empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Co znamenají tyto dva slova? Tento typ obchodování umožňuje získání profitu z intradenního měnového pohybu na trhu. Některé obchody nejsou drženy otevřené velmi dlouho ale pouze na pár minut. Jeden pipsingový nebo scalpingový obchod Vám nepřinese velký zisk, proto je hlavním principem těchto dvou obchodních stylů zavřít tak mnoho obchodních pozic jak je jen možné.

Počet obchodů provedených pipsermi nebo skalpermi se pohybuje okolo 200 za den. Nicméně je samozřejmě nesmysl očekávat, že všechny obchody budou ziskové. Výsledek o který jde je dosažení pozitivního výsledku na konci obchodního dne. K dosažení tohoto cíle je nutné nastavit uzavírací stop loss úroveň na otevírací cenu. Toto Vám pomůže minimalizovat ztráty v případě, že se cena vybere opačným směrem.

To, že forex je nejlikvidnější trh na světě je dobře známý fakt. Ceny na forexovém trhu zaznamenávají pády, opětovné nárůsty a vyskytují se určité cykly. Pokud se cena změní přibližně o 60 bodů za den, vytvoří se poměrně podstatné rozpětí mezi maximem a minimem. Obchodování založené na hodinových pohybech cen (maxima a minima) dosahuje dokonce větší ziskovost. Toto je důvod proč jsou mezi obchodníky pipsing a skalping tak populární. Nováčci si mohou myslet, že takovým obchodováním se dá vydělat úžasný profit. Částky mohou překročit jakékoli reálné limity vezmeme v úvahu možnost reinvestice prostředků. Takové tvrzení však vůbec nejsou pravda, navzdory úžasným příběhem, kterých je plný internet, kde šťastní obchodníci zhodnotili své účty několika násobně. Ve skutečnosti tato strategie negarantuje žádný úspěch. Pojďme zjistit důvody.

Za prvé, stop loss úroveň ke které se blíží cena zvyšuje možnost dosažení ztrát při sebemenším pohybu, pokud se správně neodhadla síla býků a medvědů, dokonce i když byl přesně předpovězen směr budoucího trendu. Je mnohem jednodušší udělat chybu při určování směru trhu na krátkém časovém rámci (1-2 hodiny), jak definovat směřování ceny za celý den.

Nejjednodušším způsobem jak zbavit provedení objednávky rizika ztráty je nezadat stop loss objednávku, ale pak se objevuje riziko ztráty velké části prostředků při silném pohybu proti Vám. Toto se stává tehdy, když se cena pohne daleko a není pravděpodobné, že by se vrátila v nejbližší době zpět do své původní pozice. Pokud obchodník drží větší část svého kapitálu jako marži a nenastavuje žádné stop loss úrovně, v takovém případě se obchodník může dostat na tzv. margin call a později může přijít ke ztrátě všech jeho prostředků na účtu.

Zadruhé, většina obchodníků podléhá nervozitě a úzkosti při obchodování s reálnými penězi. Z pravidla se takový typ obchodování testuje nejprve na demo účtech, neboť takové testování nezahrnuje reálné peníze, samozřejmě neexistuje pak riziko jejich ztráty. Proto se emoční stav obchodníků obchodujících na reálných účtů zhoršuje s každým pipom, který se hýbe v opačném směru proti nim.

Pipsing a skalping vyžadují aby byl obchodník neustále v trhu, což je samozřejmě stresující, vede to k unáhleným a neuváženým rozhodnutím.

Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off