empty
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet

Pojištění před ztrátou označuje jistotu a bezpečí. Pojištění před ztrátou je ochrana klientových peněžních prostředků proti nepříznivým měnovým výkyvům kurzů. Peněžní prostředky na účtu jsou  upevněny na jejich současné ceně přes vedení obchodů na Forex. Takže, pojištění před ztrátou pomáhá redukovat projev na rizika, spojená se změnami měnových sazeb, což pomáhá dosáhnout výsledku beze změn jejich výkyvů.


Ve skutečnosti, pojištění před ztrátou předpokládá použití jednoho nástroje, aby se snížilo riziko, které je spojeno s vlivem nepříznivých tržních faktorů na cenu úzce spojenou s tímto nástrojem. Častěji, pojem "pojištění před ztrátou" znamená pojištění  před kolísáním měnové ceny, majetku, atd. Pojištění před ztrátou můžete také zaznamenat jako druh investice, vytvořené tak, aby minimalizovala riziko, spojené s pohyby cen na trhu. Výlohy, spojené s termínovým obchodovaným devizovým obchodem  by měly být oceněny s ohledem na možné ztráty v případě jeho odmítnutí.


Druhy pojištění před ztrátou na Forex.


První typ je pojištění peněžních prostředků kupujícího ke snížení rizika, spojeného s možným zvýšením ceny nástroje. Další typ je pojištění peněžních prostředků prodávajícího ke snížení rizika, spojeného s poklesem ceny.


Příklad pojištění.


Obchodník, který dováží cizí měnu otevře obchod pro nákup měny na jeho obchodním účtu předem a když přijde reálný čas pro nákup této měny, uzavře svou pozici. A obchodník, který vyváží cizí měnu otevře obchod k prodeji měny na jeho obchodním účtu předem a v reálném okamžiku prodeje této měny v jeho bance ho zavře.


Je zde takzvaný pojišťovací mechanismus, který označuje vyrovnávání závazných dokumentů na měnovém trhu (nebo cenných papírů apod.) a to na rozdíl od termínovaného trhu. K zajištění kapitálové ztráty z určitého nástroje je otevřena pozice pro jiný nástroj, který může kompenzovat finanční ztráty.


Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.