empty
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Během jasného trendu je možné rozeznat tzv. Engulfing patern. Celé tělo svíčky druhého dne zcela pohltí tělo svíčky předchozího dne. Ovšem neznamená to, že otvírající nebo zavírající ceny dvou svíček se nemohou shodovat. To znamená pouze to, že obě ceny, otevírající i uzavírající se nemohou shodovat ve stejnou dobu.

Barva těla prvního dne odráží pohyby trendů. Z tohoto důvodu černá barva indikuje klesající trend, zatímco bílá barva označuje rostoucí trend. Tělo svíčky druhého dne je vždy v opačné barvě.

MedvědíEngulfing

Trend směřuje vzhůru, přičemž se objeví svíčka s krátkým bílým tělem a malý objem obchodu. Na druhý den, poté co otevírací cena dosáhne nového vrcholu, následuje cenový skok. Cenový skok je doprovázen velkým objemem obchodování. Výsledkem toho je, že uzavírací cena poklesne níže než otevírací cena předchozího dne. Na emoční úrovni se tímto rostoucí trend považuje za prolomen. Pokud ceny zůstávají nízké i na třetí den, objeví se hlavní obrat trendu. Opačný scénář se odehrává v býčím engulfing paterne.

Variace paternu

Pokud hlavní tělo svíčky druhého dne pokrývá tělo i stíny svíčky prvního dne, pak patern roste na důležitosti. Barva prvního dne souhlasí s trendem na trhu. Když trend roste, tělo svíčky prvního dne má bílou barvu. Když je trend klesající svíčka je zabarvena načerno. Barva druhé svíčky, tzv. rozvíjejícího dne musí být opačné barvy. Engulfing naznačuje, že kterákoli část těla svíčky se neshoduje nebo přesahuje otevírací a uzavírací cenu hlavního těla druhého dne. Pokud hlavní tělo prvního dne je minimálně o 30% kratší než svíčka druhého dne, poukazuje to, že na grafu se objevil silnější patern.

Transformace paternu

Býčí engulfing patern zformuje Paper Umbrella nebo Hammer svíčku, což signalizuje pivotní body na trhu. Medvědí engulfing se podobá svíčce Shooting Star nebo ještě více na Gravestone Doji, když je tělo svíčky extrémně krátké. Medvědí a býčí paterny se rozpadnou na jednu svíčku, která plně podporuje jejich spojení.

Příbuzné paterny

Engulfing patern je součástí také prvních dvou dnů tzv. Three Outside Days Patera. Bullish engulfing patern se může stát rostoucím Three Outside Paterna, když uzavírací cena třetího dne je vyšší. Podobně se může stát medvědí engulfing patern klesajícím Three Outside Paterna, pokud je uzavírací cena třetího dne nižší. Ve stejnou dobu engulfing patern je součástí druhé fáze, piercing Line a Dark Cloud Covers. Toto je důvodem proč má engulfing patern velkou důležitost.

Medvědí Engulfing
Medvědí Engulfing
Býčí Engulfing
Býčí Engulfing

Stáhnout


Zpět na seznam
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off