empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Grafické formace dle technické analýzy

Vlajka

Technická analýza: Vlajka

Formace vlajky je dobře známou formací, ​​která je v technické analýze široce používána. Tato formace se pravidelně nachází na obchodních grafech téměř všech měnových párů.
Vykreslování Vlajky na obchodním grafu ukazuje obvykle pokračování trendu.

Hlava a ramena

Technická analýza: Hlava a ramena

Formace "Hlava a ramena" je primárně reverzní formací. Tento vzorec je tvořen na základě 3 vrcholů nebo trojitého dna, navíc je střed horní (spodní) vyšší/nižší než ostatní dva vrcholy.

Dvojitý vrchol

Technická analýza: Dvojitý vrchol

Formace Dvojitý vrchol je snadno rozpoznatelnou formací. Tento vzor se obvykle vytváří v blízkosti úrovně odporu a signalizuje situaci na trhu, kdy cena nedokáže prorazit linii odporu dvakrát za sebou

Obdélník

Technická analýza: Obdélník

Obdélník - jedna z nejslavnějších a nejjednodušších metod technické analýzy v obchodování. Ačkoli je na grafech snadné jej zjistit, je důležitým a silným prvkem v grafu, který značí pokračování trendu. Díky správnému rozpoznání obdélníku může obchodník úspěšně vstoupit na trh.

Trojúhelník

Technická analýza: Trojúhelník

Trojúhelníky patří k nejoblíbenějším formacím používaným v technické analýze. Tuto kombinaci svíček lze nalézt na většině finančních nástrojů a v jakémkoli časovém rámci. Trojúhelníky spadají pod kategorii pokračovacích vzorů, což znamená, že předchází trend, buď býčí nebo medvědí.

Vlajka

Technická analýza: Vlajka

Formace vlajky je model, který předpovídá pokračování trendu. Stejně jako další podobné formace pokračování trendů se vytváří i zde po rychlém pohybu cen. Po vykreslení vlajky následuje pokračování trendu, obvykle stejného jako předtím.

Trojitý vrchol

Technická analýza: Trojitý vrchol

Trojitý vrchol je formací sestávající ze tří stejných úrovní high a následným odražením ceny pod úroveň podpory.

Aktuální formace

Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off