empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Rychlost provedení příkazu

K našim dlouhodobým cílům patří ochota dělat pro klienty vše, co je v našich silách, a nabízet jim vždy vstřícný přístup a pomoc. K tomu patří i zajištění rychlého a efektivního provádění příkazů našich klientů, přičemž v popředí stojí jejich nejlepší zájmy.
Založte si demo účet
Vysoká rychlost provádění příkazů je klíčovou součástí úspěšného obchodování. Průběžnou modernizací naší technologické infrastruktury se neustále snažíme dosahovat co nejlepších výsledků.

Průměrná rychlost provedení

ECN PRO
0,1 sekund
ECN VIP
0,1 sekund
MT5
0,1 sekund
Průměrná doba zpracování je
20 minut a 25 sekund

Doba zpracování vkladu

Mastercard+Visa
15 minut
Neteller
25 minut
Skrill
7 minut
Průměrná doba zpracování je
20 minut a 25 sekund

Doba zpracování výběru

Průměrná doba zpracování je
méně než 4 hodiny
Výběr prostředků bez zpoždění. Rychlé zpracování výběru prostředků je dalším důležitým aspektem, kterému věnujeme velkou pozornost. Poskytujeme nejvýhodnější obchodní podmínky a zajišťujeme, že své peníze dostáváte bez prodlení.

Obchodní servery

Dostupnost obchodního serveru je
99.9998 %
K úspěšnému obchodování je potřeba nepřetržitá práce serverů. K zajištění hladkého průběhu obchodního procesu používáme nejnovější technologie a nejmodernější servery.
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off