empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Forexový swap je provize nebo úrok z převodu účtovaný brokerem za převedení pozice obchodníka do dalšího obchodního dne. To je důvod, proč většina obchodníků odmítá prodlužovat obchody do dalšího dne. Jak vypočítat měnový swap? Představte si, že obchodník chce udržet pozici otevřenou až do následujícího dne. Měnový swap se počítá na základě rozdílu mezi úrokovými sazbami. Uveďme si příklad. NZD 1.75% – USD 0.5% = 1.25%. Tento rozdíl by se měl vydělit 365 dny, čímž dostaneme hodnotu v procentech, která musí být zaplacena.

Jak vypočítat měnový swap? Obchodník chce například udržet pozici otevřenou až do následujícího dne. V tom případě musí za držení pozice přes noc zaplatit provizi anebo swap. Měnový swap je vypočítán na základě rozdílu mezi úrokovými sazbami. Podívejme se na příklad. NZD 1,75 % - USD 0,5 % = 1,25 %. Tento rozdíl by měl být vydělen 365 dny, abychom získali procentuální hodnotu, která musí být zaplacena.

Forexový swap může být pozitivní nebo negativní.

Nedávno byly na devizovém trhu zavedeny účty bez swapů nebo islámské účty. Obchodníci používající tyto účty nemusí za jejich použití platit provizi. Jinými slovy, makléř z islámského účtu nestrhává žádné peníze za převedení pozice měnového páru do dalšího dne. Výsledek obchodování bude tedy záviset pouze na směnných kurzech v určitém časovém rámci. Účty bez swapů jsou zaměřeny především na muslimy, kteří podle islámského práva nesmějí obchodovat pomocí dlouhodobých strategií. Platby úroků, jako jsou swapové poplatky, jsou podle zákona Šaría skutečně zakázány. Kromě toho se tyto účty používají na obchodovacích platformách, které fungují bez úprav pro swapové poplatky.

Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off