líbit
Tyto informace jsou v rámci marketingové komunikace poskytovány retailovým i profesionálním klientům. Neobsahují investiční rady a doporučení, nabídky k nebo žádosti o účast na jakékoli transakci nebo strategii spojené s finančními nástroji a neměly by tak být chápány. Předchozí výkon není zárukou ani predikcí budoucího výkonu. Instant Trading EU Ltd. neručí a nezodpovídá za přesnost nebo úplnost poskytnutých informací, ani za ztrátu vyplývající z jakékoliv investice na základě analýzy, předpovědi nebo jiných informací poskytnutých zaměstnancem společnosti nebo jiným způsobem. Úplné znění Odmítnutí odpovědnosti je k dispozici zde.
Jak nebýt ošizen

Na internetu je mnoho typů phishingových útoků, podvodných stránek a dalších podvodů. Všechny se ...

2023-05-05

Přehled trhu za rok 2022 a výhled do roku 2023

Když se ohlédneme za rokem 2022, vidíme, že trhy byly utvářeny těmito faktory: prudce rostoucí in...

2022-12-29

Tipy pro time management při obchodování na forexu a důvody jeho významu

Na forexu se obchoduje 24 hodin denně. Tento fakt vytváří klamnou iluzi, že obchodovat můžete kdy...

2022-02-20

Hlavní zaměstnání aneb Forexový obchodník na plný úvazek: Pro a proti

Obliba forexového trhu ve světě stoupá. Čím dál víc lidí opouští práci v kanceláři a věnuje se on...

2021-08-03

Shrnutí finančních trhů za rok 2020 a výhled na rok 2021

Končící rok 2020 by se mohl stát rokem bojů na finančních trzích. Hlavní událostí měla být na prv...

2020-12-23

Proč konzervativní investoři upřednostňují S&P 500?

Počet retailových investorů v posledních 20 letech roste. To příliš nepřekvapí. V dnešní době se ...

2020-12-21

Obchodování vs. investování

Pro co se rozhodnout?

Každý přístup k obchodování může být efektivní – ať jd...

2020-12-20

Kryptoburzy vs krypto CFD

Kryptoměny si na finančních trzích vybudovaly pevnou pozici a staly se volbou pro mnoho investorů...

2020-12-19

Jaké jsou výhody obchodování s ECN?

Forex je dnes se svým denním obratem přes 6 bilionů dolarů asi nejoblíbenějším finančním trhem. N...

2020-12-18

Pět pravidel zdravého řízení rizik v nezdravých podmínkách

Za současných podmínek, kdy je svět stále pod vlivem nakažlivé nemoci, zažívají všechny finanční ...

2020-08-20

How to trade CFDs on ВТС

Cryptocurrencies are gaining popularity all over the world. One can hardly be surprised if, in th...

2021-10-28

Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off