empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet
Kalendář obchodních svátků
Mezinárodní svátky mohou výrazně ovlivnit harmonogram obchodování a volatilitu trhu. Díky našemu přehlednému kalendáři můžete lehce sledovat všechny nadcházející změny doby obchodování a plánovat si podle toho svou činnost.
Mezinárodní svátky mohou výrazně ovlivnit harmonogram obchodování a volatilitu trhu. Díky našemu přehlednému kalendáři můžete lehce sledovat všechny nadcházející změny doby obchodování a plánovat si podle toho svou činnost.
Jak používat
Zvolte datum a zobrazí se vám seznam dotčených nástrojů a změn, ke kterým ten den dojde
Zadané časové pásmo je GMT + 2 (zimní čas) nebo GMT +3 (letní čas).
Výše uvedený harmonogram se může změnit.
Nástrojů, které v kalendáři nejsou uvedeny, se změny netýkají. Tyto nástroje budou dostupné ve standardní době obchodování.
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off