empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Rýchlosť vykonania príkazu

Jedným z našich dlhodobých cieľov je vždy vychádzať v ústrety našim klientom, byť im nápomocní a snažiť sa pre nich spraviť všetko, čo je v našich silách. Patrí k tomu aj zabezpečenie rýchleho a efektívneho vykonávania príkazov našich klientov, ktorým sa docieli naplnenie ich najlepších záujmov.
Zaregistrujte si osobný účet
Stiahnuť obchodnú platformu
Spôsoby vkladu / výberu prostriedkov
Vysoká rýchlosť vykonávania príkazov je kľúčovým prvkom efektívneho obchodovania. Dosiahnuť maximálnu kvalitu vykonávania príkazov je pre nás ustavičnou výzvou, a preto sa stále snažíme zlepšovať našu technologickú infraštruktúru.
Priemerná rýchlosť vykonania príkazu
ECN PRO
0.1 sec
ECN VIP
0.1 sec
MT5
0.1 sec
Doba trvania spracovania vkladu
Priemerná doba trvania spracovania je
20 minút 25 sekúnd
Metóda
Čas
15 minút
25 minút
7 minút
Doba trvania spracovania výberu
Priemerná doba trvania spracovania je
menej ako 4 hodiny
Výber prostriedkov bez omeškania
Rýchly výber prostriedkov je ďalší dôležitý aspekt, ktorému venujeme pozornosť. Poskytujeme vám najvýhodnejšie podmienky obchodovania a ručíme za to, že vaše peniaze získate späť bez omeškania.
Obchodný server je nedostupný
99.9998 %
Neprerušované fungovanie serverov je základom efektívneho obchodovania. Aby sme zaručili bezproblémový priebeh obchodovania, používame najnovšie technológie a servery.
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off