empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Otvoriť účet
Zaregistrujte si osobný účet
Stiahnuť obchodnú platformu
Spôsoby vkladu / výberu prostriedkov

Licencia

Instant Trading Eu Ltd je licencovaná a regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a výmeny (CySEC).

Číslo licencie 266/15

Smernice EÚ a členstvo

Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID)

Vytvára rovnaké podmienky pre všetky trhy patriace do Európskeho hospodárskeho priestoru a slúži na ochranu investorov a zároveň zvyšuje transparentnosť trhu.

Kompenzačný fond pre investorov (ICF)

Instant Trading Eu Ltd je členom Kompenzačného fondu pre investorov, programu na ochranu oprávnených retailových klientov, ktorý v stanovených prípadoch slúži na vyplatenie kompenzácií v situácii, keď spoločnosť kvôli finančným problémom nie je schopná vyplatiť finančné prostriedky a / alebo finančné nástroje.

Registrácie

Spoločnosť Instant Trading Eu Ltd je registrovaná u nasledujúcich regulačných úradov:

FMA
Finanzmarktaufscicht
Date of Authorisation: 09.12.2015
FSC
Financial Supervison Commission
HANFA
Hrvatska Agencija Za Nadzor Financijskih Usluga
Date of Reception: 09.12.2015
CNB
Czech National Bank
Date of Authorisation: 11.12.2015
FSA
Finanstilsynet
Date of Authorisation: 09.12.2015
FI
Finantsinspektsioon
Date of Authorisation: 09.12.2015
REGAFI
Autorité des marchés financiers
Registration no.: 75426
BaFin
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
ID:146395
Greece
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
MNB
Magyar Nemzeti Bank
Registration no.: K8801964
Ireland
Central Bank of Ireland
CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Registration no.: 4281
FCMC
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Registration no.: NCB 373
LB
Lietuvos Bankas
Date of Authorisation: 09.12.2015
CSSF
Commission de Surveillance du Secteur Financier
MFSA
Notification date: 09.12.2015
AFM
Autoriteit Financiële Markten
Date of Authorisation: 09.12.2015
FSAN
FINANSTILSYNET
ID: FT00091066
KNF
Komisja Nadzoru Finansowego
Date of Authorisation: 09.12.2015
CMVM
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Date of Authorisation: 09.12.2015
ASF
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Registration certificate: 6/09.02.2016
NBS
Národná banka Slovenska
Date of Authorisation: 09.12.2015
ATVP
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Date received: 11.12.2015
CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Registration no.: 4058
FI
Finansinspektionen
Corporate ID number
FI identification number: 38383
FCA
Financial Conduct Authority
Reference number: 728735

Platobné systémy

1. Eurobank Cyprus Ltd: pod dohľadom Centrálnej banky Cyperskej republiky.

2. Skrill Limited: (reg. číslo FCC: 900001) držiteľ oprávnenia vydávať elektronické peniaze a platobné nástroje vydaného Úradom pre finančnú etiku (FCA) na základe Smernice o elektronických platbách (EMR) z roku 2011. Skrill je registrovaná značka firmy Skrill Limited.

3. Neteller: Paysafe Holdings UK Limited.
NETELLER and NTE+ sú registrované obchodné značky firmy Paysafe Holdings UK Limited.
Paysafe Holdings UK Limited je firma registrovaná v Anglicku a Walese. Paysafe Holdings UK Limited (reg. číslo FCC: 900015) je držiteľ oprávnenia vydávať elektronické peniaze a platobné nástroje vydaného Úradom pre finančnú etiku (FCA) na základe Smernice o elektronických platbách (EMR) z roku 2011.

4. Sofort: Klarna Bank AB (publ). Sídlo: Štokholm, Švédsko.
Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm.
IČO: 556737-0431

Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.