empty
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet

Horní Tasuki Gap je bílá svíčka, která gapem přeskočila nad předchozí svíčku. Po této svíčce následuje černá svíčka, která uzavře gap. Mezera mezi první a druhou svíčkou by měla zůstat nevyplněná.

Doporučuje se umístit dlouhou pozici po close denní svíčky. Opačný přístup se používá v případě dolního Tasuki Gapu.

Funkce

1. Počíná nový trend a mezi dvěma svíčky stejné barvy je gap

2. Barva prvních dvou svíček ukazuje směr hlavního trendu.

3. Svíčka třetího dne je barevně odlišná a otevírá se v cenách svíčky druhého dne.

4. Třetí den uzavře uvnitř gapu, ale mezera není zcela uzavřena.

Formace

Obchodník by měl sledovat trend ve směru gapu. Třetí den, který je dnem korekce, uzavírá mezeru a pokračuje předchozí trend. Tento okamžik by měl být považován za příležitost dočasně vybrat zisky.

Pokud není gap zcela uzavřen, měl by se obnovit předchozí trend. Gap obvykle vykreslí úrovně podpory a rezistence. Pokud je gap rychle vyplněn, pravděpodobně neposkytuje potřebné analytické informace.

Barva první svíčky není tak důležitá jako barva druhé a třetí. Je však lepší, když mají první a druhý den stejnou barvu; výrazně to podporuje pokračování trendu

Vývoj

Horní Tasuki Gap se stává dlouhou bílou svíčkou s nižším cenovým rozpětím. Zmenšená formace je obvykle bílá svíčka, často býčí. Dolní Tasuki Gap je redukován na dlouhou černou svíčku, obvykle medvědí. Doporučuje se počkat až na potvrzení formace.

Podobné formace

Svíčky tasuki jsou opačnou formací reverzních vzorů Piercing Line a Dark Cloud Cover. Horní / Dolní Tasuki Gapové formace mají podobné vlastnosti jako Horní / Dolní Tři Metody Gapu.

Horní Tasuki Gap
Horní Tasuki Gap
Dolní Tasuki Gap
Dolní Tasuki Gap

Stáhnout


Zpět na seznam
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.