empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Počas jasného trendu je možné rozoznať tzv. Engulfing patern. Celé telo sviečky druhého dňa úplne pohltí telo sviečky predchádzajúceho dňa. Avšak neznamená to, že otvárajúce alebo zatvárajúce ceny dvoch sviečok sa nemôžu zhodovať. Toto znamená iba to, že obe ceny, otvárajúca aj uzatvárajúca sa nemôžu zhodovať v rovnakom čase.

Farba tela prvého dňa odráža pohyby trendov. Z tohto dôvodu čierna farba indikuje klesajúci trend, zatiaľ čo biela farba označuje rastúci trend. Telo sviečky druhého dňa je vždy v opačnej farbe.

Medvedí Engulfing

Trend smeruje nahor, pričom sa objaví sviečka s krátkym bielym telom a malý objem obchodu. Na druhý deň, po tom čo otváracia cena dosiahne nový vrchol, nasleduje cenový skok. Cenový skok je sprevádzaný veľkým objemom obchodovania. Výsledkom toho je, že uzatváracia cena poklesne nižšie ako otváracia cena predchádzajúceho dňa. Na emočnej úrovni sa týmto rastúci trend považuje za prelomený. Ak ceny zostávajú nízke aj na tretí deň, objaví sa hlavný obrat trendu. Opačný scenár sa odohráva v býčom Engulfing paterne.

Variacie paternu

Ak hlavné telo sviečky druhého dňa pokrýva telo aj tiene sviečky prvého dňa, potom patern rastie na dôležitosti. Farba prvého dňa súhlasí s trendom na trhu. Keď trend rastie, telo sviečky prvého dňa má bielu farbu. Keď je trend klesajúci sviečka je zafarbená načierno. Farba druhej sviečky, tzv. rozvíjajúceho dňa musí byť opačnej farby. Engulfing naznačuje, že ktorákoľvek časť tela sviečky sa nezhoduje alebo presahuje otváraciu a uzatváraciu cenu hlavného tela druhého dňa. Ak hlavné telo prvého dňa je minimálne o 30% kratšie ako sviečka druhého dňa, poukazuje to, že na grafe sa objavil silnejší patern.

Transformácia paternu

Býči Engulfing patern sformuje Paper Umbrella alebo Hammer sviečku, čo signalizuje pivotné body na trhu. Medvedí Engulfing sa podobá sviečke Shooting Star alebo ešte viac na Gravestone Doji, keď je telo sviečky extrémne krátke. Medvedie a býčie paterny sa rozpadnú na jednu sviečku, ktorá plne podporuje ich spojenie.

Príbuzné paterny

Engulfing patern je súčasťou taktiež prvých dvoch dní tzv. Three Outside Days paternu. Bullish Engulfing patern sa môže stať rastúcim Three Outside paternom, keď uzatváracia cena tretieho dňa je vyššia. Podobne sa môže stať medvedí Engulfing patern klesajúcim Three Outside paternom, ak je uzatváracia cena tretieho dňa nižšia. V rovnakom čase Engulfing patern je súčasťou druhej fázy, Piercing Line a Dark Cloud Covers. Toto je dôvodom prečo má Engulfing patern veľkú dôležitosť.

forex indicators
forex indicators

Stiahnúť


Back to the list
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off