empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Forex trh a akciový trh (akcie a cenné papíry) jsou dva samostatné trhy a nemají k sobě žádný vztah. Rozdíl mezi nimi je, že na Forex trhu jsou měny, se kterými se obchoduje a na akciovém trhu jsou prodávány a kupovány akcie. Akciové trhy jsou obvykle umístěny na měnových trzích. Největší akciové trhu se nacházejí v New Yorku, Londýně a Tokiu.


Další hlavní rozdíl mezi Forex a akciovým trhem je rozdíl částek, ve kterých je obchodování prováděno. K tomu, aby jste mohli nakoupit akcie na akciovém trhu potřebujete od $10 až po $100 tisíc. Na akciovém trhu je obchody provádějí v mírnějším a rovnoměrném tempu, na rozdíl od trhu Forex, kde během krátké doby je možné buďto vydělat velké jmění nebo hodně ztratit. Někteří obchodníci zachraňují přesvědčivý kapitál na Forex trhu přeskočením na další akciový trh.


Podle jeho pořadí je akciový trh rozdělen na primární a sekundární trhy.


Primární akciový trh hraje důležitou roli v tržním hospodářství v zemi; tempo jejich rozvoje a účinnosti na něm závisí ve velké míře. Zde dochází k umístění účastnických cenných papírů, vydaných poprvé. Hlavní účastníci tohoto trhu jsou spekulanti, kteří nakupují cenné papíry za nízkou cenu a poté je prodávají za cenu vyšší.


Jedním z hlavních regulátorů na akciovém trhu je cena. Na její tvorbě se podílejí specialisté, zprostředkovatelé a investoři. Ceny na burze se tvoří v souladu s několika zásadami: ziskovost dokumentů, jejich směrovost, snížení jejich zisku, poptávka pro investory, rozdíly, snížení nebo zvýšení jejich příjmů. Tyto zásady dostaly svou realizaci před strategie tvorby cen na akciovém trhu: nastavení počáteční nízké nebo vysoké ceny, získání profitu z rychlého prodeje, vstup na trhu a vlastnění části trhu.


Práce s akciemi se mohou provádět v různých směrech, Akcie jsou kupovány pro: zisk v podobě jejich kurzovních rozdílů, získání dividendy, apod. Přes stabilitu a bezpečnost na akciovém trhu je před prací s nimi dělána analýza, která je zaměřena na minimalizaci investičních rizik


Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off