empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

RVI je technický indikátor vytvořen Donaldem Dorseyem v roce 1993 a poprvé popsán v časopise Technical Analysis of Stocks and Commodities. V roce 1995 autor indikátoru uskutečnil změny a jeho aktualizovaná verze byla využívána pro analýzy. Podle Dorseyho, RVI indikátor není nezávislý nástroj technické analýzy a měl by se používat raději jako filtr pro ostatní indikátory nebo nástroje, které zobrazují směrování ale ne možnosti realizace cenového modelu.

Vzorec

RVIorig = 100*( EMA[W14] of U)/( EMA[W14] of S)

RVI = (RVIorig of highs + RVIorig of lows)/2, kde


S = Stddev (10 days) - standardní odchýlka za období 10 dní;

U = S, pokud je aktuální cena vyšší jako cena předcházejícího období;

U = 0, pokud je aktuální cena nižší jako cena předcházejícího období;

EMA (w14) = exponenciální klouzavý průměr za období 14 dní;

RVIorig of highs - relative vigor index pro maxima;

RVIorig of low - relative vigor index pro minima.

Využití při obchodování

Hlavní výhoda RVI je, že i když je založen na RSI indexu, posuzuje všechny úrovně diverzifikace, co RSI zanedbává. Jelikož RVI je indikátor volatility ale není klasický oscilátor, není vhodné jej používat samostatně. Proto je lepší kombinovat RVI signály se signály z oscilátoru založeným na technické analýze, například s indikátorem RSI.

V případě, že indikátor RSI se dostane do překoupené zóny překročením hodnoty 70% společně s RVI, je to silným signálem, že tento cenový pohyb skoro skončí a začne pokles.

Také, pokud jsou najednou indikátory RSI a RVI pod úrovní 30%, jinými slovy dostali se do přepredanej zóny, je nezbytné připravit se na nárůst ceny. Proto je lepší použít kombinaci těchto dvou indikátorů jak je využívat nezávisle.

Pokud je RSI na úrovni vyšší než 70% nebo nižší než 30% ale RVI nepotvrzuje tyto signály, je lepší počkat na moment, kdy budou oba indikátory ukazovat stejný signál a až potom otevřít pozici.

Další možnost pro využití RVI je identifikace divergencí a konvergencí s cenou. Pokud se cena pohybuje nahoru ale index směřuje dolů, znamená to, že cena se brzy otočí a půjde dolů (v případě divergence).

V praxi je také možná i opačná situace. Index padá dolů, kdežto cena roste což poukazuje na zrychlení pohybu ceny (v případě konvergence).

Zformování těchto signálů je více důležité, když se RVI nachází v překoupené nebo přeprodaných zóně. Avšak i když se RVI index dostane do neutrální zóny (mezi 30% -70%), divergenční/konvergenční signály budou také určující.

Protože RVI zohledňuje větší škálu parametrů jako RSI index, budou s pomocí RVI získané signály mnohem lépe.

Relative Vigor Index - RVI

InstaForex RVI parametry

RVIperiod = 14

Stáhnout


Zpět na seznam
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off