empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet
Zmena ceny

#CL.f (Crude Oil, Current Month). Výmenný kurz a online grafy

Currency converter

#CL.f
74.47 USD
01 Dec 2023 23:59
Zmena ceny (% chg)
$-1.16
(-1.56%)
Prechádzajúca uzatváracia cena
Prechádzajúca uzatváracia cena

Uzatváracia cena predchádzajúceho dňa.
$74.47
Otváracia cena
Otváracia cena

Cena na ktorej otvoril daný deň.
$74.49
Denné maximum
Denné maximum

Najvyššia cena počas posledného obchodného dňa.
$74.01
Denné minimum
Denné minimum

Najnižšia cena počas posledného obchodného dňa
$76.76
Trhová kapitálizácia
Trhová kapitálizácia

Celková hodnota spoločnosti na akciovom trhu. Vo všeobecnosti sa vypočíta ako násobok počtu akcií v obehu a aktuálnej ceny za jednu akciu.
$79.61
Akcie v obehu
Akcie v obehu

Počet akcií držaných investormi a majiteľmi spoločnosti, okrem tzv. rozrieďujúcich cenných papierov ako sú neodňateľné RSU a neuplatnené opcie.
$74.01
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off