empty
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet

Mezinárodní online Forexový broker InstaForex je komerčním partnerem mezinárodních výstav ShowFx World. Společnost InstaForex vždy upřednostňovala politiku maximální otevřenosti a průhlednosti svého podnikání při práci se svými současnými i potencionálními klienty. Důležitým směrem je pro InstaForex tudíž i účast na různých veřejných akcích, věnovaných finančním trhům a Forexu zvláště. Oproti ostatním se ale společnost InstaForex rozhodla jít za hranice účasti na těchto Forexových akcích a stala se komerčním sponzorem nejdynamičtěji se rozvíjejícího výstavního projektu - ShowFx World.

Důležitým aspektem tohoto rozhodnutí byla společná vize společnosti InstaForex a značky ShowFx World v otázce formování moderní a civilizované Forexové komunity v prostředí profesionálních a bezpečných společností.

Společnost InstaForex sdílí názory značky ShowFx World. Hlavním cílem výstav ShowFx World je organizování výstav na úplně nové úrovni. Důležitý je i rozvoj živé a konstruktivní diskuse Forexové komunity. Výstavy ShowFx World umožňují díky vysoké návštěvnosti, tvořené různými sektory z finančních trhů, zlepšovat naše vlastní služby a dozvídat se o celé škále inovací, nových technologiích a firmách, které se na Forexu objevují.

Značka ShowFX World spojuje na svých akcích velký počet profesionálu Forexové komunity.ShowFX World pořádá setkání různých druhů: výstavy, semináře a výukové kurzy. Tyto akce se odehrávají v nejdynamičtěji se rozvíjejících zemích po celém světě a přitahují stále rostoucí počet účastníků a hostů do světa Forexu.

« Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.