empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Indikátor TVI byl vyvinut Williamem Blau v roce 1995 a byl detailně popsán v jeho knize "Momentum, Direction and Divergence". Oscilátor je velmi užitečný indikátor, který umožňuje určení vstupních bodů, směrování trendu a také množství dalších parametrů. Hlavní funkcí oscilátoru je, že je vypočítán na základě hustoty ticků namísto ceny.

Vzorec

TVI = 100 * ((DEMA(upticks) - DEMA(downticks))/( DEMA(upticks) + DEMA(downticks)))

Využití při obchodování

Indikátor TVI je složený indikátor pro určení bodů vstupu a výstupu, směru trendu a signálů překoupenosti/přeprodanosti.

Když existuje na trhu sílící trend a TVI změní barvu z červené na modrou, je vhodný čas na nákup aktiv protože cena může v budoucnosti růst v rámci býčího trendu. Změna barvy je signálem pro vstup na trh.

Pokud se trh hýbe dolů a TVI změní barvu na červenou, je to signál k prodeji aktiva, protože cena může prodloužit svůj pokles. Změna barvy představuje vhodný čas pro vstup na trh.

Základní čára indikátoru je determinant trendu trhu. Pohybuje se přes vrcholy a dna sloupců histogramu.

Pokud čára překříží nulovou úroveň dolů, obecný trend se mění na klesající. V případě, že základní čára překříží nulovou úroveň nahoru, trend se mění na rostoucí.

Trend na trhu se určuje automaticky. Směr je zobrazen v levém horním rohu okna indikátoru ("up" nebo "down") a vyjadřuje trend pouze na příslušném časovém rámci.

Pokud je pravý vrchol histogramu pod levým, a cena roste, vytvořila se tržní divergence signalizující příchozí obrat dolů. V případě, že je pravý vrchol nad levým a cena klesá, znamená to, že se vytvořila konvergence a brzy přijde obrat trhu vzhůru.

Indikátor TVI

Stáhnout


Zpět na seznam
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off