empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Japonské svíčky jsou jedním z nejpopulárnějších typů technické analýzy na měnovém trhu. Pocházejí z Japonska z 18. století a v současnosti jsou velmi používané mezi obchodníky po celém světě. Japonské svíčky dostaly svůj název podle tvaru grafu, protože se vizuálně podobají na svíčky. Graf vyjadřuje korelaci úrovní otevírací a zavírací ceny a zobrazuje cenové maximum a minimum za určité časové období.

Systém souřadnic grafu představuje válec zvaný tělo svíčky, který vyznačuje rozsah mezi otvírající a uzavírací cenou.

Japonské svíčky

Nižší vodorovná čára zobrazuje otevírající cenu (open), horní čára je uzavírací cena (close). Horní a dolní vertikální čára zobrazují maximální a minimální cenu. V závislosti na změně směnného kurzu za určité období, je tělo svíčky vybarvené určitou barvou, zpravidla do bílá nebo načerno.


Vysvětlení pravidel grafu složeného z japonských svíček:

Japonské svíčky

•  Stejná hodnota otevírací i uzavírací ceny je zobrazena jako jedna vodorovná čára na grafu, tělo svíčky tím získává tvar kristovskýho kříže

•  V případě, že otevírací cena překročí uzavírací, tělo se zbarví černě což vyjadřuje trend směřující dolů.

•  V případě, že otevírací cena je pod hodnotou uzavírací ceny, tělo zůstává bílé, což vyjadřuje trend směřující nahoru.

•  Tělo svíčky vyjadřuje rozdíl mezi otevírací a uzavírací cenou.

•  Jakmile jsou všechny prvky svíčky vytvořené a tělo je kompletní, graf se pohne doprava a vytváří se nová svíčka na dalším časovém rámci.

Tímto způsobem se ze seskupení svíček, které odrážejí dynamiku cenových pohybů vytváří graf, který umožňuje obchodníkům neztrácet čas s výpočty.

Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off